Kwartalnik Pedagogiczny 2021/4 (262) - Grzegorz Szumski

Kwartalnik Pedagogiczny 2021/4 (262)

Grzegorz Szumski

14,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 218
Rozmiar pliku: 4,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
14,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Artykuły składające się na numer wybrano spośród wystąpień przedstawionych na 45. Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zawodowego Nauczycieli w Europie (Association for Teacher Education in Europe, ATEE), zorganizowanej we wrześniu 2021 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Teksty prezentują analizy, perspektywy i polityczne inicjatywy związane z nową wizją oraz nowymi kierunkami rozwoju zawodowego nauczycieli w różnych krajach świata. Zeszyt stanowi forum swobodnej wymiany myśli z dziedziny rozwoju zawodowego nauczycieli, co sprzyja lepszemu zrozumieniu współczesnych trendów w tej dziedzinie. ********* The Pedagogical Quarterly 2021/4 (262) The articles in this issue were selected from the papers presented at the 45th Annual Conference of The Association for Teacher Education in Europe (ATEE), held in September 2021 at the Faculty of Education, University of Warsaw, Poland. The papers provide us with insights, perspectives, and policy initiatives on re(imagining) and remaking teacher education in different countries across Europe and beyond. The issue offers a forum for an unbiased discussion in the field of teacher education, which serves to expand our understanding of the developments in the field. ********* Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (ORCID 0000-0001-9980-6597) – pedagog, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, profesor honorowy Uniwersytetu w Aarhus. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP 2014-2020), wiceprzewodnicząca World Education Reasearch Association (WERA), członkini Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association (EERA), przewodnicząca Sieci Naukowej Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE Network 2016-2020). Redaktor serii naukowej ""Key Issues in Teacher Education: Research, Policy and Practice"" (Brill), redaktor naczelna „Kwartalnika Pedagogicznego” (WUW). Od ponad 25 lat naukowo zajmuje się takimi subdyscyplinami pedagogiki jak: pedeutologią, pedagogiką porównawczą, pedagogiką szkoły oraz zarządzaniem i przywództwem edukacyjnym. Promotor rozpraw doktorskich z zakresu edukacji, kompetencji, rozwoju i pracy nauczyciela oraz przywództwa edukacyjnego i kultury szkoły. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz w doskonaleniu dyrektorów szkół z zakresu przywództwa edukacyjnego. Autorka ponad 180 publikacji naukowych. Najważniejsze publikacje książkowe: ""Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela: (WUW 2021), ""Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii"" (WUW 2020), ""Teacher Leadership"" (2018), ""O nową jakość edukacji nauczycieli"" (WUW 2017), ""Etyka w systemie edukacji w Polsce"" (współaut. A.J. Jeżowski, S. Więsław, 2017), ""Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy"" (2015), ""Przywództwo edukacyjne – współczesne wyzwania"" (współred. nauk. S.M. Kwiatkowski, 2014), ""Skuteczne przywództwo na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze"" (2012), ""Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela"" (2010), ""Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków"" (2007) oraz ""Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne"" (2003).

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »