Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking - Małgorzata Sidor-Rządkowska

Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking

Małgorzata Sidor-Rządkowska

42,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-726-9
Data wydania grudzień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 161
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
42,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Praca zdalna, model hybrydowy czy coworking to jedne z najpopularniejszych obecnie tematów dyskusji podejmowanych w wielu organizacjach. Zmiana miejsca i sposobu świadczenia pracy w dobie epidemii sprawia, że organizacja przestrzeni pracy w nowych warunkach wymaga ponownego przemyślenia koncepcji funkcjonowania jednostek i zespołów.

Autorka omawia szczegółowo w książce następujące zagadnienia:

  • warunki efektywnej i bezpiecznej pracy w biurze;
  • szanse i zagrożenia związane z pracą zdalną, w tym kwestie oceny i motywowania pracujących w tym trybie osób;
  • coworking jako tzw. trzecie miejsce pracy;
  • wiele koncepcji, których znajomość staje się niezbędna współczesnym menedżerom (np. Activity Based Working, projektowanie partycypacyjne, Paradox Navigator, coworkingowe biura sąsiedzkie).

Adresaci:
Książka będzie z pewnością ciekawą lekturą dla wszystkich menedżerów, specjalistów  ds. HR oraz pracowników działów administracji, a także dla osób zajmujących się  projektowaniem biur, zarówno tradycyjnych, jak i coworkingowych. Zainteresuje również  studentów kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Spis treści

O autorce ... ... 11

Wstęp . ... 13

CZĘŚĆ I. PRACA W BIURZE ... ... 15

Rozdział 1. Biuro dla wszystkich czy biuro dla każdego?

Poglądy na kształtowanie powierzchni biurowych ... ... 17

Człowiek jako homo officens – krótka historia pracy biurowej ... 17

Biurowce jako symbol korporacyjnej potęgi. Przypadek

warszawskiego Mordoru ... ... 19

Open space – efektywne wykorzystanie przestrzeni czy przejaw

przedmiotowego podejścia do pracownika? ... 23

Den, hive, cell i club – koncepcja stylów pracy Francisa Duffy’ego ... 24

Kotwice, łącznicy, zbieracze i żeglarze – mobilność pracowników

oczyma Jeremy’ego Myersona i Catherine Greene ... .. 26

Rezydenci, networkerzy, nomadzi i pracownicy terenowi

– cztery grupy współczesnych pracowników biurowych ... .. 27

Rozdział 2. Czy wiek to tylko liczba? Przynależność pokoleniowa

a oczekiwania dotyczące przestrzeni pracy ... .. 29

Pokolenia na współczesnym rynku pracy ... .. 29

Różnice międzypokoleniowe – fakty czy stereotypy? ... 34

CO-Worker (CO2

Fighter), Busy But Balanced, White -Collar

Classic, Work Hard, Tech Hard, Mission Completion

– pięć grup tzw. osobowości biurowych ... .. 38

Rozdział 3. Projektowanie przestrzeni biura w warunkach

„nowej normalności” ... ... 46

Czy konieczny jest powrót do biur? ... 46

Uwarunkowania powrotu do biur ... ... 49

Jak zapewnić bezpieczny powrót do biur? Zalecenia i dobre

praktyki globalnych firm branży HR ... ... 50

Wytyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego

Instytutu Badawczego ... ... 53

8 Spis treści

CZĘŚĆ II. PRACA ZDALNA ... ... .. 57

Rozdział 4. Praca nakładcza (chałupnictwo), telepraca, praca zdalna

– podobieństwa i różnice ... ... 59

Chałupnictwo (praca nakładcza) a telepraca ... . 59

Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia ... ... 62

Telepraca a praca zdalna. Formy zdalnej pracy ... . 63

Home office w czasach epidemii. COVID-19 a praca zdalna ... . 66

Wprowadzenie pracy zdalnej jako egzamin z zarządzania ... . 73

Rozdział 5. Szanse i zagrożenia związane z pracą zdalną ... ... 75

Praca zdalna – perspektywa pracownika ... ... 75

Praca zdalna – perspektywa pracodawcy ... .. 80

Warunki efektywności pracy zdalnej. Czego uczą nas popełnione

błędy? ... ... .. 82

Zdalny HR. Funkcjonowanie działu personalnego w nowych

warunkach ... ... ... 84

HR jako Paradox Navigator ... ... 86

Praca zdalna jako wyzwanie dla osób zarządzających organizacjami ... 87

Rozdział 6. Ocenianie i motywowanie zdalnych pracowników.

Zaufanie i komunikacja jako fundamenty zdalnej pracy ... .. 91

Trudności z oceną zdalnych pracowników ... ... 91

Kryteria oceny zdalnych pracowników ... . 92

Zarządzanie przez cele (ZPC, MBO) jako podstawa oceny zdalnych

pracowników ... ... ... 94

Jak motywować? Pięć filarów motywowania zdalnych

pracowników ... ... ... 97

Jak motywować zdalnych menedżerów? ... .. 99

Obniżka wynagrodzeń – zabójca motywacji? ... .. 100

Czy istnieje „osobowość zdalnego pracownika”? ... 101

CZĘŚĆ III. MIĘDZY PRACĄ W BIURZE A PRACĄ W DOMU.

COWORKING JAKO TRZECIA FORMA PRACY ... . 105

Rozdział 7. Pojęcie coworkingu i wartości leżące u jego podstaw ... 107

Definicja i historia pojęcia ... ... 107

Coworking a praca w tradycyjnym biurze ... .. 109

Coworking jako wspólnota wartości ... .. 110

Polityka zero waste – jeden z przejawów

realizacji wartości ... ... . 112

Koncepcja activity based working jako podstawa projektowania

biur coworkingowych ... ... 114

Rozdział 8. Sposoby wykorzystania przestrzeni coworkingowych ... 116

Rodzaje przestrzeni coworkingowych ... 116

Biura coworkingowe w czasach „przedpandemicznych” ... . 117

Stare i nowe sposoby korzystania z przestrzeni coworkingowych ... 122

Spis treści 9

CZĘŚĆ IV. PRÓBA PODSUMOWANIA ... ... 125

Rozdział 9. Praca w biurze, praca zdalna, coworking w warunkach nowej

(tymczasowej?) normalności ... 127

Co oznacza „powrót do normalności”? ... .. 127

Kontynuacja pracy zdalnej czy powrót do biur? ... . 128

Do jakich biur ma nastąpić powrót? ... ... 132

Koniec ery dress code’u? ... ... 133

Projektowanie partycypacyjne – modne hasło

czy warunek efektywnego korzystania z przestrzeni biurowej? ... 135

Coworking – idea przeszłości czy przyszłości? ... 136

Sąsiedzkie biura coworkingowe

– utopia czy przyszłość coworkingu? ... 137

Jak kreować przestrzeń pracy? ... .. 139

Aneks ... ... 141

Załącznik 1. Zalecenia dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy

opracowane przez porozumienie firm Randstad, Adecco Group

i ManpowerGroup (partner – Polskie Forum HR) ... 143

Załącznik 2. Lista pytań kontrolnych wspomagających przeprowadzenie oceny

zgodności stosowanych środków z wytycznymi dotyczącymi

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ... ... 149

Załącznik 3. Fragment formularza ankiety badającej preferencje dotyczące

organizacji przestrzeni biurowej ... .. 155

Bibliografia ... ... 157

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »