Łódzka statystyka akademicka - Czesław Domański

Łódzka statystyka akademicka

Czesław Domański

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-256-4
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 197
Rozmiar pliku: 7,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Początki statystyki w Łodzi sięgają końca lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, kiedy w 1898 roku utworzona została Giełda Papierów Wartościowych, w ramach której powołano Komisję Statystyczną badającą procesy głównie gospodarcze, ale także i społeczne. W latach międzywojennych powstały pierwsze prywatne uczelnie wyższe, m.in. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz Wolna Wszechnica Polska (WWP). W obu tych uczelniach były wykładane przedmioty statystyczne. W 1935 roku utworzona została Katedra Ekonomii i Statystyki w Od­ dziale Łódzkim WWP, w której wykładowcami byli m.in. Stefan Dziewulski, Edward Szturm de Sztrem, Edward Rosset.

Przedstawione osiągnięcia naukowe i dydaktyczne łódzkich statystyków gromadzone przez ponad sto lat przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju statystyki, demografii i ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego, a także miały istotny wpływ na powstanie szkół naukowych znanych w kraju, jak również na arenie międzynarodowej.

Opracowanie, chociaż ma warsztat i charakter naukowy, przez lata pełnić będzie funkcję popularyzatorską i upowszechniającą wiedzę o roli i miejscu łódzkiej statystyki miejskiej i akademickiej w ciągu ostatnich ponad stu lat. Poprawność i logika wywodu, podobnie jak poszczególne kroki badawcze prowadzące do ostatecznego celu, jakim było dla Autorów, w moim rozumieniu, rozpoznanie osiągnięć i głównych postaci łódzkiej statystyki oraz jej miejsca i roli w rozwoju nauki w skali miasta i kraju – są przekonujące.

Badanie, którego efektem jest recenzowana monografia, nie należy do podstawowych, a jego innowacyjność i zasadność podjęcia wynika z tego, że pozwala wskazać miejsce jednej tylko dyscypliny naukowej, którą w rozpatrywanym przypadku jest statystyka, w długotrwałym, sekularnym rozwoju nauki i wiedzy praktycznej.

Z opinii recenzenta prof. Jerzego T. Kowaleskiego

 

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1. Statystyka publiczna w Łodzi 13

1.1. Uwagi wstępne 13

1.2. Początki statystyki łódzkiej 17

1.3. Giełda Pieniężna w Łodzi 25

1.4. Statystyka miejska w Łodzi 33

1.5. Pionierzy statystyki miejskiej 42

1.6. Zjazdy statystyków miejskich 73

Rozdział 2. Statystyka w uczelniach wyższych w Łodzi w latach 1921–1939 83

2.1. Uwagi wstępne 83

2.2. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) 84

2.3. Oddział Łódzki Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939) 91

2.4. Statystycy łódzcy w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej 97

Rozdział 3. Statystyka w Łódzkim Oddziale Szkoły Głównej Handlowej (1945–1949) 107

3.1. Uwagi wstępne 107

3.2. Przedmioty statystyczne w ŁO SGH 109

3.3. Wykładowcy przedmiotów statystycznych 112

Rozdział 4. Statystyka w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi w latach 1950–1961 125

4.1. Uwagi wstępne 125

4.2. Przedmioty statystyczne i ich wykładowcy 126

4.3. Działalność naukowa Katedry Statystyki 131

4.4. Nauczyciele akademiccy statystyki 136

Rozdział 5. Rozwój statystyki w Uniwersytecie Łódzkim 149

5.1. Uwagi wstępne 149

5.2. Początki statystyki w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawno-Ekonomicznym 156

5.3. Katedra Demografii i Statystyki na Wydziale Ekonomicznym 159

5.4. Konferencja Katedr Statystyki w 1958 roku 165

5.5. Statystyka i demografia w Instytucie Ekonometrii i Statystyki 167

5.6. Zakończenie 169

Bibliografia 171

Załącznik 1 175

Załącznik 2 177

Załącznik 3 179

Załącznik 4 181

Załącznik 5 187

Spis tablic i załączników 193

Spis fotografii 195

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »