Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo - Julia Kapelańska-Pręgowska

Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo

Julia Kapelańska-Pręgowska

58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7364-7
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 288
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi obszerny zbiór tłumaczeń dokumentów obejmujący zarówno teksty konwencji międzynarodowych, dokumentów soft law, jak i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących problematyki ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk i technik biomedycznych. Zaprezentowane dokumenty zostały opatrzone komentarzami autorskimi przybliżającymi przedstawiane zagadnienia.

W książce zawarto szerokie spektrum zagadnień biomedycznych związanych między innymi z:
 • prawami prokreacyjnymi (przerwaniem ciąży, zapłodnieniem pozaustrojowym etc.),
 • eutanazją i zgodą na interwencję medyczną,
 • genetyką,
 • transplantacjami, eksperymentami medycznymi oraz wymogami proceduralnymi dotyczącymi tzw. procesów medycznych,
 • ochroną danych medycznych,
 • zarządzaniem opieką zdrowotną.
 • Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla menedżerów i pracowników służby zdrowia, członków komisji bioetycznych działających przy okręgowych izbach lekarskich oraz uniwersytetach medycznych, jak również przedstawicieli zawodów prawniczych specjalizujących się w prawie medycznym i sędziów orzekających w tego rodzaju sprawach. Powinna także zainteresować pracowników naukowych oraz studentów prawa i medycyny.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Przedmowa 11
  Rozdział I Europejska Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym 13
  Komentarz autorów 13
  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w kontekście Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna) 14
  Sprawozdanie wyjaśniające do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w kontekście Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie 24
  Rozdział II Protokoły dodatkowe do Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie 56
  Komentarz autorów 56
  Protokół dodatkowy w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich 57
  Protokół dodatkowy w sprawie transplantacji narządów i tkanek pochodzenia ludzkiego 60
  Protokół dodatkowy w sprawie badań biomedycznych 68
  Protokół dodatkowy w sprawie testów genetycznych wykonywanych w celach medycznych 80
  Rozdział III Uniwersalne standardy bioetyczne - deklaracje UNESCO 89
  Komentarz autorów 89
  Powszechna deklaracja w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka z 11 listopada 1997 r. 90
  Międzynarodowa deklaracja w sprawie danych genetycznych człowieka z 16 października 2003 r. 96
  Powszechna deklaracja w sprawie bioetyki i praw człowieka z 19 października 2005 r. 108
  Rozdział IV Soft law Rady Europy 118
  Komentarz autorów 118
  Rekomendacja 1418 (1999) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie ochrony praw człowieka i godności osób terminalnie chorych i umierających z 25 czerwca 1999 r. 119
  Rekomendacja nr R (99) 21 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie kryteriów zarządzania listami oczekujących i czasem oczekiwania w zakresie opieki zdrowotnej 123
  Rekomendacja (2001) 5 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie zarządzania listami oczekujących i czasami oczekiwania na transplantacje 128
  Rekomendacja 1626 (2003) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie reformy systemów opieki zdrowotnej w Europie: zasady równości, jakości i wydajności 130
  Rekomendacja (2003) 24 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie organizacji opieki paliatywnej 132
  Rekomendacja (2004) 7 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie handlu organami 140
  Rekomendacja (2006) 18 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie opieki zdrowotnej w wielokulturowym społeczeństwie 144
  Rekomendacja (2010) 11 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie wpływu genetyki na organizację świadczeń zdrowotnych oraz szkolenie pracowników służby zdrowia 151
  Rekomendacja (2010) 6 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie dobrego zarządzania systemami opieki zdrowotnej 158
  Rozdział V Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 168
  1. Prawa prokreacyjne 168
  Komentarz autorów 168
  1.1. Diagnoza prenatalna i preimplantacyjna 169
  Wyrok ETPC z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie R. R. v. Polska, skarga nr 27617/04 169
  Wyrok ETPC z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Costa i Pavan v. Włochy, skarga nr 54270/10 177
  1.2. Prawo do legalnej aborcji i prawo do życia 180
  Wyrok ETPC z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Vo v. Francja, skarga nr 53924/00 180
  Wyrok ETPC z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Tysiąc v. Polska, skarga nr 5410/03 187
  Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie A, B, C v. Irlandia, skarga nr 25579/05 191
  Wyrok ETPC z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie Z. v. Polska, skarga nr 46132/08 201
  1.3. Prokreacja medycznie wspomagana 204
  Wyrok ETPC z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie Evans v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 6339/05 204
  Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie Dickson v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 44362/04 208
  Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie S.H. i inni v. Austria, skarga nr 57813/00 213
  2. Eutanazja i medycznie wspomagane samobójstwo 216
  Komentarz autorów 216
  Wyrok z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie Pretty v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 2346/02 217
  Wyrok ETPC z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie Haas v. Szwajcaria, skarga nr 31322/07 223
  Wyrok ETPC z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie Koch v. Niemcy, skarga nr 497/09 226
  Wyrok ETPC z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie Gross v. Szwajcaria, skarga nr 67810/10 230
  3. Zgoda 232
  Komentarz autorów 232
  3.1. Zgoda na interwencję medyczną/zabieg medyczny 233
  Wyrok ETPC z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie Glass v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 61827/00 233
  Wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Jalloh v. Niemcy, skarga nr 54810/00 235
  Wyrok ETPC z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie M.A.K. i R.K. v. Zjednoczone Królestwo, skargi nr 45901/05 i 40146/06 239
  Wyrok ETPC z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie Arskaya v. Ukraina, skarga nr 45076/05 242
  3.2. Badanie ginekologiczne 244
  Wyrok ETPC z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie Juhnke v. Turcja, skarga nr 52515/99 244
  3.3. Sterylizacja 246
  Wyrok ETPC z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie V.C v. Słowacja, skarga nr 18968/07 246
  4. Dane medyczne - poufność, brak dostępu 250
  Komentarz autorów 250
  Wyrok ETPC z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie M.S. v. Szwecja, skarga nr 20837/92 251
  Wyrok ETPC z dnia 10 października 2006 r. w sprawie L.L. v. Francja, skarga nr 7508/02 254
  Wyrok ETPC z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie K.H. i inni v. Słowacja, skarga nr 32881/04 256
  Wyrok ETPC z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Avilkina i inni v. Rosja, skarga nr 1585/09 259
  5. Odpowiedzialność za leczenie w szpitalu (w tym śmierć w szpitalu) 262
  Komentarz autorów 262
  Wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie Calvelli i Ciglio v. Włochy, skarga nr 32967/96 263
  Wyrok ETPC z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Byrzykowski v. Polska, skarga nr 11562/05 266
  Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie Šilih v. Słowenia, skarga nr 71463/01 269
  Wyrok ETPC z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Korogodina v. Rosja, skarga nr 33512/04 272
  Wyrok ETPC z dnia 25 września 2012 r. w sprawie Spyra i Kranczowski v. Polska, skarga nr 19764/07 274
  Wyrok ETPC z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Mehmet Şentürk i Bekir Şentürk v. Turcja, skarga nr 13423/09 277
  Wyrok ETPC z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Csoma v. Rumunia, skarga nr 8759/05 280
  6. Pobieranie i przechowywanie próbek oraz profili DNA 281
  Komentarz autorów 281
  Wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie S. i Marper v. Zjednoczone Królestwo, skargi nr 30562/04 i 30566/044 282
  Decyzja ETPC z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie Peruzzo i Martens v. Niemcy, skargi nr 7841/08 i 57900/12 286
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »