Metodologie językoznawstwa 4. Od dialektologii do dialektyki - Piotr Stalmaszczyk

Metodologie językoznawstwa 4. Od dialektologii do dialektyki

Piotr Stalmaszczyk

18,40 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-674-1
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 133
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
18,40 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W maju 2004 r. Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa (obecnie Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Instytucie Anglistyki UŁ) zorganizował seminarium naukowe poświęcone metodologii szeroko pojętych badań nad językiem. Intencją organizatorów było przedstawienie najważniejszych podejść we współczesnych badaniach językoznawczych, a do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele reprezentujący językoznawstwo generatywne i kognitywne, teorię relewancji i gramatykę konstrukcji, badacze różnych odmian semantyki i pragmatyki, a także logicy i filozofowie, których badania koncentrują się wokół analiz języka. Spotkanie zaowocowało m.in. publikacją poświęconą podstawom teoretycznym metodologii językoznawstwa.

To pierwsze seminarium miało być pierwotnie spotkaniem jednorazowym, ale dyskusje po kolejnych wykładach dobitnie pokazały, że istnieje środowiskowa potrzeba szerokiej wymiany myśli, zarówno pomiędzy samymi językoznawcami (reprezentującymi różne podejścia teoretyczne i różne filologie), jak i przedstawicielami innych dyscyplin. Tak powstała inicjatywa organizowania co dwa lata seminariów podejmujących tematykę metodologiczną i wydawania kolejnych publikacji z tego zakresu.

Najnowszy tom nosi podtytuł Od dialektologii do dialektyki. Ta umowna klamra tematyczna obejmuje badania dotyczące słowotwórstwa w gwarach, rozważania dotyczące rodowodu współczesnej pragmatyki, schematów argumentacyjnych w racjonalnej dyskusji, socjolingwistycznych refleksji nad narracją osobistą oraz metodologii badań w przekładzie audiowizualnym. Dwa rozdziały dotyczą problematyki języka migowego: stanu badań nad językami migowymi w kontekście metodologicznym językoznawstwa kognitywnego drugiej generacji oraz analizy suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym.

Spis treści

Piotr Stalmaszczyk: Wstęp: 10 lat „Metodologii językoznawstwa” (2004–2014)  7

Irena Jaros: Między diachronią a synchronią, czyli o metodologii badań słowotwórstwa w gwarach  9

Piotr H. Lewiński: Retoryczno-dialektyczny rodowód współczesnej pragmatyki  17

Krzysztof A. Wieczorek: Schematy argumentacyjne jako podstawa racjonalnej dyskusji  35

Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak: Narracja osobista jako narzędzie i przedmiot badań: z perspektywy socjolingwistyki i analizy dyskursu  55

Łukasz Bogucki: Metodologia badań w przekładzie audiowizualnym  73

Krzysztof Kosecki: Językoznawstwo kognitywne drugiej generacji a badania nad językami migowymi  91

Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski: Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną  109

 

Indeks terminów  131

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »