Leksykon resocjalizacji - Anetta Jaworska

Leksykon resocjalizacji

Anetta Jaworska

34,15 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Impuls
ISBN 978-83-7850-132-9
Data wydania 14 marca 2013
Język: Polski
Liczba stron: 417
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
34,15 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

 

Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Książka zawiera także przegląd teorii oraz zagadnień definicyjnych związanych z resocjalizacją. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej, w zakresie której wyszczególniono hasła dotyczące resocjalizacji określonych kategorii skazanych, takich jak osoby: starsze, niepełnosprawne, niebezpieczne, uzależnione czy skazane za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii, w tym terapii niekonwencjonalnych, takich jak joga, ekologia, żagloterapia czy sztuka.

Książka stanowi skompensowane podsumowanie dotychczasowych dociekań teoretycznych i empirycznych autorki dotyczących zagadnienia resocjalizacji i silnie powiązanych z nią dziedzin, takich jak patologie społeczne, kryminologia, profilaktyka społeczna czy penitencjarystyka. Większość haseł zawartych w tym tomie powstała na skutek nie tylko przeglądu literatury, ale także badań empirycznych.

Celem zbioru jest dostarczenie Czytelnikowi skompensowanego studium wiedzy o resocjalizacji i powiązanej z nią problematyce. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne, co ma za zadanie ułatwić zainteresowanemu odbiorcy dotarcie do obszerniejszych prac naukowych omawiających poruszane zagadnienia. Przypisy do tekstu, obok literatury polsko- i anglojęzycznej, zawierają także odniesienie do artykułów i monografii autorki omawiających szerzej prezentowane zagadnienia.

 

Spis treści

Wprowadzenie

Agresja i jej przeciwdziałanie

Agresja – pojęcie i podział

Agresja – teorie rozwoju zachowań agresywnych

Aksjologia resocjalizacji

Autoagresja i jej przeciwdziałanie

Dewiacje społeczne młodzieży

Diagnoza w resocjalizacji

Historia re? eksji resocjalizacyjnej

Historia resocjalizacji instytucjonalnej w Polsce

HIV i AIDS

Kara pozbawienia wolności

Kary i nagrody w resocjalizacji penitencjarnej

Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich

Kompetencje osobowościowe i zawodowe wychowawców resocjalizacyjnych

Kurator sądowy

Mediacja w resocjalizacji

Metodologia badań w resocjalizacji

Metodyka resocjalizacji

Niedostosowanie społeczne – etiologia

Niedostosowanie społeczne – pojęcie

Niedostosowanie społeczne – stan osobowości

Niedostosowanie społeczne – symptomatologia

Niedostosowanie społeczne – typologie

Podkultura przestępcza

Pomoc postpenitencjarna

Probacja

Profilaktyka zachowań ryzykownych

Prostytucja nieletnich

Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie

Przemoc w szkole i jej przeciwdziałanie

Przestępczość kobiet – rozmiary zjawiska

Przestępczość nieletnich

Przestępstwa internetowe

Resocjalizacja – definiowanie pojęcia

Resocjalizacja humanistyczno-egzystencjalna

Resocjalizacja kobiet

Resocjalizacja nieletnich – formy instytucjonalne

Resocjalizacja nieletnich – tendencje europejskie

Resocjalizacja penitencjarna – aspekty negatywne

Resocjalizacja penitencjarna przestępców niebezpiecznych

Resocjalizacja penitencjarna przestępców uzależnionych

Resocjalizacja penitencjarna – rola służby więziennej

Resocjalizacja penitencjarna – struktura organizacyjna

Resocjalizacja – podstawy teoretyczne

Resocjalizacja skazanych za przestępstwa seksualne

Resocjalizacja sprawców zabójstw

Resocjalizacja więźniów w wieku senioralnym i niepełnosprawnych

Rola edukacji ekologicznej w resocjalizacji

Rola edukacji w resocjalizacji instytucjonalnej

Rola kultury ? zycznej w resocjalizacji

Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej

Rola religii w resocjalizacji penitencjarnej

Rola społeczeństwa w resocjalizacji – reedukacja inkluzyjna

Rola sztuki w resocjalizacji penitencjarnej

Rola wolontariatu w resocjalizacji

Samobójstwa – rozpoznawanie i przeciwdziałanie

System dozoru elektronicznego w resocjalizacji

Teleologia resocjalizacji

Terapie pedagogiczne w resocjalizacji

Terapie w resocjalizacji – arteterapia

Terapie w resocjalizacji – biblioterapia

Terapie w resocjalizacji – filmoterapia (audiowizoterapia)

Terapie w resocjalizacji – muzykoterapia

Terapie w resocjalizacji – socjoterapia

Terapie w resocjalizacji – teatroterapia

Terapie w resocjalizacji – terapie niekonwencjonalne

Trapie w resocjalizacji – żagloterapia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »