Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych - Mariusz Wolski

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych

Mariusz Wolski

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-697-2
Data wydania czerwiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 177
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnoszące się do poszczególnych standardów kontroli.

Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat:

  • działań, jakie powinny być podejmowane przez kierowników jednostek, aby zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości,
  • korekt finansowych w przypadku zamówień objętych projektami unijnymi,
  • właściwej organizacji kontroli zarządczej, umożliwiającej realizację celów i zadań jednostki w sposób legalny, efektywny, oszczędny oraz terminowy.

W publikacji uwzględniono ponadto rozwiązania prawne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 odnoszące się do odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zamówieniami publicznymi.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, pracowników administracyjnych zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych, ekonomistów i księgowych, pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także przedsiębiorców uczestniczących w rynku zamówień publicznych oraz audytorów
wewnętrznych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 15

1. Pojęcie kontroli zarządczej | str. 15
2. Akty prawne i inne źródła regulujące problematykę kontroli zarządczej | str. 17
3. Definicja zamówień publicznych i ich znaczenie dla publicznej gospodarki finansowej | str. 20
4. Akty prawne regulujące udzielanie zamówień publicznych | str. 22
5. Cele kontroli zarządczej i ich odniesienie do problematyki zamówień publicznych | str. 24
6. Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie kontroli zarządczej oraz ich zadania z tym związane | str. 29
7. Szczególna pozycja Ministra Finansów w obszarze kontroli zarządczej | str. 35

Rozdział II
Standardy kontroli zarządczej dotyczące środowiska wewnętrznego z perspektywy problematyki udzielania zamówień publicznych | str. 37

1. Wprowadzenie | str. 37
2. Standardy kontroli zarządczej dotyczące środowiska wewnętrznego z uwzględnieniem specyfiki zamówień publicznych | str. 39

Rozdział III
Cele i zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej o szczególnym znaczeniu dla zamówień publicznych | str. 59

1. Wprowadzenie | str. 59
2. Standardy kontroli zarządczej dotyczące celów i zarządzania ryzykiem jako elementu kontroli zarządczej | str. 61

Rozdział IV
Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka w procesie udzielania zamówień publicznych | str. 83

1. Wprowadzenie | str. 83
2. Mechanizmy kontroli, które mogą być zastosowane wobec ryzyk zidentyfikowanych w procesie udzielania zamówień publicznych | str. 86

Rozdział V
Wpływ elementu kontroli zarządczej w postaci informacji i komunikacji na prawidłowość udzielania zamówień publicznych | str. 105

1. Wprowadzenie | str. 105
2. Znaczenie standardów elementu kontroli zarządczej w postaci informacji i komunikacji dla prawidłowości udzielania zamówień publicznych | str. 108

Rozdział VI
Monitorowanie i ocena jako element kontroli zarządczej służący ocenie jej skuteczności, w tym względem zamówień publicznych | str. 127

1. Wprowadzenie | str. 127
2. Standardy monitorowania i oceny oraz ich realizacja względem zamówień publicznych | str. 128

Rozdział VII
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczących udzielania zamówień publicznych | str. 149

1. Wprowadzenie | str. 149
2. Wybrane zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 152
3. Przykłady rozwiązań, których przyjęcie w ramach kontroli zarządczej w jednostce może zapobiec powstaniu naruszeń dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych | str. 167

Bibliografia | str. 173

Wykaz orzecznictwa | str. 175

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »