Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej - Alina Gorczyńska

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej

Alina Gorczyńska

54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-402-4
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 225
Rozmiar pliku: 16,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wobec postępujących procesów integracji i globalizacji, problem międzynarodowej ekspansji staje się nader aktualny. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w nowych warunkach spowodowanych przez liberlizację przepływów handlowych i kapitałowych oraz rozwój nowych technologii, mogą coraz swo­bodniej rozszerzać działalność na rynki zagraniczne. W literaturze problem międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw ogranicza się do wskazania form międzynarodowej ekspansji, z uwzględnieniem uwarunkowań kraju lokalizacji. Nie podejmuje się jednak oceny międzynarodowej ekspansji z punktu widzenia kreacji rynkowej wartości przedsiębiorstwa, a przecież zmiany zachodzące w otoczeniu stwarzają podstawy do międzynarodowej ekspansji, która dla wielu przedsiębiorstw staje się naturalną drogą rozwoju.

Niniejsza publikacja rozpatruje problem międzynarodowej ekspansji z punktu widzenia poszukiwań źródeł wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw. Całość rozważań została zawarta w trzech częściach pracy. Pierwsza część zawiera modelowe ujęcie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, począwszy od zdefiniowania pojęć, poprzez przedstawienie uwarunkowań podejmowania międzynarodowej ekspansji, wskazanie wzrostu wartości rynkowej jako celu ekspansji do przedstawienia źródeł tej wartości. Ujęcie modelowe międzynarodowej ekspansji doprowadziło do wyznaczenia macierzy i ścieżek ekspansji. Druga część pracy prezentuje poszczególne formy międzynarodowej ekspansji, poprzez ukazanie uwarunkowań ich podejmowania, a następnie przedstawienie ich w formie łańcucha wartości i wskazanie źródeł wzrostu wartości rynkowej. Rozważania teoretyczne poparte są częścią empiryczną, ukazującą problem międzynarodowej ekspansji wśród polskich przedsiębiorstw. Część empiryczna to również prezentacja międzynarodowej ekspansji trzech polskich firm: LPP, Comarch oraz Bioton, z przedstawieniem ścieżek ich ekspansji, łańcuchów wartości oraz wskazaniem źródeł wzrostu ich wartości na skutek ekspansji. Część ta stanowi przełożenie koncepcji i modeli teoretycznych, zbudowanych w poprzednich częściach, na grunt praktyki.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I

Modelowe ujęcie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw

Rozdział 1

Problem ekspansji

1.1. Istota ekspansji przedsiębiorstw

1.1.1. Definicje ekspansji

1.1.2. Ekspansja przedsiębiorstw - ujęcie problemu

1.2. Czynniki ekspansji przedsiębiorstw

1.2.1. Otoczenie przedsiębiorstwa jako szanse i zagrożenia

1.2.2. Zasoby przedsiębiorstwa jako atuty i słabości

1.2.3. Łańcuch wartości

1.3. Cel ekspansji

1.3.1. Maksymalizacja wartości rynkowej jako nadrzędny cel ekspansji .

1.3.2. Kwantyfikacja celu ekspansji i źródeł wzrostu wartości rynkowej.

Rozdział 2

Modele międzynarodowej ekspansji.

2.1. Opis modeli międzynarodowej ekspansji

2.1.1. Definicje międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw

2.1.2. Macierze ekspansji

2.1.3. Ścieżki ekspansji

2.2. Istota form międzynarodowej ekspansji

2.2.1. Pojęcie i klasyfikacje form międzynarodowej ekspansji

2.2.2. Ścieżki form międzynarodowej ekspansji

2.3. Międzynarodowa ekspansja a wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa

2.3.1. Etapy międzynarodowej ekspansji i ich wpływ na wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa

2.3.2 Uwarunkowania międzynarodowej ekspansji i ich udział w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Część II Formy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw

Rozdział 3

Międzynarodowa ekspansja produktowa

3.1. Eksport jako forma międzynarodowej ekspansji produktowej

3.1.1. Istota i przesłanki eksportu

3.1.2. Eksport jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw

3.2. Kontrakty jako forma międzynarodowej ekspansji produktowej

3.2.1. Istota i przesłanki kontraktów

3.2.2. Kontrakty jako źródła wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Rozdział 4

Międzynarodowa ekspansja zasobowa

4.1. Licencjonowanie jako forma międzynarodowej ekspansji zasobowej

4.1.1. Istota i przesłanki licencjonowania

4.1.2. Licencjonowanie jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

4.2. Franchising jako forma międzynarodowej ekspansji zasobowej

4.2.1. Istota i przesłanki franchisingu

4.2.2. Franchising jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

4.3. Alianse strategiczne jako forma międzynarodowej ekspansji zasobowej

4.3.1. Istota i przesłanki aliansów strategicznych

4.3.2. Alianse strategiczne jako źródła wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Rozdział 5

Międzynarodowa ekspansja

5.1. Joint venture jako forma międzynarodowej ekspansji kapitałowej

5.1.1. Istota i przesłanki joint venture

5.1.2. Joint venture jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

5.2. Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą jako forma międzynarodowej ekspansji kapitałowej

5.2.1. Istota i przesłanki samodzielnego prowadzenia działalności za granicą

5.2.2. Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Część III

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w liczbach i przykładach w oparciu o polską gospodarkę

Rozdział 6

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w Polsce

6.1. Uwarunkowania rozwoju międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw w Polsce

6.1.1. Ekspansja produktowa

6.1.2. Ekspansja zasobowa

6.1.3. Ekspansja kapitałowa

6.2. Ocena wykorzystania form międzynarodowej ekspansji przez przedsiębiorstwa w Polsce

Rozdział 7

Międzynarodowa wycena przedsiębiorstw i jej wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstw

7.1. LPP

7.1.1. Atuty i słabości LPP

7.1.2. Ścieżka ekspansji LPP

7.1.3. Ocena form międzynarodowej ekspansji LPP z uwzględnieniem szans i zagrożeń

7.1.4. Wpływ Międzynarodowej ekspansji na wartość rynkową LPP

7.2. Comarch

7.2.1. Atuty i słabości Comarch

7.2.2. Ścieżka ekspansji Comarch

7.2.3. Ocena form międzynarodowej ekspansji Comarch z uwzględnieniem szans i zagrożeń

7.2.4. Wpływ międzynarodowej ekspansji na wartość rynkową Comarch

7.3. Bioton

7.3.1. Atuty i słabości Biotonu

7.3.2. Ścieżka ekspansji Biotonu

7.3.3. Ocena form międzynarodowej ekspansji Biotonu z uwzględnieniem szans i zagrożeń

7.3.4. Wpływ międzynarodowej ekspansji na wartość rynkową Biotonu

Podsumowanie

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »