Koran - Opracowanie zbiorowe

Koran

Opracowanie zbiorowe

12,21 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Armoryka
ISBN 978-83-62173-56-3
Data wydania 29 maja 2013
Język: Polski
Liczba stron: 507
Rozmiar pliku: 581 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 507
Rozmiar pliku: 684,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 411
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
12,21 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

Koran - święta księga islamu. Według tradycji muzułmańskiej powstawał w latach 610-632, objawiany fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi (zm. 632) przez Archanioła Dżibrila (identyfikowanego w islamie z archaniołem Gabrielem). Słowo „Koran” pochodzi od arabskiego słowa al-kur’ān, które oznacza „recytację”, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah. Za „kanoniczną” uznano za panowania kalifa Usmana (644-656) redakcję Koranu autorstwa Zajda ibn Sabita, osobistego sekretarza Mahometa. Koran został spisany w klasycznym języku arabskim, przez niektórych utożsamiany z dialektem Kurajszytów, w formie prozy rytmicznej i rytmizowanej (arab. sadż). Zdaniem muzułmanów literacka forma Koranu ma być niemożliwa do naśladowani, co wiąże się z dogmatem religijnym o „cudowności Koranu” (idżaz al-kuran). Recytacja Koranu jest w świecie islamu uznawana zarówno za praktykę religijną, jak i za jedną z sztuk pięknych. Istnieje wiele odmian recytacji Koranu, uważanych za „kanoniczne” i różniących się głównie w zakresie fonetyki. Wyjątkowo, ze względów historycznych, dopuszczona jest recytacja Koranu w języku tureckim. Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą się na aje (wersety). Rozróżnia się 90 sur mekkańskich i 24 sury medyńskie, ze względu na miejsce ich objawienia. Sury są w Koranie ułożone przeważnie według długości, od najdłuższej do najkrótszej.

Spis treści

Objawienie Koranu
1. Surah al-Fâtiha [OTWIERAJĄCA]
2. Surah al-Baqarah [KROWA]
3. Surah Âl-Imrân [RODZINA IMRANA]
4. Surah an-Nisâ' [KOBIETY]
5. Surah al-Mâ'idah [STÓŁ]
6. Surah al-An'âm [TRZODA]
7. Surah al-A'râf [WZNIESIONE KRAWĘDZE]
8. Surah al-Anfâl [ŁUPY]
9. Surah at-Taubah [PRZYWILEJE I SKRUCHA]
10. Surah Yunus [JONASZ - POKÓJ MU]
11. Surah Hud [HUD]
12. Surah Yusuf [JÓZEF]
13. Surah ar-Ra'd [GRZMOT]
14. Surah Ibrâhîm [ABRAHAM - POKÓJ NIECH BĘDZIE Z NIM]
15. Surah al-Hidżr [HEDŻR]
16. Surah an-Nahl [PSZCZOŁA]
17. Surah al-Isrâ [NOCNA PODRÓŻ]
18. Surah al-Kahf [JASKINIA]
19. Surah Maryam [MARYJA - POKÓJ JEJ]
20. Surah Tâ-Hâ [TA HA]
21. Surah al-Anbiyâ [PROROCY - POKÓJ IM]
22. Surah al-Hadż [PIELGRZYMKA]
23. Surah al-Mu'minun [WIERNI]
24. Surah an-Nur [ŚWIATŁO]
25. Surah al-Furqân [FORKAN]
26. Surah asz-Szu`arâ [POECI]
27. Surah an-Naml [MRÓWKA]
28. Surah al-Qasas [DZIEJE]
29. Surah al-'Ankabut [PAJĄK]
30. Surah ar-Rum [GRECY]
31. Surah Luqmân [LOKMAN]
32. Surah as-Sadżdah [POKŁON]
33. Surah al-Ahzâb [SPRZYSIĘŻENI]
34. Surah Saba [SABA]
35. Surah Fâtir [TWÓRCA]
36. Surah Yâ-Sîn [JA SIN]
37. Surah as-Sâffât [SZEREGI]
38. Surah Sâd [SAD]
39. Surah az-Zumar [PÓŁKI]
40. Surah Ghâfir [WIERNY]
41. Surah Fussilat [TŁUMACZENIE]
42. Surah asz-Szura [RADA]
43. Surah az-Zukhruf [OZDOBY ZŁOTE]
44. Surah ad-Dukhân [DYM]
45. Surah al-Dżâthiyah [KLĘCZĄCY]
46. Surah al-Ahqâf [AL-AHKAFF]
47. Surah Muhammad [MOHAMMED]
48. Surah al-Fath [ZWYCIĘSTWO]
49. Surah al-Hudżurât [ŚWIĘTOŚĆ]
50. Surah Qâf [KAF, objawiona w Mekce]
51. Surah adh-Dhâriyât [ROZPRASZAJĄCE]
52. Surah at-Tur [GÓRA Synaj]
53. Surah an-Nadżm [GWIAZDA]
54. Surah al-Qamar [KSIĘŻYC]
55. Surah ar-Rahmân [MIŁOSIERNY]
56. Surah al-Wâqi`yah [SĄD]
57. Surah al-Hadîd [ŻELAZO]
58. Surah al-Mudżadilah [SKARGI]
59. Surah al-Haszr [ZGROMADZENIE albo WYCHODZTWO]
60. Surah al-Mumtahanah [PRÓBA]
61. Surah as-Saff [SZYK BOJOWY]
62. Surah al-Dżumu`ah [ZEBRANIE]
63. Surah al-Munâfiqun [OBŁUDNI]
64. Surah at-Taghâbun [ZAWÓD WZAJEMNY]
65. Surah at-Talaq [ROZWÓD]
66. Surah at-Tahrîm [OBRONA]
67. Surah al-Mulk [KRÓLESTWO]
68. Surah al-Qalam [PIÓRO]
69. Surah al-Hâqqah [DZIEŃ NIEUCHRONNY]
70. Surah al-Ma'âridż [WSCHODY NIEBIESKIE]
71. Surah Nuh [NOE]
72. Surah al-Dżinn [DUCHY]
73. Surah al-Muzammil [PROROK OKRYTY SWEWI SZATAMI]
74. Surah al-Muddaththir [OBWINIĘTY PŁASZCZEM]
75. Surah al-Qiyâmah [ZMARTWYCHWSTANIE]
76. Surah al-Insân [CZŁOWIEK]
77. Surah al-Mursalât [POSŁAŃCY]
78. Surah an-Naba [WIELKA NOWINA]
79. Surah an-Nâzi'ât [ANIOŁOWIE PORYWAJĄCY DUSZE]
80. Surah 'Abasa [CZOŁO SUROWE]
81. Surah at-Takuîr [SŁOŃCE ZAMKNIĘTE]
82. Surah al-Intifâr [PRZERWANIE]
83. Surah al-Mutaffifîn [MIARA NIESPRAWIEDLIWA]
84. Surah al-Insziqâq [NIEBO OTWARTE]
85. Surah al-Burudż [ZNAKI NIEBIESKIE]
86. Surah at-Târiq [GWIAZDA]
87. Surah al-A'lâ [NAJWYŻSZY]
88. Surah al-Ghasziyah [DZIEŃ OKRYWAJĄCY]
89. Surah al-Fadżr [ŚWIT]
90. Surah al-Balad [KRAJ]
91. Surah asz-Szams [SŁOŃCE]
92. Surah al-Lail [NOC]
93. Surah ad-Duhâ [SŁOŃCE NA WSCHODZIE]
94. Surah asz-Szarh [CZYŻ NIE OTWORZYŁEM]
95. Surah at-Tîn [FIGOWE DRZEWO]
96. Surah al-`Alaq [ZSIADŁA KREW]
97. Surah al-Qadr [AL KADR]
98. Surah al-Bayyinah [OCZYWISTOŚĆ]
99. Surah az-Zalzalah [TRZĘSIENIE ZIEMI]
100. Surah al-'Âdiyât [RUMAKI]
101. Surah al-Qâri`ah [DZIEŃ OKROPNOŚCI]
102. Surah at-Takâthur [CHCIWOŚĆ]
103. Surah al-'Asr [PO OBIEDZIE]
104. Surah al-Humazah [POTWARCA]
105. Surah al-Fîl [SŁOŃ]
106. Surah Quraysz [KOREJSZYCI]
107. Surah al-Mâ'un [RĘKA MIŁOSIERDZIA]
108. Surah al-Kauthar [KAUTHAR]
109. Surah al-Kafirun [NIEWIERNI]
110. Surah an-Nasr [POMOC]
111. Surah al-Masad [ABU-LAHAB]
112. Surah al-Ichlâs [JEDNOŚĆ BOGA]
113. Surah al-Falaq [JUTRZENKA]
114. Surah an-Nâs [LUDZIE]

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »