Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce - Jan Głuchowski

Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce

Jan Głuchowski

42,68 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-369-4
Data wydania sierpień 2013
Język: Polski
Liczba stron: 313
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
42,68 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, prof. Krystyna Piotrowska-Marczak:

Niniejsza publikacja dotyczy problematyki kształtowania systemu podatkowego w Polsce. Podniesione w niej zostały kwestie związane  z opodatkowaniem dochodów w szerokim znaczeniu, opodatkowania transakcji  finansowych, wpływów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego czy ucieczek przed podatkami.

Oddając ją w ręce czytelników, mamy nadzieję  przyczynić się nie tylko do dyskusji na zawarty w tytule temat, ale przedstawić  różne aspekty obecności podatków w systemie gospodarczym.

Spis treści

Wstęp

Publikacja prawna
Refleksje na temat podmiotowości w podatku od towarów i usług
Witold Modzelewski
Rozdział 1
Wpływ opodatkowania na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw
domowych w Polsce 19
Krzysztof Waliszewski
Rozdział 2
Zmiany w opodatkowaniu dochodów z produkcji rolnej i ich wpływ
na wysokość obciążeń gospodarstw rolnych w Polsce
Ryta Dziemianowicz
Rozdział 3
Ceny transferowe jako potencjalne źródło ryzyka podatkowego przedsiębiorcy
Bożena Ciupek
Rozdział 4
Podatek od transakcji finansowych – geneza, ocena i perspektywy
Adrian Cloer, Marcin Jamroży, Stefan Trencsik
Rozdział 5
Konsekwencje ograniczenia dostępności instrumentów międzynarodowej
optymalizacji podatkowej dla polskich inwestycji kapitałowych
Rafał Płókarz
Rozdział 6
Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym od osób prawnych
– stan obecny i perspektywy zmian
Joanna Szlęzak-Matusewicz
Rozdział 7
Konsekwencje reformy systemu podatków od nieruchomości w Polsce
Paweł Felis
Rozdział 8
Kryzys a zmiany dochodów i polityki podatkowej jednostek samorządu
terytorialnego (na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich)
Marzanna Poniatowicz
Rozdział 9
Dysfunkcje w zakresie stanowienia podatków i opłat lokalnych
w gminach
Agnieszka Krzemińska
Rozdział 10
Ulga prorodzinna – znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych
i jednostek samorządu terytorialnego
Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Rozdział 11
Zastosowanie metod szacowania podstawy opodatkowania w podatkach
dochodowych jako sposób przeciwdziałania oszustwom podatkowym
Radosław Witczak
Rozdział 12
Korupcja i szara strefa wobec polityki gospodarczej państwa
Jolanta Gałuszka
Rozdział 13
Zmiana wspólnika w spółce osobowej w świetle polskiego i niemieckiego
prawa podatkowego – analiza porównawcza
Stephan Kudert, Marcin Jamroży
Informacja o redaktorach, recenzentach i autorach

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »