Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Studia - Marcin Cieński

Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Studia

Marcin Cieński

10,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 97883-242-1970-4
Data wydania 1 stycznia 2013
Język: Polski
Liczba stron: 286
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
10,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zebrane w tej książce studia mają za przedmiot powiązanie polskiego oświecenia (zwłaszcza jego literatury) z tradycją organizującą kulturę Pierwszej Rzeczpospolitej i z europejskimi impulsami wpływającymi na jej modernizację (zwłaszcza w obszarze polityki i świadomości jej obywateli). Układają się one wokół pewnych osi tematycznych, wskazujących jednocześnie – mam nadzieję – najważniejsze dla mnie kwestie, które w badaniach nad polskim oświeceniem należało czy należy rozpoznać. Bardzo ważna wydaje mi się problematyka dotycząca dzisiejszego spojrzenia na oświecenie, naznaczonego historią sporów o przeszłość, czarnymi i białymi legendami, manipulacjami, a przede wszystkim stereotypowymi uproszczeniami. To one tworzą kontekst, w którym dziś przychodzi badaczowi oświecenia interpretować – na nowo – wydarzenia i postawy, przedmioty i teksty z osiemnastego stulecia. Przełamanie stereotypów nie zależy tylko od literaturoznawcy, ale może on próbować pokazać, jak przedmiot jego zainteresowania łączy się z wielkimi porządkami narodowej świadomości i kultury. Powinien on też – tak uważam jako historyk literatury (dawnej) – pokazać odmienność kulturową i cywilizacyjną swego przedmiotu zainteresowania, objaśnić go, wprowadzić w szerszy układ odniesienia. W czytaniu epok dawnych właśnie „cywilizacyjna historia literatury” wydaje się szansą na przezwyciężenie zagrożeń współczesnego odrzucenia historyczności oraz kryzysu historii literatury. (ze Wstępu)

Spis treści

Wstęp

Delille i Diderot w Polsce albo o problemie starzenia się tekstów komparatystycznych

Humanizm i oświecenie. Próba rozpoznań i uporządkowań

Oświeceniowa humanitas: tradycja, modernizacja, nowe wartości

Polska w europejskim kręgu wartości humanistycznych. Przełom oświeceniowo-romantyczny i kwestia wspólnoty

z Europą

Polski klasycyzm osiemnastowieczny w perspektywie długiego trwania

Rej, Krasicki i ziemiańska utopia. Pytania o ciągłość sarmatyzmu

Krasicki o „przodkach poczciwych” w Wojnie chocimskiej

Dwór i ogród: myśli różne o sztuce ogrodniczej i literaturze w polskim oświeceniu

Przyjemności parkowe i ogrodowe w życiu i literaturze polskich oświeconych

Karpiński wobec doświadczenia wygnania: biografia i kreacja literacka

Melancholia jako droga ku wolności: między Karpińskim a Fredrą

Polsko-niemieckie relacje literackie w XVIII wieku. Wspólna przestrzeń (rekonesans)

Publiczność czytająca i media w Niemczech i w Polsce w ostatniej dekadzie XVIII stulecia. Kilka uwag

Polskie przekłady niemieckich autorów w latach 1764–1830. Zarys problematyki

O polskich współczesnych wydaniach dzieł literatury europejskiej XVIII wieku

Osiemnastowieczna literatura powszechna w polskim kanonie współczesnym: reprezentatywność, edycje, popularność

Konstruowanie oświecenia. Narracje o wieku XVIII z końca XX stulecia

O śmierci Winckelmanna. Próba lektury Poematu równoczesnego Różewicza

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »