Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast - Danuta Stawasz

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Danuta Stawasz

17,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8088-190-7
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 123
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
17,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast. Prezentowana publikacja wyjaśnia w przystępny, syntetyczny sposób teoretyczne i programowe aspekty budowania i funkcjonowania miasta inteligentnego, rozwijającego się zgodnie z tą koncepcją.

W opracowaniu przedstawiono elementarne zagadnienia ekonomiki miasta i obszary jej zainteresowań. Uporządkowano definicje miasta inteligentnego na podstawie dokumentów Unii Europejskiej i literatury przedmiotu. Scharakteryzowano miary sprawności zarządzania miastem. Zidentyfikowano problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenno-środowiskowe charakterystyczne dla współczesnych miast i obszarów miejskich. Wskazano innowacyjne aspekty zarządzania w mieście (oparte na partycypacji społecznej i nastawione na wysoką jakość dwukierunkowej komunikacji władz miasta z jego interesariuszami), wpisujące się w koncepcję smart city.

 

Kompleksowy charakter monografii, łączący podejście opisowe do dotychczasowych procesów funkcjonowania i rozwoju miast oraz podejście koncepcyjne dotyczące ich dalszej ewolucji czyni niniejszą publikację wartościową dla środowiska akademickiego, a także pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz decydentów administracji publicznej.

Spis treści

Wstęp  7

Rozdział 1. Ekonomika współczesnego miasta – zarys problematyki  11

1.1. Forma i struktura przestrzenna miasta  11

1.1.1. Miasto – podstawowe definicje 11

1.1.2. Rodzaje obszarów miejskich  12

1.1.3. Struktura miasta  14

1.2. Zakres ekonomiki miasta  16

1.2.1. Zarys definicji  16

1.2.2. Obszary zainteresowania ekonomiki miasta  16

1.2.2.1. Siły rynkowe w rozwoju miasta  17

1.2.2.2. Sposoby użytkowania terenów  18

1.2.2.3. Transport miejski i metropolitalny  19

1.2.2.4. Bezpieczeństwo publiczne w mieście  21

1.2.2.5. Budownictwo i polityka mieszkaniowa  23

1.3. Miary sprawności funkcjonowania miasta  26

Rozdział 2. Współczesne problemy funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce  29

2.1. Bariery rozwoju miast  29

2.2. Główne problemy i ich konsekwencje dla rozwoju miasta  31

Rozdział 3. Idea smart city 47

3.1. Smart city – istota problematyki 47

3.1.1. Koncepcja smart city w dokumentach Unii Europejskiej  47

3.1.2. Przegląd definicji smart city na podstawie literatury przedmiotu  50

3.2. Obszary funkcjonowania miasta inteligentnego  54

Rozdział 4. Proces rewitalizacji jako sposób poprawy funkcjonowania miasta – w kierunku miasta inteligentnego  61

4.1. Przekształcenia struktur miejskich – kierunki zmian 61

4.2. Odnowa miasta przez rewitalizację  63

Rozdział 5. Inteligencja miasta – mierniki  77

5.1. Modele dojrzałości miast inteligentnych  77

5.2. Wybrane wskaźniki pomiaru inteligencji miast  80

Rozdział 6. Wyznaczniki inteligentnego zarządzania w mieście  95

6.1. Menedżeryzm miejski  95

6.2. Strategie rozwoju smart city 96

6.3. Komunikacja ze społeczeństwem  99

6.4. Partycypacja społeczna  105

Zakończenie  109

Bibliografia  111


Spis tabel i rysunków  121

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »