Krytyczna teoria organizacji. Elementy filozofii i praktyki zarządzania - Wojciech Gasparski

Krytyczna teoria organizacji. Elementy filozofii i praktyki zarządzania

Wojciech Gasparski

74,90 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Wydawnictwo MT Biznes
ISBN 978-83-8175-141-4
Data wydania 26 czerwca 2020
Język: Polski
Liczba stron: 442
Rozmiar pliku: 10,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 442
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
74,90 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Opis

Teoria i praktyka zarządzania nie zaczęła się w Polsce w 1989 roku, wraz z powstaniem szkół biznesu i programów MBA wzorowanych na uczelniach amerykańskich. Na gruncie polskim już w latach 60. i 70. XX wieku rozwijana była oryginalna koncepcja „dobrej roboty”, której najwybitniejszym przedstawicielem był prof. Tadeusz Kotarbiński. To wtedy w Polskiej Akademii Nauk odbywały się słynne seminaria poświęcone prakseologii. „Dyskusja ułatwia zbliżenie się do prawdy, dyskusja ustaje, jeżeli dozwolone jest głoszenie tezy, a zabronione głoszenie antytezy” – napisał wiele lat temu prof. Kotarbiński. Warto przemyśleć te słowa w czasach „alternatywnych faktów” i fake newsów.

Już w nowych czasach do tych seminariów nawiązał prof. Andrzej K. Koźmiński, powołując do życia w 1996 roku Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji (KTO), regularnie odbywające się do dzisiaj w Akademii Leona Koźmińskiego. Książka stanowi próbę podsumowania działalności tego seminarium w chwili, gdy kierowanie nim przejęła grupa „młodych zdolnych” akademików, ukształtowanych intelektualnie i zawodowo już po 1989 roku. Publikacja jest dziełem 22 autorów reprezentujących szerokie spektrum zainteresowań i zagadnień – i jak na dzieło o charakterze naukowym aż kipi od ciekawych pomysłów, refleksji i propozycji.

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Dedykacja

Spis treści

Przedmowa

Autorzy – noty biograficzne

Część I. Podstawy teoretyczne i filozoficzne

Andrzej K. Koźmiński: Koncepcja seminarium Krytycznej Teorii Organizacji w retrospektywie i w perspektywie

Witold Kieżun: Dorobek naukowy Seminarium KTO ujęty w czterech wcześniejszych publikacjach książkowych

Wojciech W. Gasparski: Krytyczna teoria organizacji w literaturze przedmiotu: wybrane zagadnienia

Witold Kieżun: Tadeusz Kotarbiński – twórca idei dobrej roboty

Wojciech W. Gasparski: Od studiów nad praktyką do filozofii praktyczności: Tadeusza Kotarbińskiego wkład do dorobku szkoły lwowsko-warszawskiej

Janina Filek: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej

Monika Golonka: Alicja i organizacje z krainy Szalonego Kapelusznika

Część II. Raporty z badań i lektur

Andrzej K. Koźmiński: Tajemnice przywództwa

Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak: Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji

Krzysztof Zagórski, Andrzej K. Koźmiński: Wyobraźnia ekonomiczna Polaków w czasach niepewności

Adam Noga: Dobra współproduktywne i szczególna teoria zatrudnienia dla krytycznej teorii organizacji

Andrzej Blikle: Turkusowe organizacje wg Frederica Laloux

Małgorzata Ćwil, Bolesław Rok, Marta Strumińska-Kutra: Rola innowacji społecznych w miejscu pracy – wnioski z badań

Część III. Praktyka zarządzania w organizacjach

Czesław Szmidt: Patologie i dysfunkcje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Jerzy Cieślik: Jaka polityka przedsiębiorczości?

Róża Milic-Czerniak, Monika Jachimkowska: Etyka – audyt etyczny w bankach

Paweł Krzyworzeka: Nagradzanie zewnątrzorganizacyjne. Między darem a towarem (z nowym komentarzem autora)

Część IV. Zarządzanie publiczne i jego kontekst

Konrad Raczkowski: Współczesne zarządzanie publiczne

Julian Auleytner: Zarządzanie strukturą społeczną

Elżbieta Mączyńska: Łamane umowy jako syndrom anomii i dysfunkcji ustroju społeczno-gospodarczego

Wiesław L. Nowiński: Teraz Polska Innowacyjna, Polska++ Jak ją zbudować

Józef Oleński: Środowisko informacyjne w demokratycznym państwie prawnym

Summaries and keywords of the articles

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »