Meteorologia i klimatologia dla studentów leśnictwa - Krzysztof M. Kożuchowski

Meteorologia i klimatologia dla studentów leśnictwa

Krzysztof M. Kożuchowski

25,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-545-4
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 370
Rozmiar pliku: 10,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
25,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Autor podręcznika meteorologii i klimatologii dla leśników omawia atmosferę Ziemi (ciśnienie, gęstość i temperaturę powietrza; strukturę atmosfery; warstwę graniczną; składniki atmosfery: azot, tlen, dwutlenek węgla, parę wodną; zanieczyszczenia powietrza i stan sanitarny lasów); promieniowanie w atmosferze (prawa promieniowania; promieniowanie słoneczne w atmosferze; promieniowanie długofalowe Ziemi i atmosfery; bilans radiacyjny; promieniowanie słoneczne w szacie roślinnej; wymagania świetlne drzew leśnych); bilans cieplny i temperaturę (składniki bilansu cieplnego; dobowe i roczne wahania temperatury; warunki termiczne w lesie; wymagania cieplne drzew leśnych; fenologiczne pory roku); przemiany fazowe i obieg wody (wilgotność powietrza; parowanie; klimatyczny bilans wodny; transpirację; kondensację pary wodnej; opady atmosferyczne; intercepcję i opad podkoronowy); stratyfikację termiczną, pionową równowagę atmosfery i cyrkulację termiczną (termiczne czynniki konwekcji; równowagę pionową, wiatr i szorstkość podłoża atmosfery; cyrkulację termiczną); pole ciśnienia, wiatr i ogólną cyrkulację atmosferyczną (wiatr gradientowy; wiatr geotryptyczny; wirowość ruchu w atmosferze; ogólną cyrkulację atmosferyczną; wiatry w Polsce; energię, moc i siłę wiatru; wiatrołomy i wiatrowały; anemogamię i anemochorię); strefy i piętra klimatyczno-roślinne oraz klimaty miejscowe (biomy lądowe i klimat; strefy klimatyczne; astrefowe czynniki klimatu; geobotaniczne podziały klimatów Ziemi); klimatyczne warunki wegetacji roślinności leśnej w Polsce (warunki solarne; warunki termiczne; warunki higryczne; klimat i produkcyjność lasów; dendroklimatologię). Część teoretyczną uzupełnia obszerny rozdział zawierający ćwiczenia i zadania, mający walor praktyczny.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Atmosfera Ziemi 9

Ciśnienie, gęstość i temperatura powietrza 9

Struktura atmosfery 11

Warstwa graniczna 13

Składniki atmosfery 16

Azot 19

Tlen 19

Dwutlenek węgla 21

Para wodna 25

Zanieczyszczenia powietrza i stan sanitarny lasów 27

Rozdział 2. Promieniowanie w atmosferze 35

Prawa promieniowania 37

Promieniowanie słoneczne w atmosferze 38

Promieniowanie długofalowe Ziemi i atmosfery 42

Bilans radiacyjny 46

Promieniowanie słoneczne w szacie roślinnej 48

Wymagania świetlne drzew leśnych 50

Rozdział 3. Bilans cieplny i temperatura 59

Składniki bilansu cieplnego 61

Dobowe i roczne wahania temperatury 70

Warunki termiczne w lesie 78

Wymagania cieplne drzew leśnych 82

Fenologiczne pory roku 84

Rozdział 4. Przemiany fazowe i obieg wody 91

Wilgotność powietrza 93

Parowanie 96

Klimatyczny bilans wodny 108

Transpiracja 111

Kondensacja pary wodnej 113

Opady atmosferyczne 123

Intercepcja i opad podkoronowy 128

Rozdział 5. Stratyfikacja termiczna, pionowa równowaga atmosfery i cyrkulacja termiczna 135

Termiczne czynniki konwekcji 135

Równowaga pionowa, wiatr i szorstkość podłoża atmosfery 144

Cyrkulacja termiczna 149

Rozdział 6. Pole ciśnienia, wiatr i ogólna cyrkulacja atmosferyczna 153

Wiatr gradientowy 156

Wiatr geotryptyczny 161

Wirowość ruchu w atmosferze 164

Ogólna cyrkulacja atmosferyczna 165

Wiatry w Polsce 175

Energia, moc i siła wiatru  179

Wiatrołomy i wiatrowały 182

Anemogamia i anemochoria 189

Rozdział 7. Strefy klimatyczno-roślinne 193

Biomy lądowe i klimat 193

Strefy klimatyczne 201

Astrefowe czynniki klimatu 206

Geobotaniczne podziały klimatów Ziemi 214

Rozdział 8. Piętra klimatyczno-roślinne i klimaty miejscowe 223

Piętra klimatyczne 223

Piętrowy układ roślinności 227

Klimaty miejscowe 233

Klimat lasu 252

Rozdział 9. Klimatyczne warunki wegetacji roślinności leśnej w Polsce 265

Warunki solarne 268

Warunki termiczne 270

Warunki higryczne 272

Klimat i produkcyjność lasów 274

Dendroklimatologia 282

Rozdział 10. Ćwiczenia i zadania 291

Zanieczyszczenie powietrza i stan sanitarny lasów 291

Usłonecznienie i bilans promieniowania 294

Pomiar psychrometryczny i jego zastosowanie 297

Termiczne i fenologiczne pory roku 300

Opady atmosferyczne, ewapotranspiracja i klimatyczny bilans wodny 306

Higroklimatyczne czynniki produkcyjności lasów 310

Piętra klimatyczno-roślinne 312

Termiczne i wilgotnościowe cechy mikroklimatu lasu 314

Tablice 319

Bibliografia 355


Spis tabel, tablic i rysunków 363

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »