Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika - Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka Zakrzewska

Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka Zakrzewska

44,81 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Placet
ISBN 978-83-7488-064-0
Data wydania październik 2014
Język: Polski
Liczba stron: 378
Rozmiar pliku: 19 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
44,81 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W miarę zawężania się pola konkurencji rośnie znaczenie zasobów niematerialnych i innowacyjnych zdolności firmy. Zastanowiło więc wielu badaczy jak relacje międzyorganizacyjne wpływają na rozwój tych zdolności. Jednym z poglądów wyjaśniających strategię sieci międzyorganizacyjnych jest paralelizm konkurowania i współpracy. Współpraca oznacza poszukiwanie synergii z tych relacji i ma miejsce w procesie kreowania dodatkowej wartości w sieci, a konkurencja dotyczy podziału tej wartości. Zespalanie się konkurencji i współpracy w jeden typ relacji i interakcji określa się mianem KOOPETYCJI. Koopetycja, mimo iż jest zjawiskiem stosunkowo młodym, dynamicznie się rozwija. Relacje koopetycyjne mają ogromne znaczenie dla strategii rozwoju przedsiębiorstw, relacji między konkurentami, reguł gry w sektorach oraz dla rozwoju gospodarek poszczególnych krajów i regionów. Mimo ich istotności, poziom wiedzy dotyczącej ich uwarunkowań, dynamiki i wpływu na rozwój przedsiębiorstw jest niesatysfakcjonujący. Dlatego podjęliśmy badania, które mają odpowiedzieć na pytania:

• Jak koopetycja wpływa na rozwój przedsiębiorstw wysokich technologii? i odwrotnie,

• Jak faza rozwoju przedsiębiorstwa high-tech wpływa na typ relacji koopetecyjnych?

Uzyskane odpowiedzi zawarliśmy w tej pracy i mamy nadzieję, że posłużą one menedżerom, konsultantom, naukowcom i studentom w dalszym badaniu i stymulowaniu tych relacji.

Spis treści

Wstęp

1.  ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORSTW HIGH-TECH  Anna Adamik, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

1.1. Specyfika przedsiębiorstw wysokich technologii

1.2. Istota rozwoju przedsiębiorstw high-tech

1.3. Formy, etapy i czynniki rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii

1.4. Stan, struktura i tendencje rozwojowe  firm high-tech w Polsce

2.  KOOPETYCJA W ROZWOJU  PRZEDSIĘBIORSTW HIGH-TECH Wojciech Czakon

2.1. Pojęcie i cechy koopetycji

2.2. Typy relacji koopetycyjnych

2.3. Motywy podjęcia koopetycji

2.4. Znaczenie koopetycji dla rozwoju firm high-tech

3.  METODYKA  BADAŃ EMPIRYCZNYCH Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

3.1. Cel i zakres badań

3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.3. Charakterystyka próby badawczej w badaniach ilościowych

4.  DETERMINANTY KOOPETYCJI PRZEDSIĘBIORSTW HIGH-TECH Wojciech Czakon, Wojciech Machel

4.1. Zewnętrzne uwarunkowania koopetycji

4.2. Wewnętrzne uwarunkowania koopetycji

4.3. Determinanty koopetycji w praktyce rozwoju firm high-tech

5.  STRATEGIA KOOPETYCJI W PRAKTYCE FIRM HIGH-TECH Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

5.1. Motywy podjęcia współpracy z konkurentami

5.2. Typy relacji koopetycyjnych

5.3. Wybory i preferencje względem koopetytorów

5.4. Korzyści i koszty koopetycji

6.  OBSZARY DZIAŁAŃ KOOPERENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW HIGH-TECH Joanna Cygler, Wojciech Machel

6.1. Typologia obszarów kooperencyjnych

6.2. Badania i rozwój

6.3. Zaopatrzenie, sprzedaż i logistyka

6.4. Produkcja i usługi

6.5. Marketing

6.6. Finanse

6.7. Zasoby ludzkie

6.8. Informatyka

7.  DYNAMIKA RELACJI KOOPETYCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW HIGH-TECH Anna Adamik, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

7.1. Istota dynamiki i modelowania

7.2. Dynamika relacji koopetycyjnych firm high-tech w ujęciu empirycznym

7.3. Kształtowanie relacji koopetycyjnych w przedsiębiorstwach high-tech – ujęcie modelowe

7.4. Bariery rozwoju relacji koopetycyjnych

8. KOOPETYCJA W ROZWOJU FIRM HIGH-TECH  – studia przypadków

8.1. Koopetycja w fazie narodzin – przypadek WiRan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Wojciech Machel

8.2. Koopetycja w fazie wzrostu – przypadek firmy Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K-A.  Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

8.3. Koopetycja w fazie dojrzałości – przypadek COBR POLMATEX–CENARO Anna Adamik

8.4. Koopetycja w fazie schyłku – przypadek firmy MyNetwork Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   Wojciech Czakon

Zakończenie

Załącznik 1  Kwestionariusz do badań ankietowych

Załącznik 2  Listy kontrolne dla diagnozy fazy rozwoju przedsiębiorstwa

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »