Łódzki remake poematu Aleksandra Puszkina „Eugeniusz Oniegin” - Anna Warda

Łódzki remake poematu Aleksandra Puszkina „Eugeniusz Oniegin”

Anna Warda

22,45 zł19,08 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8331-125-8
Data wydania 1 luty 2023
Język: Polski
Liczba stron: 149
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł19,08 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia jest interesującym […] osiągnięciem badawczym, które […] wzbogaca wiedzę o gatunku remake’u oraz specyfice przekodowania klasycznego arcydzieła romantycznej literatury rosyjskiej […] na potrzeby ukazania odmiennej kulturowo, industrialnej przestrzeni łódzkiej i mentalności jej mieszkańców.

Gorąco polecam publikację […] z uwagi na wszechstronność analizy tekstów i walory warsztatu Autorki, umiejętnie różnicującej postępowanie badawcze i interpretacyjne w odniesieniu do stosowanych praktyk imitacyjnych w ich zróżnicowanych uwarunkowaniach kontekstualnych oraz trafność wyboru narzędzi badawczych.

Unikatowa w odniesieniu do polskich badań nad przekodowaniem klasycznego tekstu literackiego na język odmiennej kulturowo przestrzeni i epoki monografia wpisuje się we współczesne badania nad gatunkiem remake’u oraz wielorakimi przeróbkami poematu Puszkina Eugeniusz Oniegin. Poczynione ustalenia dopełniają […] wiedzę o recepcji twórczości Puszkina w środowisku rosyjskojęzycznym poza granicami Rosji i o specyfice artystycznej regionalnych przeróbek Eugeniusza Oniegina. Obrazują proces kształtowania się tzw. łódzkiego tekstu oraz wskazują istotne komponenty jego poetyki.

Z recenzji prof. Aliny Orłowskiej (UMCS)

Publikacja jest oryginalnym spojrzeniem na recepcję dzieł Aleksandra Puszkina w jej regionalnym wydaniu. […] Uzupełnia lukę w mocno zaniedbanym zagadnieniu, jakim jest obraz Łodzi w rosyjskojęzycznej prasie epoki, a także w obrębie treści, postaw moralnych oraz przejawów kultury promowanej na łamach tego źródła.

Zarówno pomysł na książkę, jak i jego realizację oceniam jak najwyżej. Praca jest innowacyjna - porusza ważny i prawie nieruszony w polskiej historiografii problem remake’u dzieł Puszkina, ze szczególnym uwzględnieniem poematu Eugeniusz Oniegin. Ze względu na znaczenie Oniegina w literaturze światowej jego recepcja na ziemiach polskich, w tym remake w prasie rosyjskojęzycznej Łodzi, pokazuje powiązania intelektualne Królestwa Polskiego z metropolią. udane próby budowania przestrzeni porozumienia mentalnego i odwoływania się do wspólnych lektur, które nie tylko służyły rusyfikacji, ale były częścią korpusu poznawczego ówczesnych elit […]. Książka wskazuje na rolę Rosjan w kreowaniu przestrzeni rosyjskojęzycznej Łodzi – przedstawia ich nie tylko jako ludzi handlu, gospodarki i rusyfikatorów, lecz także tych, którym zależało na szukaniu intelektualnych dróg porozumienia z odbiorcą w Królestwie.

Z recenzji prof. Tomasza Pudłockiego (UJ)

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział I. Rosyjskojęzyczna łódzka gazeta „Łodzinskij Listok” i jej czytelnicy 15

Rozdział II. Remake jako forma nawiązania do klasyki (Eugeniusz Oniegin A. Puszkina) 23

Rozdział III. Mój wujek N.G. Kuzmicza i jego rama literacka 37

Rozdział IV. Łódź jako miejsce akcji Kuzmiczowskiej wersji Eugeniusza Oniegina 53

Rozdział V. Galeria postaci w romansie-parodii Mój wujek 71

Rozdział VI. Narrator i jego funkcja w utworze 91

Zakończenie 101

Bibliografia 105

Aneks 113

Мой дядя. Роман-пародия 113

Mój wujek. Poemat-parodia 128

Indeks nazwisk 143

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »