Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań - Joanna Łodziana-Grabowska

Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań

Joanna Łodziana-Grabowska

58,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-382-9
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 193
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
58,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka prezentuje nowoczesne, interdyscyplinarne ujęcie zagadnień identyfikowanych i charakteryzowanych poprzez projektowanie, implementację oraz skuteczność działań w obszarze zarządzania i marketingu w sferze kultury. Modelowe rozwiązania uzupełniają studia przypadków, przykłady praktycznego wykorzystania strategii oraz przedsięwzięć marketingowych instytucji kultury.

Zawartość opracowania obejmuje charakterystykę działań z zastosowaniem modeli uwzględniających specyfikę obszaru oraz przedsięwzięć podkreśla­jących w praktycznych rozwiązaniach pasję i determinację osób zajmujących się w różny sposób i w różnym zakresie kulturą.

Problematyka badań dotyczy upowszechniania kultury - jej uwarunkowań i strategii, marketingu w funkcjonowaniu instytucji kultury, muzyki w kulturze oraz istoty marketingu w biznesie muzycznym. Dobór problematyki i jej układ strukturalny pozwoliły na porządkowanie zagadnień w odniesieniu do typu instytucji kultury, walorów Euroregionu Śląsk Cieszyński, wybranych elementów aktywności marketingowej oraz rodzaju sztuki.

Walory aplikacyjne prezentowanych badań dokumentują pragmatyzm opisywanych przedsięwzięć i rozwiązań.

Mamy nadzieję, że prezentowany zakres zagadnień i odniesienia do praktyki działań staną się interesującą lekturą dla tych, którzy związani są w róż­nym zakresie z kulturą, zarządzają instytucją kultury oraz tworzą jej dzieła.

Spis treści

Wprowadzenie 5

I. Uwarunkowania rozwoju i upowszechnianie kultury - determinanty i strategie w wybranych obszarach 15
1. Globalna i regionalna dyfuzja kulturowa w Euroregionie Śląska Cieszyńskiego - Zdeněk Mikoláš, Janusz Karpeta 17
2. Specyfi czne uwarunkowania zaspokajania potrzeb kulturalnych na przykładzie miast z polsko-czeskiego pogranicza kulturowego Śląska Cieszyńskie­go - Tadeusz Kania 25
3. Źródła, przejawy i efekty folkloru oraz koncepcja klastra folklorystycznego w regionie Śląska Cieszyńskiego - Monika Motyková, Jana Kadlubcová 39
4. Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989 - Kama Pawlicka 47
5. Strategie marketingowe fi lharmonii jako element upowszechniania kultury polskiej na rynku międzynarodowym - Łukasz Wróblewski 59
6. Zabytki motoryzacji jako dziedzictwo kultury industrialnej - Piotr Pluskowski 67

II. Marketing w funkcjonowaniu instytucji kultury - przykłady implementacji działań 81
7. Strategie miejskiej instytucji kultury na przykładzie Domu Społecznego w Ostrawie-Bartovicach - Ivo Formánek 83
8. Kreowanie tożsamości centrum nauki na przykładzie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu - Ewa Pedrycz-Pijanowska 91
9. Obiekt kultury jako dzieło sztuki. Promocja instytucji kultury poprzez architekturę - Ewa Stachura 101
10. Możliwości wykorzystania narracji w działaniach promocyjnych instytucji kultury na przykładzie Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy" - Wojciech Bizub 113
11. Działania marketingowe instytucji kultury na przykładzie Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz" w Sosnowcu - Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Agnieszka Simińska 125

III. Muzyka w kulturze - marketing, formy promocji i wyniki badań 135
12. Muzyka w przestrzeni publicznej - Anita Labus 137
13. Marketingowy kontekst biznesu muzycznego - Joanna Łodziana-Grabowska 145
14. Instrumenty promocji twórczości muzycznej - analiza formatów stacji radiowych - Joanna Łodziana-Grabowska 159
15. Postrzeganie znaczenia i skuteczności promocji twórczości muzycznej w świetle badań ankietowych - Joanna Łodziana-Grabowska 175

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »