Marketing polityczny w regionie - Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Marketing polityczny w regionie

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

30,73 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-233-8386-4
Data wydania 20 listopada 2011
Język: Polski
Liczba stron: 220
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
30,73 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W ostatnich latach pozycja regionów w Polsce umocniła się w wyniku naturalnej ewolucji, postępu oraz wzrastających potrzeb i wymagań ludności. Samorządowcy sprawujący swoje funkcje na poziomie wojewódzkim w ramach procesów decentralizacyjnych otrzymali szersze kompetencje i przestali traktować samorząd regionalny wyłącznie jako „poczekalnię polityczną”, pomocną w zdobywaniu kolejnych szczebli kariery. Duża konkurencja w ubieganiu się o mandaty radnych wpłynęła na rozwój marketingu politycznego w regionach, gdzie działania przedwyborcze należy prowadzić inaczej niż na poziomie centralnym i lokalnym.

Celem publikacji jest ukazanie ewolucji marketingu politycznego w Polsce przez analizę kampanii prowadzonych w latach 1989–2011 oraz wskazanie metod i narzędzi najbardziej skutecznych podczas walki wyborczej o fotel radnego.

Ponieważ przedstawione w książce treści odnoszą się do wiedzy z różnych specjalności, praca powinna zainteresować nie tylko politologów, ale również ekspertów w dziedzinie zarządzania oraz socjologów. Do grona jej adresatów można także zaliczyć praktyków, w szczególności samorządowców regionalnych i marketingowców.

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka zarządzania i marketingu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z marketingiem politycznym, samorządem terytorialnym oraz polityką społeczną.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Teoria i historia marketingu politycznego 
1.1. Próba systematyki definicji marketingu politycznego 
1.2. Marketing polityczny w ujęciu historycznym 
1.3. Marketing ekonomiczny, polityczny i wyborczy – podobieństwa i różnice

2. Samorząd regionalny
2.1. Pojęcie regionu 
2.2. Funkcjonowanie polskich regionów – zarys przemian 
2.3. Koncepcje i realizacja tworzenia regionów w III RP 
2.4. Ukształtowanie samorządu województwa w Polsce 

3. Rezultaty empirycznego zastosowania marketingu politycznego w Polsce na przykładzie wyborów 1989–2011
3.1. Kampanie lat 1989–1994 jako przykład marketingu nieprofesjonalnego 
3.2. Wybory 1995–2000 – czas rozwoju  
3.3. Nowoczesne działania przedwyborcze w latach 2001–2007 
3.4. Nowa jakość – elekcje 2009–2011 

4. Kampania wyborcza jako narzędzie służące osiąganiu i utrzymaniu władzy
4.1. Kampania wyborcza jako obiekt badań  
4.2. Ewolucja kampanii wyborczych  
4.3. Organizacja kampanii wyborczej polityka działającego na szczeblu regionu  

5. Doskonalenie wizerunku i promocja kandydata jako elementy marketingu
politycznego w regionie

5.1. Kreowanie wizerunku polityka w regionie  
5.2. Wykorzystanie promotion mix na poziomie województwa 
5.3. Egzemplaryczność regionalnych działań przedwyborczych 

Podsumowanie  
Bibliografia  
Spis tabel  
Spis rysunków

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »