Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym - Świecki

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Świecki

212,00 zł180,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-546-7
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 409
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 408
Rozmiar pliku: 735,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
212,00 zł180,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

  • Autor od A do Z omawia zasady zaskarżenia wyroku – od otwarcia drogi do wniesienia apelacji, poprzez złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia, aż do jej rozpoznania przez sąd odwoławczy.
  • Główny nacisk został położony na zaprezentowanie elementów składowych apelacji jako pisma procesowego.
  • W sposób praktyczny opisuje przebieg postępowania apelacyjnego i wskazuje na rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego wydawanych po rozpoznaniu apelacji. Omawia także zasady rozpoznania apelacji związane z granicami kontroli odwoławczej i granicami orzekania sądu odwoławczego.
  • Dzięki książce zyskasz cenne wskazówki dotyczące prawidłowego określenia zakresu zaskarżenia, formułowania zarzutów odwoławczych oraz wniosku odwoławczego.
  • Publikacja uwzględnia najnowszą literaturę i orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, a także zmiany legislacyjne dotyczące postępowania apelacyjnego (m.in. formularzowego sporządzania uzasadnienia wyroku oraz podziału uchybienia w postaci obrazy prawa materialnego w zależności od podstawy, tj. art. 438 pkt 1 k.p.k. i art. 438 pkt 1a k.p.k., zakazów stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w apelacji).
  • Książka jest skierowana przede wszystkim do praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych. Zainteresuje również oraz środowisko naukowe.

Spis treści

Rozdział I

Konstytucyjny i konwencyjny standard kontroli odwoławczej | str. 17

Rozdział II
Apelacja jako środek odwoławczy | str. 27
1. System środków odwoławczych | str. 28
2. Cechy apelacji jako środka odwoławczego | str. 32

Rozdział III
Otwarcie drogi do wniesienia apelacji | str. 35
1. Przedmiot zaskarżenia | str. 35
2. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 37
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku | str. 43
3.1. Oznaczenie zakresu wniosku | str. 43
3.2. Zasady sporządzania uzasadnienia wyroku wydanego w trybach konsensualnych | str. 47
3.3. Zakres wniosku a granice kontroli odwoławczej | str. 49
3.4. Odmowa przyjęcia wniosku | str. 50
4. Doręczenie wyroku z uzasadnieniem | str. 51

Rozdział IV
Warunki skutecznego wniesienia apelacji | str. 58
1. Dopuszczalność wniesienia apelacji | str. 58
2. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji | str. 60
3. Gravamen (interes prawny) | str. 64
4. Termin do wniesienia apelacji | str. 67
5. Przywrócenie terminu do wniesienia apelacji | str. 69

Rozdział V
Zasady sporządzania apelacji | str. 72
1. Uwagi ogólne | str. 72
2. Wymagania formalne apelacji | str. 72
2.1. Warunki formalne apelacji jako pisma procesowego | str. 73
2.2. Warunki formalne apelacji jako środka odwoławczego | str. 76
2.2.1. Kierunek apelacji | str. 76
2.2.2. Zakres zaskarżenia | str. 78
2.2.3. Zarzuty odwoławcze | str. 82
2.2.3.1. Uwagi ogólne | str. 82
2.2.3.2. Zarzut obrazy prawa materialnego | str. 90
2.2.3.3. Zarzut obrazy przepisów postępowania | str. 94
2.2.3.4. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych | str. 105
2.2.3.5. Zarzut rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub nieprawidłowego orzeczenia o środku zabezpieczającym, przepadku lub o innym środku | str. 110
2.2.4. Wniosek odwoławczy | str. 113
2.2.5. Uzasadnienie apelacji | str. 116
2.2.6. Odpisy apelacji | str. 118
2.2.7. Przymus adwokacko-radcowski | str. 120
3. Odpowiedź na apelację | str. 126

Rozdział VI
Granice kontroli apelacyjnej | str. 129
1. Uwagi ogólne | str. 129
2. Elementy wyznaczające granice kontroli odwoławczej | str. 130
3. Zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych | str. 140

Rozdział VII
Granice orzekania sądu odwoławczego | str. 146
1. Uwagi ogólne | str. 146
2. Kierunek orzekania | str. 147
3. Zakaz reformationis in peius | str. 156
4. Reguły ne peius | str. 174
5. Orzekanie poza granicami zaskarżenia i podniesionymi zarzutami | str. 178
5.1. Uwagi ogólne | str. 178
5.2. Orzekanie poza podmiotowymi granicami zaskarżenia (art. 435 k.p.k.) | str. 180
5.3. Orzekanie poza przedmiotowymi granicami zaskarżenia | str. 183
5.3.1. Bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 439 § 1 k.p.k.) | str. 183
5.3.2. Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia (art. 440 k.p.k.) | str. 193
5.3.3. Poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej czynu (art. 455 k.p.k.) | str. 202
5.4. Przełamanie kierunku zaskarżenia na korzyść oskarżonego (art. 434 § 2 k.p.k.) | str. 207
6. Ograniczenie rozpoznania apelacji (art. 436 k.p.k.) | str. 208

Rozdział VIII
Zaskarżenie uzasadnienia wyroku | str. 212

Rozdział IX
Przebieg postępowania apelacyjnego | str. 218
1. Uwagi ogólne | str. 218
2. Postępowanie w sądzie pierwszej instancji | str. 218
2.1. Badanie warunków apelacji | str. 219
2.2. Postępowanie międzyinstancyjne | str. 222
3. Postępowanie przed sądem drugiej instancji | str. 223
3.1. Ponowne badanie warunków apelacji | str. 224
3.2. Forum orzekania | str. 227
3.2.1. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu | str. 227
3.2.2. Rozpoznanie apelacji na rozprawie | str. 229

Rozdział X
Przebieg rozprawy apelacyjnej | str. 230
1. Przygotowanie rozprawy apelacyjnej | str. 230
2. Ogólny porządek rozprawy apelacyjnej | str. 236
3. Rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej | str. 239
3.1. Uwagi ogólne | str. 239
3.2. Udział stron i innych uczestników postępowania | str. 241
4. Przewód sądowy | str. 251
4.1. Sprawozdanie sędziego sprawozdawcy | str. 252
4.2. Wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski stron | str. 253
4.3. Zasady przeprowadzania dowodów w instancji odwoławczej | str. 259
4.3.1. Zakres postępowania dowodowego | str. 260
4.3.2. Prekluzja dowodowa | str. 265
4.3.3. Dopuszczenie dowodu | str. 269
4.3.4. Oddalenie wniosku dowodowego | str. 271
5. Zwrot akt sprawy w celu uzupełnienia uzasadnienia wyroku | str. 272
6. Przedstawienie zagadnienia prawnego | str. 276
7. Głosy końcowe | str. 279
8. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego | str. 283
8.1. Uwagi ogólne | str. 283
8.2. Wyrok utrzymujący w mocy | str. 286
8.3. Wyrok zmieniający | str. 288
8.4. Wyrok uchylający | str. 291
9. Rozpoznanie apelacji od wyroku skazującego wydanego w trybie konsensualnym | str. 301
10. Zasady sporządzania i doręczania uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego | str. 306
11. Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego | str. 316
12. Rodzaje orzeczeń po rozpoznaniu apelacji od uzasadnienia wyroku i ich uzasadnienie |

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »