Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce - Przemysław Stolarski

Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce

Przemysław Stolarski

110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8698-2
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 356
Rozmiar pliku: 714,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 356
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Przemysław Stolarski starszy inspektor w Samodzielnym Referacie ds. Postępowań Podatkowych Urzędu Skarbowego w Mławie; prawnik; członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego.

Monografia przedstawia problematykę wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych. Istotna część opracowania została poświęcona zjawisku dualizmu kontroli skarbowej i podatkowej, jego negatywnym skutkom i autorskiej propozycji ich eliminacji.

W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:
miejsce kontroli w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych w strukturze państwa;
ewolucja kontroli w obszarze realizacji zobowiązań podatkowych oraz struktury aparatu skarbowego;
przyczyny i skutki zjawiska wielotorowości kontroli w obszarze realizacji zobowiązań podatkowych;
próby ograniczenia zjawiska wielotorowości w zakresie kontroli realizacji zobowiązań podatkowych podjęte w ciągu ostatnich 20 lat.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji skarbowej, w szczególności pracowników wyższych szczebli odpowiedzialnych za przeprowadzanie zmian organizacyjnych w administracji skarbowej lub zgłaszanie zmian normatywnych w obowiązujących aktach prawnych. Zainteresuje również doradców podatkowych oraz naukowców zajmujących się problematyką prawa podatkowego i kontroli finansowej.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wprowadzenie 9
Rozdział 1 Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych - zagadnienia ogólne 17 1.1. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych jako podstawowy mechanizm funkcjonowania państwa 17 1.2. Pojęcie kontroli realizacji zobowiązań podatkowych 34 1.3. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych jako rodzaj kontroli finansowej 52 1.4. Problem wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce 73
Rozdział 2 Ewolucja kontroli realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce 99 2.1. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w okresie międzywojennym 99 2.2. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w latach 1945-1979 118 2.3. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w latach 1980-1990 129 2.4. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych po 1990 r. 138
Rozdział 3 Wielotorowość kontroli realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce po 1990 r. - kluczowe problemy 151 3.1. Przyczyny wielotorowości procedur kontrolnych 151 3.2. Skutki wielotorowości procedur kontrolnych na gruncie pozycji prawnej i faktycznej kontrolowanego 168 3.3. Skutki wielotorowości procedur kontrolnych na gruncie pozycji prawnej i faktycznej organu kontroli 184
Rozdział 4 Koncepcje ograniczenia wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych po 1990 r. 226 4.1. Wojewódzkie Kolegia Skarbowe jako próba koordynacyjnego ograniczenia wielotorowości 226 4.2. Ograniczenie wielotorowości na gruncie porozumień służb skarbowych 235 4.3. Administracyjne ograniczenie wielotorowości na gruncie koncepcji Krajowej Administracji Skarbowej 268
Rozdział 5 Propozycje zmian aktualnych rozwiązań dotyczące ograniczenia wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce 281 5.1. Ograniczenie wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych w wymiarze proceduralnym 281 5.2. Ograniczenie wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych w wymiarze instytucjonalnym 302 5.3. Zasadność wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych w wymiarze funkcjonalnym 312
Wnioski końcowe 323
Wykaz aktów prawnych, orzeczeń i innych 331
Bibliografia 347
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »