Komunikacja terapeutyczna - Wiesław Sikorski

Komunikacja terapeutyczna

Wiesław Sikorski

22,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Impuls
ISBN 978-83-7850-419-1
Data wydania 2 maja 2013
Język: Polski
Liczba stron: 369
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

 

W książce opisano wpływ komunikacji i zachowań niewerbalnych na skuteczność terapii. W poszczególnych rozdziałach scharakteryzowano: istotę pozasłownej komunikacji terapeutycznej; znaczenie ekspresji mimicznej (języka twarzy) dla przebiegu terapii; walory kontaktu wzrokowego w interakcji terapeuta-pacjent; komunikację kinezyczną (sposoby gestykulacji), dotykową, proksemiczną (przestrzenną) i paralingwistyczną (głosową) w kontakcie terapeutycznym; zasady obserwacji zachowań niewerbalnych pacjenta; komunikację niespójną w teorii i praktyce terapeutycznej.

 

Terapia to wyjątkowy rodzaj kontaktu, w którym interakcje i informacje przekazywane niewerbalnie często mówią więcej o pacjencie niż wypowiadane przez niego słowa. Często tylko po zachowaniach pozasłownych terapeuta może poznać, kiedy pacjent przekazuje na przykład treść niezgodną z jego rzeczywistymi myślami, co ma olbrzymie znaczenie dla postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. Jest to możliwe z uwagi na to, że mimika, gestykulacja, postawa ciała czy ton głosu, czyli tzw. parajęzyk, zawierają wiele informacji przesyłanych przede wszystkim kanałem emocjonalnym.

Spis treści

 

Wprowadzenie

Rozdział 1

Istota pozasłownej komunikacji terapeutycznej

Subkody komunikacji niewerbalnej

Funkcje przekazu bezsłownego

Cechy pozasłownej komunikacji terapeutycznej

Skuteczna komunikacja terapeutyczna

Rozdział 2

Znaczenie ekspresji mimicznej w komunikacji terapeutycznej

Język twarzy

Mimiczne sprzężenie zwrotne

Ekspresja mimiczna a zdrowie

Wyraz twarzy a zachowanie

Mimiczna dyskryminacja płci

Mimiczna ekspresja emocjonalna

Style mimicznej ekspresji

Mimiczne oznaki kłamstwa

Rozdział 3

Kontakt wzrokowy w interakcji terapeutycznej

Funkcje kontaktu wzrokowego

Kierunek spojrzenia

Wzrokowe wyrażanie emocji

Reakcje źreniczne

Wzrokowe interakcje wewnątrzgrupowe

Rodzaje i intensywność spojrzeń

Wzorce spojrzeń a cechy osobowości

Wzrokowe różnice międzypłciowe

Rozdział 4

Komunikacja kinezyczna w relacji terapeutycznej

Gesty autonomiczne

Gesty ilustracyjne

Gesty adaptacyjne

Gesty regulacyjne

Zgodność posturalna

Pozycje i ruchy ciała

Rozdział 5

Komunikacja dotykowa w procesie terapii

Terapeutyczna moc dotyku

Komunikacyjne walory dotyku

Semantyka dotyku

Przekazy komunikowane dotykiem

Rozdział 6

Komunikacja proksemiczna w przebiegu terapii

Komunikacyjna funkcja otoczenia

Usadowienie przy stole

Strefy dystansu fizycznego

Wystrój wnętrza

Ekologia przestrzenna grupy terapeutycznej

Rozdział 7

Komunikacja paralingwistyczna w dialogu terapeutycznym

Funkcje sygnałów głosowych w terapii

Parametry głosu

Cisza klasyczna i cisza terapeutyczna

Rozdział 8

Obserwacja zachowań niewerbalnych

Umiejętności obserwacyjne

Zasady skutecznej obserwacji terapeutycznej

Obserwacja w praktyce terapeutycznej

Kryteria obserwacyjne zachowań niewerbalnych

Rozdział 9

Niespójna komunikacja w praktyce terapeutycznej

Metakomunikacja

Podwójne związanie

Niespójna komunikacja w rodzinie

Znaczenie niespójnej komunikacji w terapii Gestalt

Odczytywanie niespójnych przekazów

Przyczyny sprzecznych komunikatów

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Spis tabel

Spis rysunków

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »