Książki w życiu najmłodszych - Mariola Antczak

Książki w życiu najmłodszych

Mariola Antczak

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-790-8
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 146
Rozmiar pliku: 4,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka na temat istotnego udziału książki i czytania w życiu dziecka. Powszechnie zaakceptowano potrzebę włączania do tego procesu dzieci od pierwszych miesięcy życia, słusznie podkreślając związek pomiędzy głośnym czytaniem a kształtowaniem wrażliwości i wyobraźni, wpływ czytania i literatury na rozwój dziecka, poczynając od jego najmłodszych lat. Nawyki czytelnicze dzieci można też traktować jako mechanizm samoobrony przeciw władzy osób dorosłych. Znajdziemy też odpowiedź na pytanie: w jaki sposób za pomocą książki i nowoczesnych metod pracy (upcycling, kamishibai, inżynieria papieru) – kształcić miłośnika czytania i sztuki. Przedstawiono w niej proces czytania z perspektywy psychologii uczenia się, neurodydaktyki oraz treningu tej umiejętności, ponadto pod rozwagę zostały wzięte zagrożenia z takich podejść płynące. Książka jest adresowana do osób interesujących się czytelnictwem najmłodszego pokolenia, ale również do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, literaturoznawców, rodziców, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i literatury dziecięcej.

Spis treści

Wstęp | 7

 

Część I. Dziecięce przestrzenie literatury. Children’s literature spaces | 11

Hanna Dymel-Trzebiatowska, Dla dzieci czy dla dorosłych? O dwuadresowości w literaturze dziecięcej na przykładzie książek o Muminkach Tove Jansson. Not only for children. Dual adress in Tove Jansson’s Moomin books | 13

Girgin R. Günseli et al. Tale Packet. Zbiór opowieści | 25

Alicja Mazan-Mazurkiewicz, „Najstraszliwszy smok na tej ziemi”. O samoświadomości czytelniczej dziecka, podpatrywanej przez pośrednika lektury. “The most dreadful dragon in this world”. On a child’s reading self-awareness, observed by an intermediary of reading | 33

Murat Sayim, Passionate reading of a child character and its consequences in Ian McEwan’s The Cement Garden. Pasja czytania u dziecka i jego konsekwencje w Betonowym ogrodzie Iana McEwana | 49

Lidia Urbańczyk, Straszyć nie jest łatwo - horror(ki) dla dzieci. It’s not easy to scare - horror story for children | 61

 

Część II. Wspieranie czytelnictwa najmłodszych. Reading promotion among children | 75

Sylwia Borowik, Muzeum jako przestrzeń kształtowania kultury czytelniczej młodego odbiorcy (na przykładzie doświadczeń Muzeum w Chorzowie). Museum as a space of shaping the readership culture of a young recipient (on the example of the experiences of the Chorzów Museum staff) | 77

Janina Karoń, Czytanie jako aktywność szkolnie skażona - rozwijanie czytelnictwa przez podnoszenie sprawności czytania. Reading as activity polluted by school - developing readership by raising efficiency of reading | 89

Wanda Matras-Mastalerz, Potencjał edukacyjny, socjalizacyjny, wychowawczy i terapeutyczny książki dziecięcej. Educational, socializing and therapeutic potential of children’s literature | 105

Agata Walczak-Niewiadomska, Poczytaj mi Tato!, czyli o roli ojca w edukacji czytelniczej dziecka. Read to me Daddy!, or the role of the father in the child’s literacy | 121

Michał Zając, Darmowa książka dla nowo narodzonego dziecka: jeden pomysł – wiele realizacji. Free book for newborn baby: one idea – many implementations | 133

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »