Kradzież z włamaniem - Marek Mozgawa

Kradzież z włamaniem

Marek Mozgawa

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-438-2
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 525
Rozmiar pliku: 4,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera interdyscyplinarne omówienie problematyki przestępstwa kradzieży z włamaniem, w tym rozważania kryminalistyczne, wiktymologiczne, historyczne, prawnoporównawcze oraz psychologiczne.


Autorzy kładą szczególny nacisk na aspekty prawnokarne, takie jak:

  • analiza ustawowych znamion przestępstwa,
  • wypadek mniejszej wagi,
  • zagadnienie zbiegu przepisów ustawy i zbiegu przestępstw,
  • wykładnia znamion przestępstwa z art. 279 k.k. w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. W opracowaniu ukazano ponadto statystyczny obraz przestępstwa kradzieży z włamaniem, a także uwzględniono aspekty procesowe. Autorzy przedstawiają szczegółowe zagadnienia związane z problematyką kradzieży w włamaniem (w tym wykroczenie wyrobu wytrychów) oraz kontrowersyjne kwestie związane z możliwością wykorzystania konstrukcji tego przestępstwa w kontekście nowych technologiicyberprzestępczości.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych) oraz pracowników Policji i straży miejskiej. Zainteresuje również przedstawicieli nauki (nie tylko prawa karnego), a także studentów prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów ................................................................................... 9
Wstęp ................................................................................................... 11
Andrzej Wrzyszcz
Karalność kradzieży z włamaniem w prawie obowiązującym na ziemiach polskich do pierwszych lat II Rzeczypospolitej .......... 13
Katarzyna Nazar
Ujęcie kradzieży z włamaniem w polskim ustawodawstwie karnym w latach 1932–1997 ............................................. 35
Piotr Poniatowski
Niektóre kontrowersyjne kwestie związane z konstrukcją przestępstwa kradzieży z włamaniem. Próba nowego spojrzenia ..... 55
Krzysztof Wala
Przestępstwo kradzieży z włamaniem – analiza ustawowych znamion (art. 279 § 1 k.k.) ................................................................. 93
Patrycja Kozłowska-Kalisz
Wypadek mniejszej wagi kradzieży z włamaniem ........................ 141
Marek Mozgawa
Problematyka zbiegu przepisów (w kontekście art. 279 k.k.) ....... 161
Grzegorz Wrona
Konstrukcja pomieszczenia zamkniętego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ....................... 191
Wiesław Kozielewicz
Rola Sądu Najwyższego w rozstrzyganiu rozbieżności istniejących w orzecznictwie w wykładni znamion występku kradzieży z włamaniem ..................................................................... 205
Piotr Zakrzewski
Cyberprzestępczość jako problem kodyfikacyjny – autoryzacja czynności bankowych wbrew woli uprawnionego – kradzież z włamaniem czy oszustwo? .............................................................. 231
Andrzej Sakowicz
Granice oskarżenia a uznanie zachowania sprawcy jako przestępstwo kradzieży z włamaniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego ....................................................... 249
Aleksandra Nowosad
Wykroczenie wyrobu wytrychów (art. 129 k.w.) ............................ 269
Marek Kulik
Ustawowe znamiona kradzieży z włamaniem w wybranych państwach europejskich .......................................... 303
Aneta Michalska-Warias
Kradzież z włamaniem w prawie angielskim i amerykańskim .... 323
Sofiia Lykhova
Kwalifikacja kradzieży cudzego mienia z użyciem włamania ..... 343
Volodymyr Burdin, Wiktor Markin, Mikołaj Seńko
Odpowiedzialność karna za kradzież z włamaniem według Ukraińskiego prawa karnego ....................................... 365
Magdalena Budyn-Kulik
Psychologiczne i wiktymologiczne aspekty kradzieży z włamaniem ........................................................... 387
Piotr Girdwoyń
Problematyka kryminalistyczna kradzieży z włamaniem ............ 411
Monika Płatek
Kradzież z włamaniem i jej sprawca. Zbigniew Bożyczko – człowiek i jego dzieło odczytane na nowo ................ 431
Konrad Buczkowski, Paweł Bachmat
Kradzież z włamaniem w świetle danych statystycznych ............. 493

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »