Kto odpowiada za klęskę wrześniową - Opracowanie zbiorowe

Kto odpowiada za klęskę wrześniową

Opracowanie zbiorowe

29,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Wydawnictwo
ISBN 978-83-64407-64-2
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 416
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 416
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 416
Rozmiar pliku: 9,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
29,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Opis

Kto odpowiada za klęskę wrześniową to prezentacja zbioru tekstów i dokumentów autorstwa polityków i wojskowych oraz prawników. Powstały one w większości na potrzeby rządu emigracyjnego i pochodzą z jego archiwów. Niektóre z nich pisane były za granicą, inne w kraju – w czasie wojny i bezpośrednio po niej. Dotyczą analiz przyczyn klęski wrześniowej, odpowiedzialności poszczególnych polityków (Składkowskiego, Becka, Rydza Śmigłego i innych), także ich wojennych losów.
Ich lektura dowodzi, że na emigracji sprawa odpowiedzialności za klęskę wrześniową, choć polityków i opinię publiczną interesowała, to została szybko rozmyta.
Na szczególna uwagę zasługują też dokumenty, które ujawniają okoliczności wywozu we wrześniu 1939 roku pieniędzy Skarbu Państwa i ich rozdziału między internowanymi w Rumunii oraz próby odzyskania ich przez rząd na emigracji.

Spis treści

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
W poszukiwaniu winnych

Nr 1 – Memoriał Władysława Studnickiego z wiosny 1939 r.
Nr 2 – Informacja o relacjach Józefa Becka z marsz. Rydzem-Śmigłym, 9 listopada 1940 r.
Nr 3 – Relacja niepowołanego do czynnej służby oficera rezerwy o wydarzeniach na Wołyniu we wrześniu 1939 r., 25 stycznia 1940 r.
Nr 4 – Fragmenty listów P. Pomorskiego nt. sytuacji we wrześniu 1939 r., ucieczki władz i ludności cywilnej przed Niemcami na wschód
Nr 5 – Informacja dowódców Służby Zwycięstwu Polski do premiera Sikorskiego, 14 grudnia 1939 r.
Nr 6 – Stefan Rowecki Czy wrzesień 1939 r. okrył niesławą Naród Polski
Nr 7 – Notatka płk. Jana Rzepeckiego nt. błędów Naczelnego Wodza, które wpłynęły na oblicze wojny 1939 r., 15 maja [1940?]
Nr 8 – Wyjaśnienia marszałka Rydza-Śmigłego w sprawie klęski Polski
Nr 9 – Informacja o strukturze sanacji i jej działalności w okupowanej Polsce

Rozdział II
Komisja badająca wynik kampanii wojennej 1939 r.

Nr 1 – Analiza przyczyn upadku państwa polskiego, 3 listopada 1939 r.
Nr 2 – Projekt prof. Stefana Glasera o powołaniu do życia Głównej Komisji Śledczej
Nr 3 – Opinia ppłk. Stanisława Szurleja do projektu prof. Glasera
Nr 4 – Projekt ppłk. Stanisława Szurleja o powołaniu Komisji Badań Przyczyn Klęski w 1939 r.
Nr 5 – Opinia Prezydenta RP do rządowego projektu o utworzeniu Komisji dla Badania Przyczyn Klęski 1939 r.
Nr 6 – Pismo przewodnie do projektu dekretu przesłanego na posiedzenie Rady Ministrów
Nr 7 – Pismo w sprawie dodatkowych zmian w projekcie dekretu powołującego komisję do zbadania wyników kampanii 1939 r.
Nr 8 – Powołanie gen. Izydora Modelskiego na przewodniczącego komisji badającej przyczyny klęski wrześniowej, 11 czerwca 1940 r.

Rozdział III
Przesłuchania, informacje i wyjaśnienia

Nr 1 – Protokół przesłuchania Karola Iwanickiego, 17–23 listopada 1941 r.
Nr 2 – Sprawozdanie mjr. Edmunda Galinata nt. Wojska Polskiego i wojny 1939 r.
Nr 3 – Ocena funkcjonowania Sądu Najwyższego w czasach rządów sanacji
Nr 4 – Wyjaśnienia gen. Józefa Kordiana Zamorskiego złożone w 1940 r.
Nr 5 – Meldunek mjr. Kolendy w sprawie zajścia z gen. Józefem Kordianem Zamorskim, 22 listopada 1939 r.
Nr 6 – Informacja ppłk. Tadeusza Wasilewskiego dla min. Stanisława Kota nt. ppłk. Adama Sokołowskiego, 4 kwietnia 1940 r.
Nr 7 – Informacje z 21 lipca 1940 r. o działalności politycznej obywateli polskich w Wielkiej Brytanii
Nr 8 – Informacja nt. sytuacji wśród socjalistów na Litwie, 5 maja 1940 r.

Rozdział IV
Stare władze, nowy rząd

Nr 1 – List premiera gen. dyw. Sławoja Składkowskiego i wicepremiera inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego do prezydenta RP, 9 października 1939 r.
Nr 2 – Protest premiera Sławoja Składkowskiego do ambasadora w Bukareszcie w sprawie jego internowania, 23 października 1939 r.
Nr 3 – Odpowiedź premiera Sikorskiego na list Sławoja Składkowskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego, 4 listopada 1939 r.
Nr 4 – List gen. Sławoja Składkowskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego do prezydenta Raczkiewicza, 17 listopada 1939 r.
Nr 5 – Rezygnacja marszałków Sejmu i Senatu z urzędów, 26 października 1939 r.
Nr 6 – List byłych podsekretarzy stanu do ambasadora Polski w Bukareszcie, 2 października 1939 r.
Nr 7 – Notatki dla premiera Sikorskiego nt. przyjęcia przez Anglię i Francję internowanych w Rumunii członków rządu Sławoja Składkowskiego, 13 maja 1940 r.
Nr 8 – Wniosek gen. Sławoja Składkowskiego o przyjęcie do Wojska Polskiego w charakterze lekarza
Nr 9 – Zgoda premiera Sikorskiego na przyjazd do Francji gen. Sławoja Składkowskiego, 10 czerwca 1940 r.
Nr 10 – Protokół przesłuchania gen. Sławoja Składkowskiego, 11 grudnia 1940 r.
Nr 11 – Protokół przesłuchania premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego, 31 grudnia 1940 r.
Nr 12 – Notatka z rozmowy z George’em Scottem, 2 października 1940 r.
Nr 13 – List gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego do premiera Sikorskiego, 17 sierpnia 1940 r.
Nr 14 – Notatka o politykach przebywających w USA, 17 sierpnia [1940?]

Rozdział V
Pieniądze ze Skarbu Państwa

Nr 1 – Notatka nt. przekazania członkom gabinetu gen. Sławoja Składkowskiego złotych monet, 31 października 1939 r.
Nr 2 – Sprawozdanie Aleksandra Robinsona i Jerzego Luxenburga w sprawie rozdziału pieniędzy wśród członków rządu Sławoja Składkowskiego, 22 kwietnia 1940 r.
Nr 3 – Sprawozdanie Komisji Badawczej w sprawie rozdziału (przywłaszczenia) pieniędzy wśród członków rządu gen. Sławoja Składkowskiego, kwiecień 1940 r.
Nr 4 – Notatka urzędowa w sprawie złotych monet będących w posiadaniu premiera Sławoja Składkowskiego
Nr 5 – Protokół przesłuchania Bronisława Hełczyńskiego, 10 maja 1940 r.
Nr 6 – Protokół przesłuchania Jana Urbańca, 27 lutego 1941 r.
Nr 7 – Informacje nt. śledztwa w sprawie nielegalnego wywozu dolarów przez Jadwigę Beckową, 1940 r.

Rozdział VI
Co zrobić z aroganckim Beckiem?

Nr 1 – List do premiera Sikorskiego po rozmowie z min. Józefem Beckiem i jego sekretarzem, 5–8 kwietnia 1940 r.
Nr 2 – Protokół rozmowy z Józefem Beckiem i Domanem Rogoyskim, 26 kwietnia 1940 r.
Nr 3 – Polecenie przesłuchania min. Becka, 14 maja 1940 r.
Nr 4 – Informacja Aleksandrowicza nt. Józefa Becka, 22 listopada 1940 r.
Nr 5 – Protokół przesłuchania Stanisława Opieńskiego nt. przekazywania dokumentów internowanemu Józefowi Beckowi, 12 grudnia 1940 r.
Nr 6 – Protokół złożony przez Jana Barańskiego, 18 listopada 1939 r.
Nr 7 – Protokół przesłuchania Alfreda Ponińskiego, 13 grudnia 1940 r.
Nr 8 – Notatka o istnieniu grupy dywersyjnej na kierunku rosyjskim

Rozdział VII
Oskarżeni w Polsce Ludowej

Nr 1 – Notatka nt. min. Tadeusza Romera
Nr 2 – Władysław Gomułka o przyczynach upadku Polski
Nr 3 – Sprawa dekretu o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego
Nr 4 – Uwagi Stefana Kurowskiego nt. dekretu z 22 stycznia 1946 r.
Nr 5 – Dekret o odpowiedzialności za faszyzację II RP
Nr 6 – Akt oskarżenia Kazimierza Świtalskiego
Nr 7 – Uchwały Rady Ministrów pozbawiające obywatelstwa oficerów, którzy wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia

Suplement

Wykaz skrótów

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »