Łódź i łodzianie wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku - Witold Jarno

Łódź i łodzianie wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku

Witold Jarno

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-985-6
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 311
Rozmiar pliku: 4,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych, społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury.

Książka zawiera teksty znanych łódzkich historyków, muzealników i archiwistów, ukazujące wpływ wojny polsko-sowieckiej (1919–1921) na funkcjonowanie Łodzi i jej mieszkańców oraz udział łodzian w tej wielkiej batalii. Autorzy prezentują ówczesną rolę miasta jako centrum administracyjnego i ośrodka życia społeczno-politycznego, kulturalnego oraz wojskowego. Przedstawiają działania łódzkiej społeczności i lokalnych elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych, podejmowane w obliczu wojny z Rosją bolszewicką. Kreślą przy tym wyraziste portrety łódzkich polityków i działaczy społecznych. Równocześnie poszukują śladów tego dramatycznego okresu we współczesnym obliczu miasta, w jego muzeach, archiwach i na wielkich łódzkich nekropoliach. Zadają pytania o miejsce roku 1920 w zbiorowej pamięci pokoleń łodzian.

Ostatnio ukazały się:

Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, pod redakcją Aldony Domańskiej i Anny Michalak

Witold Jarno, Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918–1939

Konrad Banaś, Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich. Handel polsko-arabski w latach 1918–1939

Jędrzej Moraczewski, Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza: Młodość i praca inżynierska. Tom 2: Lata 1895–1900, opracowanie, wstęp i komentarz Ilona Florczak

Piotr Kędzia, Sport w Polsce międzywojennej. Działalność oświatowa stowarzyszeń sportowych w Łodzi

Wkrótce:

Małgorzata Łapa, Polska polityka handlu zagranicznego w latach 1918–1939

Spis treści

 

Wykaz skrótów 7

Zamiast wstępu – Witold Jarno i Przemysław Waingertner 9

Przemysław Waingertner – Działalność rządu „łódzkiego” premiera w obliczu konfliktu polsko-sowieckiego w latach 1919–1920 19

Witold Jarno – Jednostki wojskowe sformowane w Łodzi i ich udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku 33

Przemysław Waingertner – Łódzki samorząd wobec wojny z Rosją Sowiecką (1919–1921) 51

Witold Jarno – Życie codzienne w garnizonie łódzkim w pierwszych latach II Rzeczypospolitej 65

Tomasz Matuszak, Maciej Hubka – Świadczenia wojenne. Obywatelskie Komitety Obrony Państwa i werbunek do Armii Ochotniczej na terenie województwa łódzkiego w 1920 roku 85

Witold Jarno – Batalion Zapasowy łódzkiego 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w latach 1919–1921 105

Jarosław Olbrychowski – Policja Państwowa w Łodzi i udział jej funkcjonariuszy w obronie Rzeczypospolitej 1918–1920 121

Agnieszka Jędrzejewska – Młodzież łódzkich szkół średnich wobec sprawy niepodległości 1918–1920 – wybrane przykłady 141

Leszek Olejnik – „Ochotnik” – łódzkie propagandowe wydawnictwo z czasów wojny polsko-bolszewickiej 153

Krzysztof Lesiakowski – „Wróg u bram”. „Kurier Łódzki” o ofensywie bolszewickiej z lata 1920 roku 175

Przemysław Waingertner – W obliczu wojny. Postawa społeczeństwa Łodzi wobec konfliktu polsko-sowieckiego (1919–1921) w świetle lokalnych dzienników – „Rozwoju” i „Głosu Polski” 197

Maciej Mańkowski – Obrona Włocławka i Płocka w sierpniu 1920 roku w świetle prasy łódzkiej 211

Konrad A. Czernielewski – Polegli w walce o granice Polski w latach 1918– 1920 spoczywający na łódzkich cmentarzach 227

Bartosz Górecki – Za linią frontu. Wybrane źródła do dziejów wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1921 zachowane w aktach władz administracji rządowej i samorządowej w Archiwum Państwowym w Łodzi 237

Konrad A. Czernielewski – Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 251

Krzysztof Lesiakowski – Pod znakiem Marszałka. Pamięć polskiej opozycji politycznej lat osiemdziesiątych XX w. o wojnie 1920 roku 263

Zakończenie 281

Bibliografia 283

Indeks nazw osobowych 301

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »