Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej - Piotr Ślęzak

Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej

Piotr Ślęzak

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-544-8
Data wydania 1 kwietnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 325
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W prezentowanej publikacji autor udowadnia, że szeroko rozumiane kulinaria mogą być i często są przedmiotem ochrony w prawie własności intelektualnej. Zgodnie z tezą zawartą w książce wytwory człowieka nazywane kulinariami można próbować rozpatrywać jako znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wynalazki, know-how czy wreszcie jako utwory.

W opracowaniu autor omawia w szczególności:
– oznaczenia jakościowe kulinariów;
– wynalazki kulinarne;
– znaki towarowe w obszarze kulinariów;
– możliwość ochrony kulinariów jako tajemnicy na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i kodeksu pracy.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, jak i pracowników naukowych, którzy zajmują się prawem własności intelektualnej, a także przedsiębiorców (w tym restauratorów, producentów wyrobów spożywczych), pracowników działów sprzedaży, marketingu i PR w branży wyrobów spożywczych, którzy chcą zrozumieć niełatwe zagadnienia z tej dziedziny prawa.

Spis treści

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ PIERWSZY KULINARIA - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE.
I. Ustalenia terminologiczne
1. Słowo wstępne
2. Gastronomia
3. Sztuka kulinarna, kuchnia
4. Turystyka kulinarna
5. Dietetyka
6. Kulinaria – próba stworzenia definicji
II. Kulinaria a własność intelektualna
III. Rys historyczny
IV. Kulinaria – warstwa źródłowa i wynikowa


ROZDZIAŁ DRUGI OZNACZENIA JAKOŚCIOWE KULINARIÓW

I. Słowo wstępne
II. Oznaczenia jakościowe w prawie unijnym
1. Wprowadzenie
2. Chronione oznaczenia geograficzne
A. Uwagi wprowadzające
B. Produkty rolne i środki spożywcze
C. Chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne
D. Nazwy wyłączone z rejestracji
E. Kolizja zarejestrowanych oznaczeń ze znakami towarowymi
3. Gwarantowane tradycyjne specjalności
4. Jakościowe oznaczenia fakultatywne
A. Istota określeń fakultatywnych
B. Produkty górskie
C. Produkty rolnictwa wyspiarskiego
5. Napoje alkoholowe
A. Alkohol jako środek spożywczy
B. Wyroby winiarskie
a. Kategoria wyrobów winiarskich
b. Wina
c. Wina aromatyzowane
C. Napoje spirytusowe
6. Wody mineralne i źródlane
III. Oznaczenia jakościowe w prawie polskim
1. Zasada ogólna
2. Krajowa ochrona zwykłych oznaczeń geograficznych
3. Ochrona krajowa kwalifikowanych oznaczeń geograficznych
A. Produkty rolne i środki spożywcze
B. Wyroby winiarskie
C. Napoje spirytusowe
D. Wody mineralne i źródlane

ROZDZIAŁ TRZECI ZNAKI TOWAROWE W OBSZARZE KULINARIÓW

I. Wprowadzenie
II. Zagadnienia podstawowe
1. Pojęcie znaku towarowego
2. Definicja znaku towarowego
3. Rodzaje znaków towarowych
4. Postacie normatywne znaków towarowych
5. Przeszkody rejestracji
A. Słowo wstępne
B. Bezwzględne przeszkody rejestracji
C. Względne przeszkody rejestracji
6. Treść prawa z rejestracji
III. Konwencjonalne znaki towarowe
1. Istota oznaczenia konwencjonalnego
2. Oznaczenia słowne
3. Oznaczenia graficzne
4. Oznaczenia słowno – graficzne
IV. Niekonwencjonalne znaki towarowe
1. Istota oznaczenia niekonwencjonalnego
2. Znaki przestrzenne
3. Znaki ruchome
4. Hologramy
5. Kolor i zestawienie kolorów
6. Znaki pozycyjne
7. Znaki dźwiękowe
8. Gest
9. Znaki dotykowe
10. Smak
11. Zapach

ROZDZIAŁ CZWARTY WYNALAZKI KULINARNE

I. Wprowadzenie
II. Wynalazek kulinarny
1. Istota wynalazku
2. Rozwiązanie o charakterze technicznym
3. Nowość
4. Poziom wynalazczy
5. Możliwość przemysłowego zastosowania
6. Wynalazki niepodlegające opatentowaniu
7. Wynalazki kulinarne
III. Patent na wynalazek kulinarny
1. Treść patentu
2. Zakres patentu

ROZDZIAŁ PIĄTY KULINARIA JAKO PRAWNIE CHRONIONA TAJEMNICA

I. Wprowadzenie
II. Kulinaria jako know – how
1. Pojęcie
2. Zakres kow – how
3. Kulinarne know - how
III. Kulinaria jako tajemnica przedsiębiorstwa
1. Pojęcie i zakres kulinarnej tajemnicy przedsiębiorstwa
2. Przykłady kulinariów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
IV. Sposoby naruszenia prawnie chronionej tajemnicy
V. Tajemnica jako prawo podmiotowe

ROZDZIAŁ SZÓSTY KULINARIA W PRAWIE AUTORSKIM

I. Wprowadzenie
II. Kulinaria jako utwór w prawie autorskim
1. Założenie podstawowe
2. Kulinaria jako idea
3. Przesłanki, których spełnienie pozwala uznać kulinaria za utwór
A. Wstęp
B. Oryginalność
C. Indywidualny charakter
D. Ustalenie
4. Utwór inspirowany i opracowanie
5. Pokrewieństwo między kulinariami a utworem muzycznym
A. Wstęp
B. Składniki
C. Proporcje składników
D. Harmonia składników
E. Rytm
III. Warstwa źródłowa
1. Przepis kulinarny jako utwór
2. Utwory zawierające przepisy kulinarne
3. Książki kucharskie, blogi kulinarne, cykliczne audycje telewizyjne
A. Wstęp
B. Książki kucharskie
C. Blogi kulinarne
D. Cykliczne audycje telewizyjne
4. Przepis jako subkategoria utworu użytkowego
IV. Warstwa wynikowa
1. Potrawa jako utwór
2. Czy smak może być utworem?
3. Czy sposób podania potrawy może być utworem?
4. Przyrządzanie potraw jako artystyczne wykonie

Zakończenie

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »