Książka stanowi omówienie sposobu wdrażania systemów IT i skuteczność ich działania w publicznych służbach zatrudnienia - Tomasz Jeruzalski

Książka stanowi omówienie sposobu wdrażania systemów IT i skuteczność ich działania w publicznych służbach zatrudnienia

Tomasz Jeruzalski

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-630-1
Data wydania 1 stycznia 2009
Język: Polski
Liczba stron: 209
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi omówienie sposobu wdrażania systemów IT i skuteczność ich działania w publicznych służbach zatrudnienia.

W sektorze publicznym efektywność powinna być głównym determinantem sposobu realizacji systemów IT. Praktyka wskazuje  jednak, że już na etapie planowania systemów informatycznych nie uwzględnia się rzeczywistych potrzeb  przyszłych użytkowników oraz nie prowadzi się rzetelnej analizy kosztów i korzyści ich wdrożenia.

Pierwsze zagadnienie związane jest z procesem tworzenia nowego systemu informatycznego. Przez odpowiednie zaprojektowanie systemu informa­tycznego można zwiększyć efektywność oraz skuteczność procesów biznesowych dzięki oprogramowaniu, które wspomaga urzędników w podejmo­waniu decyzji.

Sposób realizacji systemów informatycznych w ramach projektów powinien uwzględniać projektowanie procesów biznesowych, które będą wspoma­gane przez oprogramowanie, powiązanie celów tworzonego oprogramowania z wyznaczoną strategią dla obszaru rynku pracy oraz ocenę efektywno­ści wykorzystanych nakładów i skuteczności osiągnięcia celów projektu w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu.

Drugie zagadnienie dotyczy wpływu sposobu wykorzystania już istniejącego systemu informatycznego na efektywność realizacji procesów bizneso­wych publicznych służb zatrudnienia. Skoro oprogramowanie w urzędach pracy nie jest tak samo wykorzystywane przy wspomaganiu realizacji iden­tycznych działań, to różny może być tego wpływ na efektywność procesów.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Specyfika instytucjonalna publicznych służb zatrudnienia 13
1.1. Instytucje rynku pracy 13
1.2. System publicznych służb zatrudnienia 14
1.3. Zmiany struktury organizacyjnej oraz systemu publicznych służb zatrudnienia w wyniku reformy administracyjnej 17
1.4. Stan i struktura zatrudnienia w publicznych służbach zatrudnienia 24
1.5. Źródła finansowania publicznych służb zatrudnienia 27

Rozdział 2
Systemy informatyczne w publicznych służbach zatrudnienia 39
2.1. Systemy informatyczne, projekty i programy rynku pracy w publicznych służbach zatrudnienia 39
2.2. ALSO - pierwszy projekt informatyczny w publicznych służbach zatrudnienia 59
2.3. SYRIUSZ jako program informatyzacji w publicznych służbach zatrudnienia 60
2.4. Uwarunkowania realizacji systemów informatycznych w publicznych służbach zatrudnienia 68

Rozdział 3
Efektywność oraz skuteczność procesów biznesowych w publicznych służbach zatrudnienia 99
3.1. Ewaluacja procesów, projektu informatycznego i programu rynku pracy 101
3.2. Charakterystyka podejścia procesowego i jego znaczenie dla efektywności oraz skuteczności działań publicznych służb zatrudnienia 115
3.3. Zarządzanie strategiczne projektem informatycznym i programem rynku pracy z wykorzystaniem Zrównoważonej Karty Wyników 126
3.4. Interpretacja wyników 143

Rozdział 4
Analiza efektywności realizacji procesów biznesowych w publicznych służbach zatrudnienia 147
4.1. Sposób przeprowadzenia analizy 147
4.2. Charakterystyka danych użytych w badaniu 149
4.3. Metoda analizy danych 158
4.4. Interpretacja wyników analizy wskaźników efektywności procesów biznesowych w zależności od sposobu wykorzystania systemu informatycz­nego 178
4.5. Wnioski 194

Zakończenie 197
Bibliografia 201

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »