Miasto w polskich badaniach lingwistycznych - Danuta Bieńkowska

Miasto w polskich badaniach lingwistycznych

Danuta Bieńkowska

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-660-2
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 147
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka ma charakter sprawozdawczy i porządkujący. Wykorzystując już istniejącą i bardzo bogatą literaturę przedmiotu, autorki pokazują w obszernych zarysach ponad stuletni dorobek językoznawstwa polonistycznego w zakresie badań miejskich oraz przybliżają najistotniejszą wiedzę dotyczącą najczęściej podejmowanych tematów związanych ze zróżnicowaną przestrzenią miejską.

Publikacja pełni funkcję przewodnika po problematyce lingwistycznych badań języka mieszkańców miast i tekstów miejskich oraz stanowi zachętę do samodzielnych studiów w tym zakresie. Adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców; może być przydatna dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, których łączy zainteresowanie miastem, przestrzenią miejską i jej mieszkańcami.

Spis treści

 

Uwagi wstępne 9

Stan badań językoznawczych polszczyzny miast 11

Zarys historii badań 13

Przegląd lingwistycznych badań miejskich 18

Miasto w dziejach języka polskiego 29

Terytorialne odmiany polszczyzny miejskiej 39

Polszczyzna regionalna 41

Regionalizmy językowe 44

Gwary miejskie 50

Polszczyzna miejska w tekstach literackich 53

Socjalno‑zawodowe odmiany polszczyzny miejskiej 57

Pojęcie socjolektu 59

Socjolekt inteligencki 61

Socjolekt robotniczy 66

Profesjolekty rzemieślnicze 68

Grafosfera 73

Pojęcie grafosfery 75

Urbanonimia 78

Urbochrematonimia 83

Reklama uliczna 88

Graffiti miejskie 95

Vlepki 106

Miasto w ujęciu językowo‑kulturowym 109

Obraz miasta 111

Turystyczny obraz miasta 117

Stereotyp miejski 121

Folklor miejski 126

Spis fotografii 131

Wybrana literatura 133

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »