Model systemu społecznego a problemy zarządzania - Tadeusz Chudoba

Model systemu społecznego a problemy zarządzania

Tadeusz Chudoba

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-407-9
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 161
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka "Model systemu społecznego a problemy zarządzania" zawiera wielostronny obraz rzeczywistości społecznej stanowiący jednak funkcjonalną całość. Prezentuje całkowicie odmienny i urealniony obraz rzeczywistości społecznej włączając w nią środowisko naturalne, w którym toczy się życie określonego społeczeństwa. W publikacji tej zostały przedstawione m.in.:

- sformułowania precyzujące istotę aktywności i efektywności, istotę kultury, sztuki zarządzania,

- podstawowe kierunki aktywności społeczeństwa,

- główne składniki struktur każdego z kierunków aktywności decydujące o istnieniu określonego rodzaju działania,

- specyfiki podstawowych kierunków działalności kierowniczej.

Opracowanie to jest interesujące i pomocne zarówno dla kadry kierowniczej różnych szczebli zarządzania, jak i dla przedstawicie- li wielu dyscyplin naukowych wspomagających sprawność i skuteczność działalności kierowniczej.

Dr Tadeusz Chudoba, z wykształcenia historyk, pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Herbsta ukierunkował na badanie rynków w różnych ujęciach: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Po uzyskaniu stopnia doktora pracował w Katedrze Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i w Zakładzie Problemów Społecznych Instytutu Turystyki. W tym czasie odbył szereg podróży do Holandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA połączonych z wykładami gościnnymi, nawiązał liczne kontakty naukowe i zapoznał się z interesującą, niedostępną wówczas w Polsce literaturą przedmiotu oraz praktycznym podejściem do zarządzania i jego ekonomiczności oraz sprawności. W latach 1984-1996 przebywał w Szwecji gdzie w Skörde m.in. był wykładowcą w Högskolan - fili Uniwersytetu w Göteborgu.

Od 1997 r. ponownie nawiązał kontakt z uczelniami w Polsce. Pracował kolejno: w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu oraz w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.

Spis treści

Przedmowa

Rozdział 1

Zagadnienia wprowadzające

1.1. Podstawowy cel pracy

1.2. Określenie przedmiotu pracy

1.3. Potrzeba teorii systemu społecznego

1.4. Przydatność różnych opcji zarządzania w organizacji aktywności społeczeństwa danego kraju

1.5. Literatura wykorzystana w pracy

Część I

Rozdział 2

Dynamiczne ujęcie systemu społecznego

2.1, Różne możliwości patrzenia na społeczeństwo

2.2. Główne kierunki działalności kierowniczej

Rozdział 3

Formowanie podstawowej struktury systemu społecznego

3.1. Kształtowanie koncepcji systemu społecznego

3.2. Pojęcie obszaru pełniącego funkcje dla danej zbiorowości, jako punkt wyjścia do formowania modelu systemu społecznego

3.3. Formowanie modelu systemu społecznego

Rozdział 4

Organizacyjno-funkcjonalny system społeczny jako zespól dwóch układów

4.1. Formowanie dwuukładowego systemu społecznego

4.2. Definicje organizacyjno-funkcjonalnego systemu społecznego w ujęciu dwuukładowym

4.3. Walory systemu dwuukładowego

Rozdział 5

Wyodrębnienie podsystemów aktywności danego społeczeństwa i organizacji tej aktywności

5.1. Identyfikacja składników systemu aktywności danego społeczeństwa i organizacji aktywności tego społeczeństwa

5.2. Formułowanie definicji strony społecznej organizacji aktywności danej zbiorowości

5.3. Definicje technicznego układu organizacji aktywności danego społeczeństwa

5.4. Formowanie modelu aktywności danego społeczeństwa

5.5. Podsumowanie

Rozdział 6

Pierwszy stopień opisu redukcyjnego zjawisk aktywności podstawowej danego społeczeństwa

6.1. Składniki struktury aktywności danego społeczeństwa

6.2. Definicje zjawisk aktywności danego społeczeństwa

6.3. Składniki systemu aktywności społeczno-ekonomicznej

Rozdział 7

Drugi stopień redukcji podstawowych kierunków aktywności danego społeczeństwa

7.1. Formowanie składników układów społecznych drugiego stopnia redukcji....

7.2. Definicje systemu konsumpcji

7.3. Definicje systemu organizacji adaptacji społecznej

7.4. Definicje systemu świadczenia usług

7.5. Definicje obrazujące wytwarzanie składników bazy materialnej

7.6. Ranga potrzeb i rynków

7.7. Podsumowanie

Część II

Rozdział 8

Wyodrębnienie podsystemów kierowania i ukierunkowywania aktywności danego społeczeństwa

8.1. Wyodrębnienie i typologia podstawowych rodzajów organizacji aktywności danego społeczeństwa

8.2. Definicje obrazujące różne strony kierowania aktywnością danego społeczeństwa

8.3. Definicje obrazujące ukierunkowywanie aktywności danego społeczeństwa

Rozdział 9

Wyodrębnienie czterech podsystemów organizacji aktywności danego społeczeństwa

9.1. Pośrednie zarządzanie aktywnością danego społeczeństwa

9.2. Strategiczne zarządzanie

9.3. Pośrednie kierowanie

9.4. Bezpośrednie kierowanie

9.5. Charakterystyka specyfiki walorów poznawczych definicji organizacji

Rozdział 10

Rzeczywistość społeczna w świetle teorii systemu społecznego

10.1. Wprowadzenie

10.2. Różne, co do stopnia ogólności, widzenie zjawisk systemu społecznego

10.3. Strukturalne widzenie rzeczywistości systemu społecznego

10.4. Funkcjonalne widzenie zjawisk systemu społecznego

10.5. Różnorodność definicji systemu społecznego i ich znaczenie

10.6. Refleksje końcowe rozważań teoretycznych

Słownik używanych określeń

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »