Medytacje o ostatniej filozofii - Marcin Polak

Medytacje o ostatniej filozofii

Marcin Polak

13,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 97883-242-3290-1
Data wydania 1 stycznia 2018
Język: Polski
Liczba stron: 180
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
13,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Sokrates balansował pomiędzy wsłuchiwaniem się w głos daimoniona, przekazem wiedzy wyroczni a racjonalną dialektyką, po czym zdał sobie sprawę, że nic nie wie. Podobna ambiwalencja wystąpiła w myśli Heraklita. Filozofia płynąca z tych źródeł oscyluje między biegunami mroku i jasności. Istnieją autorzy (na przykład Friedrich Nietzsche), którzy często formułują przekaz w postaci dekretów niepoprzedzonych argumentacją, właśnie tak, jakby bezczelnie wiedzieli, jakby ich zdania alegoryczne, aforystyczne nadchodziły z niesamowitego krajobrazu, z nadmiernego mroku lub ze świetlistych okolic Delos. Medytacje o ostatniej filozofii przemierzają terytoria myśli heraklitejskiej, sokratejskiej i nietzscheańskiej, angażując umysł postromantyczny w osobiste dociekania. Zapisywałem je głównie nocami.

Marcin Polak

Wiele mądrych książek ma charakter wykładu mądrych tez. Tutaj mamy do czynienia z dźganiem inteligencji i wyobraźni czytelniczki, by nie unikała zagadnień trudnych i domagających się uczciwej konfrontacji. Tempo szybkie, bez ociągania należy się ustosunkowywać, zastanawiać, udzielać sobie odpowiedzi. Autor pisze językiem niepoddającym się alienacji formalizmów, systematyki, naukowego rejestru. Żywość tego języka odczytuję jako zwiastun zmian zachodzących w pisaniu filozoficznym, niewygaszającym pulsu myślenia. Przezwyciężenie rozpaczy nihilizmu zostaje tutaj ziszczone za pomocą szeregu upodmiotowień: siebie jako autora, czytelniczki, myślenia wyzwolonego z iluzji „ja myślę”, a nawet języka, którym zostajemy wprowadzeni w trans filozoficzny.

Z recenzji dr hab. Marii Kostyszak, prof. UWr

Spis treści

Wprowadzenie
Pośród rzeczy drżący głos
Jej wysokość pornografia
Samowiedza zagubionych
Śmierć heraklitejczyków
Przez trwogę
Po nihilizmie albo abisalizm
Sąd ostateczny
Postromantyczność
Cuda
Mirakulizm Jacka Malczewskiego
Zwierzę samotresujące
Nihilistyczna epoche
Przemiany
Limes
Bibliografia
Indeks nazwisk

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »