Logos ergon. Między schizofrenią a hermeneutyką: od Daniela P. Schrebera do Alexandre'a Grothendiecka - Michał Gusin

Logos ergon. Między schizofrenią a hermeneutyką: od Daniela P. Schrebera do Alexandre'a Grothendiecka

Michał Gusin

23,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, PDF, EPUB

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-6596-1
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 158
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 158
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 158
Rozmiar pliku: 4,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
23,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, PDF, EPUB

Opis

Logos ergon ukazuje różnorodność i złożoność psychicznego wchodzenia w relacje z językiem na styku świadomości i nieświadomego. W wielu okolicznościach zachodzi szansa lub iluzja terapii, choć jak zaświadczają przygody tu opisane, nie wszystkie dysocjacje, charakterystyczne dla schizofrenii, mogą zostać uleczone mocą zaawansowanej hermeneutyki.
z recenzji dr hab., prof. UWr Marii Kostyszak

Rozmyślnie zestawiając w tytule autora jednej z najsławniejszych autobiografii medykalizowanego obłędu z postacią jednego z najwybitniejszych matematyków XX wieku chciałem przekształcić – jak temat muzyczny – formułę Michela Foucault: szaleństwo – nieobecność dzieła, a dokładniej: pokazać drogę, na której myślenie materializuje się w postaci dających się interpretować znaczeń, jednocześnie zrywając związki z obowiązującymi regułami dyskursu, jakkolwiek droga ta bardziej naśladować ma dystans eleackiego paradoksu, na mocy którego przestrzeń jest nieciągła, niż chronologiczny przebieg. Złowrogie terytorium pęknięć i rozszczepień, podbijane od niepamiętnych czasów pracą egzegezy i komentarzy, zamienia się przeto w strefę litoralną, w której figura konceptualna uzyskuje status mapy.
Ze Wstępu

Michał Gusin – filozof, historyk idei i osobliwości, tłumacz, pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Publikował m.in. w „Kronosie”, „Praktyce Teoretycznej” oraz „Via Communicandi”. Autor monografii poświęconej koncepcji Jacques’a Lacana (Symptomy psychoanalizy. Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii, Universitas 2018) oraz tłumaczeń prac G. Deleuze’a, J.-L. Nancy’ego, F. Guattariego, J.C. Milnera, C. Castoriadisa.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Granice dzieła

Wydarzenie schizofrenii

Schizologia

Rozdział 2. Jestestwo psychoanalityczne

Od biografii do dzieła

Uzupełnienie biograficzne

Rozdział 3. Życie-dzieło Sędziego Schrebera

Nietzsche: współczesny Schrebera

Tragedia na wspak/Hermeneutyka tekstu

Rozdział 4. Alexander Grothendieck: dzieło jako proces

Enterrement

Dzieło matematyczne – dzieło egzegetyczne

Elementy geometrii algebraicznej

Rozdział 5. Work in Progress: dzieło – obecność szaleństwa

There’s no lights at the end

Dodatek. B. Riemann, O hipotezach leżących u podstaw geometrii

Bibliografia

Indeks nazwisk

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »