Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska - Anna Barczak

Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska

Anna Barczak

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-655-2
Data wydania listopad 2020
Język: Polski
Liczba stron: 271
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce przedstawiono zasady kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, zarówno z punktu widzenia organu przeprowadzającego kontrolę, jak i podmiotów kontrolowanych.

Publikacja omawia m.in.:

  • przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska;
  • prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego w trakcie trwania kontroli;
  • rodzaje rozstrzygnięć oraz środki prawne podejmowane na podstawie ustaleń kontroli;
  • wdrażanie systemu EMAS w organizacji;
  • prawa i obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska.

W opracowaniu zawarto ponadto listę pytań kontrolnych, które pozwolą zbadać zgodność działań podmiotów korzystających ze środowiska z procedurami i środowiskowymi przepisami prawnymi.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla prawników specjalizujących się w ochronie interesów podmiotów korzystających ze środowiska, pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorów ochrony środowiska oraz organów lokalnych kontrolujących te podmioty, a także przedsiębiorców oraz sędziów sądów administracyjnych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I. Istota kontroli przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska | str. 17

1. Uwagi wstępne | str. 17
2. Pojęcie kontroli środowiskowej | str. 18
3. Rodzaje i kryteria kontroli środowiskowej | str. 25
4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli środowiskowej | str. 29
5. Cechy charakterystyczne kontroli środowiskowej | str. 31
6. Standaryzacja dobrej kontroli środowiskowej | str. 34
7. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska jako podstawa zasad ogólnych kontroli środowiskowej | str. 37
8. Podsumowanie | str. 42

Rozdział II. Kontrola przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska w ujęciu podmiotowym | str. 44
1. Uwagi wstępne | str. 44
2. Kontrola organów inspekcji specjalnych | str. 45
2.1. Uwagi wstępne | str. 45
2.2. Kontrola organów Inspekcji Ochrony Środowiska | str. 47
2.3. Kontrola innych organów inspekcji państwowych | str. 58
3. Kontrola dyrektorów ochrony środowiska | str. 64
4. Kontrola organów Państwowej Straży Pożarnej | str. 67
5. Kontrola organów Wód Polskich | str. 72
6. Kontrola wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa | str. 73
7. Kontrola społeczna (obywatelska) | str. 77
8. Wzajemne powiązania między podmiotami kontrolującymi | str. 91
9. Podsumowanie | str. 100

Rozdział III. Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska na przykładzie postępowania kontrolnego prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska | str. 101
1. Uwagi wstępne | str. 101
2. Postępowanie kontrolne | str. 102
2.1. Uwagi wstępne | str. 102
2.2. Kontrola planowa | str. 104
2.2.1. Wprowadzenie | str. 104
2.2.2. Zawiadomienie o kontroli | str. 105
2.2.3. Przeprowadzenie kontroli i czynności kontrolne | str. 107
2.2.4. Protokół kontroli i książka kontroli | str. 122
2.2.5. Zarządzenie pokontrolne i inne działania podejmowane na podstawie ustaleń kontroli | str. 126
2.2.6. Powtórna kontrola | str. 130
2.3. Kontrola pozaplanowa | str. 131
2.4. Przygotowanie się do kontroli przez podmiot korzystający ze środowiska | str. 134
3. Środki prawne stosowane przez organy IOŚ na podstawie ustaleń kontroli | str. 137
3.1. Uwagi wstępne | str. 137
3.2. Ochrona przed zanieczyszczeniem | str. 143
3.3. Ochrona powietrza | str. 148
3.4. Ochrona przed hałasem | str. 157
3.5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi | str. 159
3.6. Ochrona przed poważnymi awariami | str. 160
3.7. Ochrona przed szkodami w środowisku | str. 164
3.8. Ochrona wód | str. 165
3.9. Ochrona przed odpadami | str. 167
4. Podsumowanie | str. 184

Rozdział IV. System ekozarządzania i audytu środowiskowego (EMAS) | str. 186
1. Uwagi wstępne | str. 186
2. Istota systemu ekozarządzania i audytu EMAS | str. 187
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy uczestnictwa w systemie EMAS | str. 190
4. Zasady funkcjonowania w systemie EMAS | str. 192
5. Wdrażanie systemu EMAS w organizacji | str. 194
5.1. Uwagi wstępne | str. 194
5.2. Postępowanie wewnątrz organizacji | str. 196
5.3. Przygotowanie deklaracji środowiskowej organizacji | str. 207
5.4. Publiczny charakter postępowania (weryfikacja, proces rejestracji) | str. 210
6. Rola organów administracji i weryfikatorów środowiskowych w zakresie wdrażania systemu EMAS | str. 215
7. Podsumowanie | str. 222

Rozdział V. Prawa i obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska | str. 223
1. Uwagi wstępne | str. 223
2. Klasyfikacja praw i obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska | str. 224
2.1. Wprowadzenie | str. 224
2.2. Prawa i obowiązki o charakterze materialnym | str. 225
2.3. Prawa i obowiązki o charakterze procesowo-proceduralnym | str. 228
2.4. Prawa i obowiązki o charakterze procesowo-spornym | str. 229
3. Podsumowanie | str. 231

Zakończenie | str. 233

Wykaz literatury przedmiotu | str. 235

Wykaz aktów prawnych | str. 245

Wykaz orzecznictwa sądowego | str. 249

Wykaz źródeł internetowych | str. 251

Lista kontrolna (checklista) | str. 253

Ogólny schemat kontroli planowej przedsiębiorców prowadzonej przez organy IOŚ w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska | str. 269

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »