Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych - Jakub Górka

Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych

Jakub Górka

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-233-4
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 274
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Nie ma darmowych obiadów" - zwykł mawiać znany ekonomista, laureat nagrody Nobla Milton Friedman.

Również płatności nie są darmowe, mimo że taka panuje powszechna opinia. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy generuje koszty, które ponoszą zaan­gażowani w cykl płatności: bank centralny, banki komercyjne, firmy pośredniczące w rozliczeniach (agenci rozliczeniowi, organizacje płatnicze, izby roz­liczeniowe), firmy obsługujące obrót gotówkowy, przedsiębiorstwa (w tym głównie handlowe) i konsumenci.Warto się zastanowić, jakie czynniki wpły­wają na konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, przyjmując punkt widzenia rożnych podmiotów.

* Dlaczego wypieranie gotówki z obiegu postępuje tak powoli?

* Czy zawsze jest ona najdroższym społecznie instrumentem płatniczym?

* Czy i kiedy elektroniczne instrumenty płatnicze mają szansę zdetronizować gotówkę?

* Skąd się bierze niska świadomość rzeczywistych kosztów płatności?


Autor szuka odpowiedzi na te pytania, posługując się nowatorskimi metodami oraz sięgając do licznych teorii ekonomicznych, a także analiz uznanych specjalistów i agencji konsultingowych. Okazuje się, że rynek płatności jest skomplikowanym systemem naczyń połączonych, zaś brak przejrzystości kosztowej instrumentów płatniczych utrudnia wykształcenie się optymalnego - z punktu widzenia kosztów społecznych - wzorca płatności.

Praca doktorska, na podstawie której powstała niniejsza książka, otrzymała w 2009 r. nagrodę główną w XI edycji Konkursu Kredyt Banku S.A. i TUiR WARTA S.A. na najlepszą pracę doktorską z dziedziny bankowości.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Rozwój współczesnych form pieniądza na świecie
1.1. Współczesne formy pieniądza
1.2. Ryzyko prywatyzacji pieniądza
1.3. Podaż pieniądza na świecie - założenia badawcze
1.4. Szybkość obiegu pieniądza oraz współczynnik monetyzacji w świetle teorii ekonomicznych (podejście transakcyjne i dochodowe)
1.5. Empiryczna makroekonomiczna analiza znaczenia pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego
1.5.1. Porównanie krajowych współczynników monetyzacji i udziału gotówki w latach 2000-2004
1.5.2. Waluty światowe
1.5.2.1. Przypadek dolara amerykańskiego
1.5.2.2. Przypadek euro
1.5.3. Determinanty współczynnika monetyzacji - ekonometryczny model panelowy dla krajów UE spoza strefy euro
1.5.4. Współczynniki monetyzacji i udziału gotówki w Polsce w latach 1993-20071.6. PodsumowanieRozdział

Rozdział 2. Narodowa kultura płatnicza
2.1. Podział instrumentów płatniczych wykorzystujących różne formy pieniądza
2.1.1. Podział instrumentów płatniczych w szerokim znaczeniu - tradycyjne ujęcie rozliczeń pieniężnych
2.1.2. Podział instrumentów płatniczych w wąskim znaczeniu zgodny z Niebieską Księgą EBC oraz Czerwoną Księgą BIS - podejście praktyczne
2.1.3. Podział instrumentów płatniczych i systemów płatności właściwychdla konsumenckich segmentów płatności
2.1.4. Problemy definicyjne i statystyczne
2.2. Trendy światowe w wykorzystaniu podstawowych instrumentów płatniczych- dane empiryczne
2.2.1. PKB per capita oraz wartości referencyjne badanych krajów
2.2.2. Liczba i wartość transakcji dokonywanych bezgotówkowymiinstrumentami płatniczymi
2.2.3. Stopień użytkowania gotówki na świecie
2.2.4. Tendencje na rynku kart płatniczych
2.2.5. Rynek płatności pieniądzem elektronicznym
2.2.6. Rynek instrumentów płatniczych w Polsce
2.3. PodsumowanieRozdział

Rozdział 3. Czynniki kształtujące rynek instrumentów płatniczych
3.1. Charakterystyka systemu płatniczego i systemów płatności
3.2. Interpretacja prawa Kopernika w odniesieniu do form pieniądza i instrumentów płatniczych
3.3. Idea społeczeństwa bezgotówkowego. Stanowiska interesariuszy obiegupieniężnego względem wad i zalet gotówki
3.4. Operacje płatnicze z punktu widzenia ich rentowności dla dostawców
3.4.1. Dochodowość ogółem operacji płatniczych sektora bankowego w UE
3.4.2. Dochodowość debetowych i kredytowych kart płatniczych w Europie- kwestia opłaty Interchange
3.4.3. Konsekwencje subsydiowania gotówki i czeków przez elektroniczneprodukty płatnicze i niepłatnicze produkty bankowe (kredyty)
3.5. Szara strefa w gospodarce jako czynnik tłumaczący popyt na gotówkę
3.6. PodsumowanieRozdział

Rozdział 4. Koszty społeczne i prywatne instrumentów płatniczych
4.1. Koncepcja prywatnego i społecznego kosztu płatności
4.2. Koszty instrumentów płatniczych w świetle badań przeprowadzonych na świecie
4.2.1. Badania holenderskie i belgijskie
4.2.2. Badania szwedzkie
4.2.3. Badania amerykańskie
4.2.4. Badania australijskie Simes et al
4.2.5. Badania Banku Australii
4.3. Syntetyczne porównanie badań nad kosztami instrumentów płatniczychw ujęciu kosztów i korzyści prywatnych oraz kosztów społecznych (wg krajów)
4.4. Ocena badań nad kosztami instrumentów płatniczych
4.5. PodsumowanieRozdział

Rozdział 5. Systemy płatności w świetle ekonomii sieci i skali
5.1. Efekty sieci i skali - teoria rynków dwustronnych
5.2.Rynek handlu elektronicznego i systemy płatności wykorzystywane w internecie
5.2.1. Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego
5.2.2. Systemy płatności w internecie
5.3. Problem masy krytycznej w systemach płatności
5.3.1. Świat wirtualny - przypadek systemu płatności PayPal
5.3.2. Świat realny - przypadek elektronicznych portmonetek
5.4. Wpływ programu Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SĘPA) na rynekdetalicznych instrumentów płatniczych w świetle ekonomii sieci i skali
5.4.1. Idea i założenia SEPA
5.4.2. Możliwe warianty wpływu SEPA na rynek
5.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »