Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra - Praca Zbiorowa

Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra

Praca Zbiorowa

18,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 97883-242-2899-7
Data wydania 1 luty 2017
Język: Polski
Liczba stron: 417
Rozmiar pliku: 13,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
18,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Książka jest bez wątpienia pozycją wartościową, prezentującą tak teorię, jak i praktykę badawczą z obszaru nowoczesnej komparatystyki – zajmującej się problematyką „inter”: interdyscyplinarną, interdyskursywną, intersemiotyczną, interartystyczną, intermedialną. Zarówno zbiera związane z nią wątki (ich część, mamy bowiem współcześnie do czynienia z niezwykle obszernym i różnicowanym przedmiotem badań „inter”), jak i wyznacza horyzont przyszłej możliwej refleksji porównawczej. Jeśli miałbym syntetycznie wskazać na zalety publikacji,  wymieniłbym właśnie wspomniane: nowoczesność (zwłaszcza na polskim gruncie komparatystycznym, zdominowanym przez tradycyjne ujęcia historycznoliterackie) oraz przede wszystkim różnorodność zebranych artykułów, gwarantującą odkrywczą przygodę intelektualną na obszarze dzisiejszej komparatystyki”.
Dr. hab. Michał Kuziak, prof. UW
Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego

Spis treści

Wprowadzenie – Ewa Szczęsna
Część pierwsza
DYSKURSY – DYSKURSYWNOŚĆ – INTERDYSKURSYWNOŚĆ
Pytanie o paradygmat. Cztery modele współczesnej komparatystyki – Edward Kasperski
Gry z dyskursem i kontekstem filozoficznym. Próba typologii na wybranych przykładach z polskiej literatury pięknej XX i XXI wieku – Żaneta Nalewajk-Turecka
Czy komparatystyka bez polityki jest możliwa? Polityczność i apolityczność współczesnej komparatystyki – Jakub Czernik
Nauka i poezja w angielskim romantyzmie. Dwa dyskursy, jedna kultura – Marcin Leszczyński
Dyskurs macierzyzny rozdwojony. Językowa ojczyzna Pankowskiego – Mieczysław Dąbrowski
Wzrokocentryzm i antywzrokocentryzm jako dyskursy. Zarys problemu – Weronika Lipszyc
Twórczość kolaboratywna w literaturze cyfrowej i poza nią: próba uporządkowania – Mariusz Pisarski
O domniemanym zwrocie interfejsologicznym w literaturoznawstwie (kilka wstępnych rozpoznań) – Agnieszka Przybyszewska
Nowe wyzwania dla komparatystyki nachylonej ku światu przyrody – Oksana Weretiuk
Związki literaturoznawstwa i psychoterapii w kontekście terapii rodzin – Jan Zdunik
Komunikacja niemowląt i opiekunów jako protonarracja, czyli o pożytkach i kłopotach związanych z interdyscyplinarnością kategorii narracji – Katarzyna Kaczmarczyk
Część druga
SEMIOSFERY – SZTUKI – INTERMEDIA
Komparatystyka intermedialna – Andrzej Hejmej
Prawo dźwięków, prawo do dźwięków. O uwarunkowaniach odbioru muzyki – Iwona Puchalska
Album jako przedmiot badań interartystycznych (prolegomena) – Małgorzata Gamrat, Anna Tenczyńska
Poza tematem. Uwagi o badaniu związków między tekstem literackim a ilustracją – Katarzyna Szewczyk-Haake
Dyskurs (teorii) fotografii. Od Edwarda Steichena do Sophie Calle – Marta Koszowy-Krajewska Dokumentacja w teatrze i performansie – tekst, zapis, medium – Dorota Sosnowska
Mówione historie literatury – Joanna Maj
Taniec groteskowy i teatr XX wieku: interferencje i inspiracje – Cécile Bocianowski
Zapisz zmiany. Retoryczne i strukturalne reprezentacje mediów cyfrowych w literaturze pięknej – Elżbieta Winiecka
Narracja subiektywna zapośredniczona jako filmowa „mowa pozornie zależna” – Robert Birkholc
Bibliografia
Noty o autorach
Spis ilustracji
Indeks nazwisk
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »