Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych - Tomasz Korczyński

Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych

Tomasz Korczyński

44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2582-0
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 168
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Niniejsza książka to lektura obowiązkowa dla każdego praktyka zarządzania w sektorze publicznym oraz dla ich partnerów z sektora prywatnego. Dziś wiemy, ze polityka spójności UE nie jest panaceum na wszystkie potrzeby inwestycyjne. Po kryzysie finansowym wiele projektów poszukuje swoich szans na realizacje. Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesja na roboty budowlane lub usługi stanowią właśnie taka szanse . Jestem przekonany, ze ta książka będzie profesjonalna pomocą dla wszystkich, którzy szukają sposobów na realizacje projektów, zmieniających ich miasta i regiony. Arkadiusz Godlewski, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
Rozdział I (Agata Kozłowska, Tomasz Korczyński) Możliwe formuły realizacji inwestycji publiczno-prywatnych 13
1. Realizacja inwestycji z udziałem partnerów zewnętrznych - stan obecny 13
2..Możliwości angażowania partnerów prywatnych na podstawie ustaw innych niż ustawa o PPP i ustawa o koncesji na roboty. budowlane lub usługi 21
2.1. Prawo zamówień publicznych 21
2.2. Ustawa o gospodarce komunalnej 25
2.3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 33
3. Wybór formuły realizacji inwestycji 34
4. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma realizacji inwestycji publiczno-prywatnych 40
5. Nowa ustawa o PPP z dnia.19 grudnia.2008 r - praktyczne aspekty; szanse i zagrożenia 46
6. Rozwój infrastruktury autostradowej w Polsce jako przykład wdrażania inwestycji publiczno-prywatnych 56
6.1. Program budowy autostrad w Polsce i jego realizacja 56
6.2..Koncesja na roboty budowlane - ogólna charakterystyka nowej regulacji 64
Rozdział II (Arwid Mednis) Postępowanie o zawarcie umowy koncesji - aspekty prawne 72
1. Zagadnienia ogólne związane z koncesją na roboty budowlane lub usługi 72
1.1. Zastosowanie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi 72
1.2. Koncesjonariusz ponosi ryzyko 73
1.3. Koncesjodawca 74
1.4. Koncesjonariusz 74
1.5. Wyłączenie stosowania ustawy o koncesji 75
1.6. Zastosowanie kodeksu cywilnego 76
2. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji 76
2.1. Zasady prowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji 76
2.2. Przebieg postępowania 77
2.3. Zawarcie umowy koncesji 84
2.4. Okres obowiązywania umowy koncesji 86
3. Środek odwoławczy 87
Rozdział III (Andrzej Nowaczek) Zasady finansowania przedsięwzięć koncesyjnych 92
1. Definicja koncesji, wynagrodzenie partnera prywatnego w koncesji 92
1.1. Niejasne sformułowania 94
1.2. Ryzyko ekonomiczne 96
2. Opłaty 97
2.1. Opłaty rzeczywiste (realne) 98
2.2. Opłaty za dostępność 99
2.3. Opłaty ukryte 99
2.4. System mieszany 100
3. Wynagrodzenie partnera prywatnego w ustawie o PPP 100
4. Aspekty podatkowe koncesji na roboty budowlane lub usługi 104
5. Formuły prawno-organizacyjne przedsięwzięć koncesyjnych 112
Rozdział IV (Kacper Kozłowski) Praktyczne aspekty pozyskiwania partnerów prywatnych do projektów typu PPP 116
1. Bez partnera ani rusz 116
2. Koncesja i PPP w oczach partnerów publicznych i prywatnych 120
3. Doświadczenia związane z koncesją na roboty budowlane w Polsce na tle doświadczeń Europy 123
4. Partnerzy prywatni i przyszli koncesjonariusze a przygotowanie projektu 126
5. Jak skutecznie wciągnąć partnerów do projektu 131
6. Zainteresowanie koncesją w Polsce 133
Bibliografia 135
Załączniki 139
Informacja o autorach 165
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »