Mobbing. Środki ochrony prawnej - Grzegorz Jędrejek

Mobbing. Środki ochrony prawnej

Grzegorz Jędrejek

53,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-0911-0
Data wydania 2011
Język: Polski
Liczba stron: 176
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Opracowanie odpowiada na pytanie, w jaki sposób na drodze prawnej poradzić sobie w sytuacji wystąpienia przemocy psychicznej, która może zostać zakwalifikowana jako mobbing. W pracy poruszono zagadnienia dotyczące skutków mobbingu w prawie pracy, prawie cywilnym oraz karnym. Wskazano na polubowne sposoby rozwiązania sporu, które mogą stanowić alternatywę dla skierowania sprawy na drogę sądową. Istotną część opracowania poświęcono problematyce dochodzenia roszczeń przez osoby poddane mobbingowi. Drugie wydanie publikacji poszerzone zostało m.in. o orzecznictwo oraz wzór pozwu w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu stosowania mobbingu.
Po publikację powinny sięgnąć nie tylko osoby, które zostały poddane mobbingowi, ale również pracodawcy, na których spoczywa obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. Stanowi ona pomoc dla wszystkich, którzy zetknęli się z mobbingiem i szukają informacji o prawnych aspektach występowania mobbingu w miejscu pracy.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp do drugiego wydania
Wprowadzenie
Rozdział I Mobbing w miejscu pracy - pojęcie, skutki, przeciwdziałanie
1. Pojęcie mobbingu
2. Mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy
3. Mobbing a dozwolone zachowania pracodawcy
4. Przebieg i skutki mobbingu
5. Strategia radzenia sobie z mobbingiem
6. Uwagi ogólne o ochronie prawnej ofiar mobbingu
Rozdział II Polubowne rozstrzyganie sporów w sprawach z zakresu prawa pracy
1. Charakterystyka ogólna polubownych sposobów rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy
2. Postępowanie przed komisją pojednawczą
3. Zawarcie ugody przed sądem pracy
4. Postępowanie mediacyjne
5. Postępowanie przed sądem polubownym
Rozdział III Roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu na podstawie przepisów Kodeksu pracy
1. Odpowiedzialność pracodawcy
2. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
3. Rodzaje roszczeń i legitymacja procesowa
4. Roszczenie o zadośćuczynienie
5. Roszczenie o odszkodowanie
6. Roszczenie regresowe pracodawcy wobec pracownika stosującego mobbing
7. Kwestie intertemporalne
8. Przedawnienie roszczeń
9. Postępowanie przed sądem pracy
A. Postępowanie dowodowe
B. Zasady orzekania
C. Apelacja
D. Skarga kasacyjna
Rozdział IV Dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego 1. Mobbing jako naruszenie dóbr osobistych
2. Wzajemność stosowania mobbingu
3. Charakterystyka ogólna roszczeń
4. Roszczenie o zaniechanie
5. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia
6. Roszczenie o ustalenie
7. Roszczenie o zadośćuczynienie
8. Roszczenie o odszkodowanie
Rozdział V Prawnokarne aspekty stosowania mobbingu
1. Wypełnienie znamion niektórych przestępstw przez sprawcę mobbingu
2. Dochodzenie zadośćuczynienia na drodze procesu adhezyjnego
3. Stosunek postępowania karnego do cywilnego
Rozdział VI Zbieg roszczeń
1. Zbieg roszczeń wobec pracodawcy
A. Stanowisko Sądu Najwyższego
B. Pracodawca nie stosuje mobbingu
C. Pracodawca sam stosuje mobbing
2. Zbieg roszczeń wobec osób stosujących mobbing
3. Roszczenia wobec pracodawcy i osób stosujących mobbing
Rozdział VII Znaczenie Państwowej Inspekcji Pracy w zapobieganiu oraz zwalczaniu zjawiska mobbingu
Rozdział VIII Dla pracodawcy
Rozdział IX Postulaty de lege ferenda
Podsumowanie
Wzór. Pozew o zadośćuczynienie za stosowanie mobbingu
Bibliografia
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »