Krwawy cień genocydu - Beata Machul-Telus

Krwawy cień genocydu

Beata Machul-Telus

17,07 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Impuls
ISBN 978-83-7587-694-9
Data wydania 6 maja 2013
Język: Polski
Liczba stron: 393
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 294
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Brak
Fragment: Pobierz fragment PDF
17,07 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

 

Niniejsza książka ma uświadomić polskiej – i nie tylko polskiej – opinii publicznej,  jak ważne jest to, żeby wiedzieć i rozumieć, jak i dlaczego dochodzi do aktów ludobójstwa. Dzięki tej wiedzy będziemy w stanie zbudować zbroję, która – zarówno w sferze psychologicznej, jak i politycznej – pozwoli nam obronić świat przez złem ludobójstwa. Na bolesnych lekcjach przeszłości musimy uczyć się, jak kształtować naszą teraźniejszość i przyszłość, tak aby sama idea ludobójstwa stała się niemożliwa do wyobrażenia…

[…]  chciałbym podkreślić, że celem książki Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem i mojego krótkiego do niej wprowadzenia jest zachęcenie Czytelników do tego, żeby zechcieli poświęcić więcej uwagi odległemu z pozoru problemowi ludobójstwa. I żeby podjęli trud edukowania młodszych – tak aby przyszłe pokolenia poszły krok dalej niż my, aby rozumiały nie tylko osobistą wartość cnoty Współczucia, ale także obywatelską wartość cnoty Bohaterstwa.

 

prof. Philip G. Zimbardo

(fragment „Słowo wstępne”)

 

Przedłożony do zrecenzowania zbiór tekstów, będących wynikiem pracy wielu autorów, stanowi ważne i potrzebne opracowanie zasługujące na wydanie książkowe. Wszystkie teksty prezentują w głównej mierze syntezę aktualnej wiedzy o ludobójstwie. Podjęta tematyka jest ważna, żyjemy wszakże w świecie, w którym obok nas dokonywane są akty ludobójstwa, rzezie i mordy, wobec których naukowiec nie może być obojętny. Opracowanie ten okrutny świat nam uzmysławia i przybliża.

 

prof. nadzw. dr hab. Ewa Waszkiewicz 
(fragment recenzji wydawniczej)

 

Celem pracy Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem jest próba opisu, jak najbardziej szerokiego i zróżnicowanego ze względu na dyscypliny wiedzy, zjawiska „ludobójstwa”. […] Książka ta jest znacząca merytorycznie. Właściwie jako pierwsza w literaturze polskiej próbuje analizować zjawisko ludobójstwa zarówno w historii, jak i przestrzeni geograficznej z perspektywy różnych dziedzin wiedzy. […] ważność publiczna oraz rola edukacyjna, a także niewątpliwie zalety koncepcyjne […] jednoznacznie przesądzają o konieczności publikacji tej pracy.

 

dr hab. Sławomir Łodziński
(fragment recenzji wydawniczej)


Spis treści

 

Philip G. Zimbardo
Słowo wstępne

Beata Machul-TelusUrszula Markowska-ManistaLech M. Nijakowski
Wprowadzenie. Wiele ludobójstw, jeden dyskurs?

Lech M. Nijakowski
Wiek XX stuleciem ludobójstw. Podstawowe defi nicje, spory i fakty

Manana JaworskaMateusz OlechowskiMichał Bilewicz
Ludobójstwo i jego społeczno-psychologiczne następstwa:
od korzeni zła do przeprosin i procesu przebaczania

Jerzy Zajadło
Koncepcja Responsibility to Protect jako strategia zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa

Grzegorz Kucharczyk
Pierwsze ludobójstwo i pierwszy negacjonizm – eksterminacja Ormian w Turcji na początku XX wieku

Alicja Bartuś
Ludobójstwo po Auschwitz

Marian Grzegorz Gerlich
Romski porajmos i kulturowe konsekwencje zagłady

Karolina Bieniek
Never again! Problematyzacja kwestii ludobójstwa w Ruandzie w 1994 roku

Urszula Markowska-Manista
W międzykulturowym zwierciadle traum.
Ludobójstwa, rzezie, masakry i zbrodnie przeciwko ludzkości na kontynencie afrykańskim w XX i XXI wieku

Beata Machul-TelusUrszula Markowska-Manista
A świat milczy... Jak i dlaczego uczyć o ludobójstwach?

Bibliografia
Noty o autorach
Summary

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »