Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej - Danuta Ulicka

Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej

Danuta Ulicka

13,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 97883-242-1171-5
Data wydania 1 stycznia 2007
Język: Polski
Liczba stron: 485
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
13,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Od połowy XX stulecia refleksja o poetyce tekstów literaturoznawczych konkuruje z ich tradycyjnymi uporządkowaniami wedle metod i problemów. Towarzyszy jej formuła „literaturyzacji" wiedzy, traktowana jako symptom ponowoczesności. Jeśli tak, to dwudziestowieczna wiedza o literaturze osiągnęła kondycję ponowoczesną już w momencie krystalizowania się swojej nowoczesnej postaci. Drugą literaturoznawczą awangardę teoretyczną można w każdym razie śmiało wywieść z dokonań awangardy Pierwszej. Formułę literaturyzacji wiedzy o literaturze można jednak rozumieć jako nazwę takiego podejścia do wypowiedzi naukowej, jak do wypowiedzi uznawanej za literacką - określanej przez to, kto, gdzie, kiedy, po co, do kogo i w jaki sposób mówi. Książka proponuje takie podejście do tekstów literaturoznawców urodzonych w regionie wschodnio- i środkowoeuropejskim około roku 90. XIX wieku, z pokolenia pionierskiego i założycielskiego wobec następnych. Nie wszystkie ich utwory weszły do literaturoznawczego kanonu. I te pominięte, i te z kanoniczne obejmuje nazwa „literaturoznawczych dyskursów możliwych" - możliwych do zaistnienia i możliwych do ponownego odczytania, które pozwoli im zaistnieć jako wypowiedziom kulturowym.

Prof. dr hab. Danuta Ulicka - kierownik Zakładu Teorii Literatury i Poetyki w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,  autorka książek: Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty (1992), Oblicza samotności. Szkice o egzystencjalizmie (1996), Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej (1999), tłumaczka. rozpraw M. Bachitna, S. Awierincewa, W. Proppa, O. Freudenberg  i utworów R. Pogodina, A. Płatonowa, W. Jerofiejewa, A. Sacharowa.

Spis treści

Czy jest możliwa inna historia teorii (literatury)?

 

Z HISTORII TEORII (LITERATURY)

 

Niektóre problemy poetyki Batchina

Widma formalizmu

Przed-ponowoczesna powieść filologiczna

"Wróg narodu", "Formalista nr 2", "Kolaborant" Szostakowicz

Co nam zostało z fenomenologii? Roman Ingarden a rozwój teorii badań literackich ( w Polce i za granicą w latach 1980-2000)

 

Z TEORII TEORII (LITERATURY)

 

Obrona teorii (o upowieściowaniu literaturoznawstwa i powieściach profesorskich)

Literaturoznawcze dyskursy faktyczne i możliwe ( o polskiej literaturze literaturoznawczej)

Narracyjna i nienarracyjna koncepcja dyskursu literaturoznawczego ( o powieści historycznoliterackiej)

"Zwrot" etyczny ( o narracyjnym i dramaturgicznym dyskursieliteraturoznawczym ostatniego ćwierćwiecza)

Ja czytam moje czytanie (o podmiocie wypowiedzi literackiej i literaturoznawczej)

Funkcja poznawcza literatury i wiedzy o literaturze (tezy do przyszłej  antropologii literaturoznawstwa)

 

Indeks pojęć

Indeks nazwisk

Nota bibliograficzna

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »