Krok po kroku poznajemy Białoruś. Język. Kultura. Krajoznawstwo  Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю - Dzmitry Kliabanau

Krok po kroku poznajemy Białoruś. Język. Kultura. Krajoznawstwo Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю

Dzmitry Kliabanau

29,58 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-233-8942-2
Data wydania 15 grudnia 2010
Język: Polski
Liczba stron: 207
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
29,58 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka jest ciekawa i przydatna, rzetelnie przygotowana oraz – co najważniejsze – stanowi jedną z pierwszych na rynku publikacji, które mogą służyć jako materiał pomocniczy do nauki języka białoruskiego jako obcego, w poznawaniu historii Białorusi oraz tamtejszej kultury narodowej. Książka może znaleźć zastosowanie jako podręcznik dla studentów uczelni wyższych; można ją również wykorzystać do samodzielnej nauki języka i kultury białoruskiej. Tom zawiera pięćdziesiąt tematów zgrupowanych w siedmiu rozdziałach. Zaznajamiają one czytelnika z białoruską ziemią i państwem, przedstawiają stołeczny Mińsk, jego historię i współczesność, gospodarkę i kulturę. Zapraszają także do odbycia ciekawej wędrówki przez centra obwodowe i historyczne miejsca kraju, prezentują najciekawsze zabytki architektury oraz sylwetki zasłużonych działaczy białoruskiej kultury: słynnych malarzy, pisarzy, muzyków, ludzi teatru i kina. Niniejsze wydanie jest źródłem konkretnej informacji – swego rodzaju przewodnikiem – jak również skutecznym narzędziem przyswajania wiedzy, zarówno kulturo- i krajoznawczej, jak i lingwistycznej.

Z recenzji prof. dr hab. Ały Kožynavaj i dr Aleny Kazancavaj

(Białoruski Uniwersytet Państwowy)

 

Spis treści

WPROWADZENIE  / JAK CZYTAĆ?

РАЗДЗЕЛ І. ЗАПРАШАЕМ У БЕЛАРУСЬ / ROZDZIAŁ І. ZAPRASZAMY NA BIAŁORUŚ

1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ / REPUBLIKA BIAŁORUŚ

2. ГЕАГРАФІЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ  / POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE BIAŁORUSI

3. КЛІМАТ БЕЛАРУСІ. ПОРЫ ГОДА  / KLIMAT BIAŁORUSI. PORY ROKU

4. ПРЫРОДА БЕЛАРУСІ  / PRZYRODA BIAŁORUSI

5. ЛЯСЫ БЕЛАРУСІ  / LASY BIAŁORUSI

6. ЗАПАВЕДНЫЯ ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ / REZERWATY PRZYRODY NA BIAŁORUSI

7. РЭКІ БЕЛАРУСІ  / RZEKI BIAŁORUSI

8. АЗЁРЫ БЕЛАРУСІ  / JEZIORA BIAŁORUSI

9. БРАСЛАЎСКІЯ АЗЁРЫ / JEZIORA BRASŁAWSKIE

10. БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА / PUSZCZA BIAŁOWIESKA

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ ІІ. МІНСК: ПУЛЬС СТАЛІЧНАГА ЖЫЦЦЯ / ROZDZIAŁ ІІ. MIŃSK: PULS ŻYCIA W STOLICY

11. МІНСК – СТАЛІЦА БЕЛАРУСІ  / MIŃSK – STOLICA BIAŁORUSI

12. ЭКАНАМІЧНАЕ ЖЫЦЦЁ МІНСКА  / ŻYCIE GOSPODARCZE MIŃSKA

13. МІНСКАЕ МЕТРО  / МIŃSKIE METRO

14. КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ МІНСКА  / ŻYCIE KULTURALNE MIŃSKA

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ ІІІ. ПАДАРОЖЖЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ / ROZDZIAŁ III. PODRÓŻE PO ZIEMI BIAŁORUSKIEJ

15. ГОМЕЛЬ / HOMEL

16. МАГІЛЁЎ  / MOHYLEW

17. ВІЦЕБСК / WITEBSK

18. ГРОДНА  / GRODNO

19. БРЭСТ  / BRZEŚĆ

20. МІРСКІ ЗАМАК  / ZAMEK W MIRZE

21. РУЖАНСКІ ПАЛАЦ  / PAŁAC W RÓŻANIE

22. НЯСВІЖСКІ ПАЛАЦ / PAŁAC W NIEŚWIEŻU

23. ЛЕГЕНДАРНЫЯ СКАРБЫ РАДЗІВІЛАЎ  / LEGENDARNE SKARBY RADZIWIŁŁÓW

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ IV. ВЫДАТНЫЯ АСВЕТНІКІ І НАВУКОЎЦЫ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ / ROZDZIAŁ IV. WYBITNI KRZEWICIELE OŚWIATY I NAUKOWCY ZIEMI BIAŁORUSKIEJ

24. ФРАНЦЫСК СКАРЫНА /FRANCYSK SKARYNA (FRANCISZEK SKARYNA)

25. ЛЕЎ САПЕГА  / LEŬ SAPIEHA (LEW SAPIEHA) 99

26. БРАНІСЛАЎ ТАРАШКЕВІЧ  / BRANISŁAŬ TARAŠKIEVIČ (BRONISŁAW TARASZKIEWICZ)

27. УСЕВАЛАД ІГНАТОЎСКІ / USIEVAŁAD IHNATOŬSKI

28. РАДЗІМ ГАРЭЦКІ / RADZIM HARECKI

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ V. БЕЛАРУСКІЯ МАЙСТРЫ ПЭНДЗЛЯ / ROZDZIAŁ V. BIAŁORUSCY MISTRZOWIE PĘDZLA

29. ІВАН ХРУЦКІ  / ІVAN CHRUCKI

30. ВІТОЛЬД БЯЛЫНІЦКІ-БІРУЛЯ  / VITOLD BIAŁYNICKI-BIRULA

31. ЯЗЭП ДРАЗДОВІЧ  / JAZEP DRAZDOVIČ

32. МАРК ШАГАЛ / MARC CHAGALL

33. МІХАІЛ САВІЦКІ  / MICHAIŁ SAVICKI

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ VI. СЛАВУТЫЯ ЛІТАРАТАРЫ – ЛІРНІКІ РОДНАГА КРАЮ / ROZDZIAŁ VI. WYBITNI PISARZE – LIRNICY KRAJU OJCZYSTEGO

34. МІКОЛА ГУСОЎСКІ / MIKOŁA HUSOŬSKI (MIKOŁAJ HUSSOWSKI)

35. ЯНКА КУПАЛА  / JANKA KUPAŁA

36. ЯКУБ КОЛАС  / JAKUB KOŁAS

37. МАКСІМ БАГДАНОВІЧ / МAKSIM BAHDANOVIČ

38. УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ  / UŁADZIMIR KARATKIEVIČ

39. ВАСІЛЬ БЫКАЎ  / VASIL BYKAŬ (WASYL BYKAU)

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ VIІ. ВЫДАТНЫЯ АСОБЫ БЕЛАРУСКАГА КІНО, ТЭАТРА І МУЗЫКІ / ROZDZIAŁ VIІ. SŁAWNE POSTACIE BIAŁORUSKIEJ KINEMATOGRAFII, TEATRU I MUZYKI

40. ВІКТАР ТУРАЎ / VIKTAR TURAŬ

41. МІХАІЛ ПТАШУК / MICHAIŁ PTAŠUK

42. ФЛАРЫЯН ЖДАНОВІЧ  / FŁARYJAN ŽDANOVIČ

43. СТЭФАНІЯ СТАНЮТА  / STEFANIJA STANIUTA

44. ІРЫНА ЖДАНОВІЧ  / IRYNA ŽDANOVIČ

45. ЗІНАІДА БРАВАРСКАЯ / ZINAIDA BRAVARSKAJA

46. МІХАСЬ ЗАБЭЙДА-СУМІЦКІ / МІCHAŚ ZABEJDA-SUMICKI

47. ЛАРЫСА АЛЕКСАНДРОЎСКАЯ / ŁARYSA ALEKSANDROŬSKAJA

48. ІОСІФ ЖЫНОВІЧ / IOSIF ŽYNOVIČ

49. «СТАРЫ ОЛЬСА»  / STARY OLSA

50. «ХАРОШКІ» / CHAROŠKI

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

АЛФАВІТНЫ СЛОЎНІК / SŁOWNIK ALFABETYCZNY

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »