Medykalizacja nadpobudliwości - Michał Wróblewski

Medykalizacja nadpobudliwości

Michał Wróblewski

19,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 97883-242-2921-5
Data wydania 1 stycznia 2018
Język: Polski
Liczba stron: 334
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

ADHD ‒ pojęcie to jeszcze dwadzieścia lat temu funkcjonowało w społeczeństwie w szczątkowej formie. Jeżeli dziecko wierciło się w krześle, nie potrafiło usiedzieć w miejscu i miało problem z dłuższym skupieniem uwagi, to postrzegane było jako niegrzeczne. Współcześnie rzecz przedstawia się zupełnie inaczej. ADHD jest jedną z najczęściej diagnozowanych wśród dzieci i młodzieży jednostek psychiatrycznych.

Celem książki jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób nadpobudliwe zachowanie z czasem zaczęło być symptomem zaburzenia psychicznego? Autor omówił w sposób ciekawy i niestandardowy historię wiedzy wokół ADHD i proces stopniowego rozszerzania kategorii diagnostycznej, a także zanalizował najważniejsze kontrowersje naukowo-społeczne wokół etiologii i terapii farmakologicznej, dodając do tego wątek globalnej ekspansji amerykańskiej definicji zaburzenia.

Ponadto ‒ na podstawie wywiadów pogłębionych, analizy treści czasopism medycznych oraz analizy dyskursu medialnego ‒ można w książce prześledzić proces wyłaniania się nadpobudliwości w kontekście polskim. Publikacja ta mieści się w ramach socjologii medycyny, zdrowia i choroby oraz korzysta z metodologii i siatki pojęciowej teorii aktora-sieci, co w znaczący sposób wzbogaca jej walor naukowy.

 

„Szczególnie nowatorskie i nieoczywiste jest połączenie socjologii medycyny, studiów nad nauką i techniką (…) oraz wspomnianych już analiz biopolitycznych. To właśnie wraz z podjęciem analiz dotyczących centro-peryferyjnego usytuowania zarówno choroby, jak i badaczy pozwala Michałowi Wróblewskiemu na ukazanie polityczności choroby w sposób złożony i zniuansowany, dzięki czemu ucieka od prostych, samonarzucających się propozycji. Jest to ważne, gdyż przy omawianiu kontrowersji naukowo-społecznych istnieje ryzyko zastosowania strategii, które mogą się okazać szkodliwe w przestrzeni publicznej. Szczególnie ważne jest, abyśmy unikali „handlowania wątpliwościami”, czyli aby autorzy analizujący wybrane kontrowersje naukowo społeczne (np. ruchy antyszczepionkowe, energia atomowa, GMO) nie wytwarzali dodatkowego elementu niepewności. Michałowi Wróblewskiemu to się udało (…)”.

Z recenzji dra hab. Andrzeja W. Nowaka

 

Michał Wróblewski – socjolog i filozof, pracownik Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Redaktor pracy Kultura i hegemonia. Antologia tekstów szkoły z Birmingham (Toruń 2012). Autor publikacji: Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje (Toruń 2016), Czyje lęki, czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych (Poznań 2016, razem z A.W. Nowakiem i K. Abriszewskim), Efekt Bilbao czy kult cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce (Elbląg 2018, razem z Ł. Afeltowiczem, J. Gądeckim, K. Olechnickim i T. Szlendakiem). Prowadzi badania w ramach socjologii medycyny, zdrowia i choroby oraz studiów nad nauką i techniką. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spis treści

PRZEDMOWA
WSTĘP
Socjologia medycyny, zdrowia i choroby: teoria medykalizacji i choroba jako fakt społeczny
Teoria aktora-sieci: relacyjne fakty społeczne i ontologia
Socjologia wiedzy medycznej: Ludwik Fleck i Ian Hacking
Praktyka, peryferyjność, studium przypadku
Opis badań
Rozdział 1. MEDYKALIZACJA I JEJ WYMIARY
Klasyczna teoria medykalizacji i jej problemy
Medycyna i technonauka
Neoliberalny kapitalizm i komercjalizacja
Biopolityka państwa i biopolityka siebie
Ruchy pacjenckie
Heterogeniczność medykalizacji
Rozdział 2. POWSTANIE I ROZWÓJ FAKTU MEDYCZNEGO: HISTORIA I USPOŁECZNIENIE ADHD
Historia etykietki
Wsteczna racjonalizacja i esencjalizacja
Kalibracja i „wytwarzanie” ludzi – znaczenie systemów klasyfikacyjnych
ADHD: DSM jako mechanizm medykalizacyjny
Otwierając czarną skrzynkę: kontrowersje naukowe wokół ADHD
Marketing nadpobudliwości
Jurydyzacja nadpobudliwości
Makroaktorzy i powiększanie skali
Stabilizacja i nisze
Rozdział 3. ADHD I PROCESY GLOBALIZACYJNE
Globalizacja, infrastruktury, peryferyjność i zaburzenia psychiczne
Neoliberalizm
Infrastruktury
Lokalne napięcia
Przypadek Polski
Efekty globalizacji?
Rozdział 4. PRAKTYKA MEDYCZNA: MIĘDZY HETEROGENICZNOŚCIĄ A STABILIZACJĄ
Ontologia w praktyce medycznej i obiekt graniczny
Droga pacjenta
Heterogeniczność
Stabilizacja
ADHD jako obiekt graniczny
Ontologia choroby i medykalizacja
Rozdział 5. NARRACJE: OD EKONOMII NADZIEI DO PERYFERYJNYCH KONTROWERSJI
Forum internetowe
Publikacje prasowe i internetowe
Sprawa Eisenberga
ZAKOŃCZENIE. „Czy wierzysz w ADHD?”
BIBLIOGRAFIA
ŹRODŁA INTERNETOWE
INDEKS NAZWISK
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »