Miasto jako produkt skumulowany - Dariusz Zawada

Miasto jako produkt skumulowany

Dariusz Zawada

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-401-7
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 150
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Produkty miejskie decydują o jakości życia w mieście !!!
- Produkt gospodarczy określa walory pracy i „oferuje" pracę o zadowalających zarobkach
- Produkt społeczny sprzyja zdobywaniu wykształcenia i wychowaniu dzieci, pomocy rodzinie i rozwojowi kultury
- Produkt logistyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb szybkiego, bezpiecznego i wygodnego poruszania się po mieście
- Produkt społeczny sprzyja zdobywaniu wykształcenia, wychowaniu dzieci, rozwojowi duchowemu, pomocy rodzinie i ożywieniu kultury
- Produkt mieszkaniowy decyduje o walorach zamieszkania i określa standard mieszkaniowy
- Produkt instytucjonalny miasta wskazuje jakość usług świadczonych przez instytucje miejskie
- Produkt przestrzenny określa ład przestrzenny miasta
- Produkt ekologiczny wskazuje na walory środowiska miejskiego

Miasto, które chce być konkurencyjne powinno budować atrakcyjne „produkty": gospodarcze, turystyczne, logistyczne, społeczne, instytucjonalne, mieszkaniowe, ekologiczne i przestrzenne oraz produkt skumulowany miasta.

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1
Kategoria produktu 13

Rozdział 2
Pojęcie M-Produktu 15

Rozdział 3
Walory użytkowe miasta 19

Rozdział 4 21
Produkt gospodarczy miasta 21
4.1. Gospodarcze walory użytkowe miasta 21
4.2. Kategoria produktu gospodarczego miasta 22

Rozdział 5
Produkt turystyczny miasta 29
5.1. Turystyczne walory użytkowe miasta 29
5.2. Kategoria produktu turystycznego miasta 30

Rozdział 6
Produkt logistyczny miasta 35
6.1. Logistyczne walory użytkowe miasta 35
6.2. Kategoria produktu logistycznego miasta 36

Rozdział 7
Produkt społeczny miasta 41
7.1. Społeczne walory użytkowe miasta 41
7.2. Kategoria produktu społecznego miasta 42

Rozdział 8
Produkt mieszkaniowy miasta 49
8.1. Mieszkaniowe walory użytkowe miasta 49
8.2. Kategoria produktu mieszkaniowego miasta 50

Rozdział 9
Produkt instytucjonalny miasta 55
9.1. Instytucjonalne walory użytkowe miasta 55
9.2. Kategoria produktu instytucjonalnego miasta 56

Rozdział 10
Produkt przestrzenny miasta 61
10.1. Przestrzenne walory użytkowe miasta 61
10.2. Kategoria produktu przestrzennego miasta 62

Rozdział 11
Produkt ekologiczny miasta 67
11.1. Ekologiczne walory u użytkowe miasta 67
11.2. Kategoria produktu ekologicznego miasta 68

Rozdział 12
Studia przypadku 73
12.1. Krótka charakterystyka badanych miast 73
12.2. Procedura obliczania miar produktów miasta 84
12.3. Obliczanie wartości produktów wybranych miast 89
12.4. Działania priorytetowe badanych miast 111

Rozdział 13
Podnoszenie konkurencyjności M-Produktu 115
13.1. Konkurencyjność miasta 115
13.2. Instrumenty marketingowe 117
13.3. Innowacyjność miasta 119
13.4. Kreatywność miasta 122
13.5. Zarządzanie miastem 123

Zakończenie 129
Streszczenie 135
Summary 137
Literatura 139
Spis tabel 145
Spis rysunków 147
O Autorze 149

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »