Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce – na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego - Iwona Ładysz

Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce – na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego

Iwona Ładysz

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-385-0
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 175
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Obszary metropolitalne są nowym jakościowo zjawiskiem w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Konkurencyjność obszarów metropolitalnych na tle pozostałych jednostek przestrzennych rośnie, co wywołuje różnorodne, często niejednoznaczne konsekwencje dla rozwoju regionalnego. W książce zaprezentowano wyniki badań nad konkurencyjnością obszarów metropolitalnych, przeprowadzonych w Katedrze Gospodarki Przestrzen­nej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania obejmowały identyfikację i ocenę wpływu zarówno pozytywne­go, jak i negatywnego czynników konkurencyjności, źródeł i kierunków zmian zachodzących na obszarach metropolitalnych. Ponadto w książce określo­no znaczenie polskich obszarów metropolitalnych dla konkurencyjności gospodarki narodowej, przedstawiono sposoby zarządzania obszarami metropo­litalnymi, a także pokazano rolę wybranych obszarów metropolitalnych w rozwoju polskich regionów. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi wro­cławskiego obszaru metropolitalnego.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Konkurencyjność w rozwoju regionalnym
1.1. Konkurencyjność w świetle wybranych teorii ekonomicznych
1.2. Czynniki konkurencyjności jednostek przestrzennych
1.3. Mierniki konkurencyjności jednostek przestrzennych
1.4. Konkurencyjność w polityce regionalnej Polski i Unii Europejskiej

Rozdział 2
Obszary metropolitalne jako współczesna faza rozwoju wielkich miast
2.1. Współczesne formy i tendencje rozwoju miast
2.2. Pojęcie i cechy metropolii
2.3. Pojęcie obszarów metropolitalnych i kryteria ich delimitacji,
2.4. Funkcje obszarów metropolitalnych
2.5. Zarządzanie obszarami i metropolitalnymi.

Rozdział 3
Obszary metropolitalne w polskiej sieci osadniczej
3.1. Przekształcenia polskiej sieci osadniczej na początku XXI wieku
3.2. Znaczenie polskich obszarów metropolitalnych dla konkurencyjności gospodarki polskiej
3.3. Rola obszarów metropolitalnych w rozwoju polskich regionów

Rozdział 4
Szanse i zagrożenia wzrostu konkurencyjności obszarów metropolitalnych na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego
4.1. Pozycja konkurencyjna wrocławskiego obszaru metropolitalnego na tle regionu
4.2. Pozytywne i negatywne aspekty wzmacniania pozycji wrocławskiego obszaru metropolitalnego dla pozostałej części regionu
4.3. Bariery rozwoju wrocławskiego obszaru metropolitalnego
4.4. Perspektywy rozwoju wrocławskiego obszaru metropolitalnego

Zakończenie
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »