Marka korporacyjna a marka pracodawcy w obliczu zmian na rynku pracy - Agata Matuszewska-Kubicz

Marka korporacyjna a marka pracodawcy w obliczu zmian na rynku pracy

Agata Matuszewska-Kubicz

21,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-009-6
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 197
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
21,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Na współczesnym rynku pracy zachodzą intensywne zmiany o charakterze społecznym, demograficznym, organizacyjnym czy technologicznym związane ze starzeniem się społeczeństwa, zmianami pokoleniowymi, wpływem automatyzacji na pracę czy trudnościami z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Stanowią one tło dla stosunkowo nowej i coraz bardziej popularnej koncepcji budowania marki pracodawcy (employer branding), podrzędnej wobec marki korporacyjnej. Prezentowana publikacja stanowi próbę połączenia perspektywy budowania marki korporacyjnej i marki pracodawcy w obliczu dynamicznych przekształceń na rynku pracy. Celem autorki jest identyfikacja związku między marką korporacyjną a marką pracodawcy oraz występujących między nimi zależności.

Książka składa się z części teoretycznej i empirycznej. W rozdziałach teoretycznych ukazano obecną sytuację na polskim rynku pracy, koncepcję budowania marki pracodawcy, ideę silnej marki i relacje pomiędzy marką korporacyjną a innymi markami. Rozdział empiryczny zawiera opis metodyki oraz rezultatów badania przeprowadzonego w wybranych organizacjach, propozycję modelu spójności marki korporacyjnej i marki pracodawcy, jak również rekomendacje dla organizacji dotyczące jego wdrażania.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Employer branding w kontekście zmian na rynku pracy 13

1.1. Bieżąca sytuacja na rynku pracy 13

1.2. Zmiany społeczno-demograficzne 16

1.3. Zmiany organizacyjno-technologiczne 19

1.4. Geneza employer brandingu 22

1.5. Istota i proces employer brandingu – analiza wielowymiarowa 25

1.6. Marka pracodawcy z perspektywy organizacji – modele zarządzania employer brandingu 33

Rozdział 2. Marka produktu i marka korporacyjna – analiza współzależności 41

2.1. Różnorodność pojęcia oraz charakterystyka marki 41

2.2. Rozróżnienie i relacje pomiędzy marką produktu a marką korporacyjną 54

2.3. Wizerunek, tożsamość, reputacja a osobowość marki jako elementy ją definiujące 59

Rozdział 3. Relacje pomiędzy marką korporacyjną a marką pracodawcy na podstawie badań własnych 77

3.1. Konstrukt intelektualny i metodyka badania 77

3.2. Spójność pomiędzy komunikowanymi wartościami marki korporacyjnej i marki pracodawcy badanych organizacji 83

3.3. Spójność pomiędzy percypowanymi wartościami marki korporacyjnej i marki pracodawcy badanych organizacji 86

3.4. Spójność pomiędzy komunikowanymi i percypowanymi wartościami marki korporacyjnej badanych organizacji 96

3.5. Spójność pomiędzy komunikowanymi i percypowanymi wartościami marki pracodawcy badanych organizacji 112

3.6. Weryfikacja hipotez badawczych 128

3.7. Model spójności marki korporacyjnej i marki pracodawcy 134

3.8. Wnioski końcowe i kierunki przyszłych badań 137

Zakończenie 139

Bibliografia 145

Załączniki 155

Załącznik 1. Kwestionariusz wywiadu dla firm – marka korporacyjna 155

Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu dla firm – marka pracodawcy 158

Załącznik 3. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 1, wersja A 160

Załącznik 4. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 1, wersja B 164

Załącznik 5. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 2, wersja A 168

Załącznik 6. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 2, wersja B 172

Załącznik 7. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 3, wersja A 176

Załącznik 8. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 3, wersja B 180

Załącznik 9. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 4, wersja A 184

Załącznik 10. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 4, wersja B 188

Spis tabel 193

Spis rysunków 196

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »