Komitety rad nadzorczych - Dorota Dobija

Komitety rad nadzorczych

Dorota Dobija

58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2099-3
Data wydania 2011
Język: Polski
Liczba stron: 172
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Celem książki jest przybliżenie czytelnikom w syntetycznym ujęciu najbardziej powszechnych zagadnień związanych z komitetami rady dyrektorów/rady nadzorczej. Omówiono regulacje istniejące w Polsce, ale przedstawiono też problem w szerszym kontekście: zarówno z perspektywy historycznej, jak i perspektywy regulacji ponadnarodowych i rozwiązań przyjętych w innych krajach. Opracowanie prezentuje także wyniki badań pierwszych doświadczeń polskiego ładu korporacyjnego z komitetami rad nadzorczych.

Szczegółowo omówiono następujące obszary tematyczne:
 • ogólne zagadnienia dotyczące skuteczności rad nadzorczych, koncepcjo niezależności członków rady, rola i praktyka powoływania komitetów w radach nadzorczych spółek,
 • tworzenie i funkcjonowanie komitetów audytu - proces rozwoju regulacji w tym zakresie na świecie i w Polsce, wyniki badań empirycznych dotyczących rozwoju komitetów audytu i ich skuteczności w Polsce,
 • komitety nominacji i wynagrodzeń - czynniki stymulujące ich tworzenie oraz ich rola i zadania,
 • wyniki badań ilościowych, których celem było określenie wpływu funkcjonowania komitetu audytu na wartość przedsiębiorstwa,
 • kierunki rozwoju systemu ładu korporacyjnego i najważniejsze zagadnienia związane ze zwiększaniem skuteczności działania rady nadzorczej.

 • Treść uzupełnia przykładowy regulamin komitetu audytu.

  Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ładem korporacyjnym i rynkami finansowymi. Będzie doskonałym źródłem wiedzy dla praktyków: zarządzających, członków rad nadzorczych, uczestników polskiego rynku kapitałowego, a także studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych, zarządzania i finansów.

  Spis treści

  O autorach 7
  Kluczowe pojęcia i definicje 9
  Wstęp 11
  1. Budowa skutecznych rad dyrektorów/rad nadzorczych - ważne wyzwanie dla akcjonariuszy 15
  1.1. Skuteczność działania rady dyrektorów/rady nadzorczej - dotychczasowa praktyka 15
  1.2. Czynniki warunkujące skuteczność działania rady dyrektorów/rady nadzorczej 21
  2. Komitet audytu 39
  2.1. Istota, rola i zadania komitetu audytu 39
  2.2. Regulacje i doświadczenia zagraniczne 41
  2.3. Ewolucja regulacji w zakresie komitetów audytu w Polsce 48
  2.4. Praktyczne aspekty działalności komitetu audytu 54
  3. Doświadczenia funkcjonowania komitetów audytu w Polsce 64
  3.1. Wyniki badań dotyczących skuteczności komitetu audytu, przeprowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych 64
  3.2. Praktyka funkcjonowania i skuteczności działania komitetów audytu - wyniki badań 66
  3.3. Skuteczność komitetu audytu 73
  4. Komitet nominacji 75
  4.1. Czynniki stymulujące tworzenie komitetu nominacji 75
  4.2. Komitet nominacji - kluczowe zadania i nowe wyzwania 77
  4.3. Profile członków komitetu nominacji - podstawowe charakterystyki 86
  4.4. Dynamika rozwoju instytucji komitetu nominacji - implementacja 90
  4.5. Komitet nominacji - oczekiwania 94
  4.6. Nowe kierunki badań 97
  5. Komitet do spraw wynagrodzeń 100
  5.1. Identyfikacja czynników stymulujących tworzenie komitetów ds. wynagrodzeń 100
  5.2. Zalecenia i regulacje 103
  5.3. Efektywność komitetów ds. wynagrodzeń 117
  6. Wpływ efektywności komitetu audytu na wartość spółki 125
  6.1. Czynniki wpływające na wartość spółki 125
  6.2. Przegląd badań 127
  6.3. Metodologia badania empirycznego oceniającego wpływ komitetu audytu na wartość spółek 128
  6.4. Wyniki badań 130
  7. W kierunku zwiększenia efektywności funkcjonowania rady nadzorczej 133
  7.1. Rada nadzorcza jako aktywny uczestnik procesu kreowania wartości 133
  7.2. Zwiększone oczekiwania wobec komitetów audytu, wynagrodzeń i nominacji 137
  7.3. Wyzwania dla polskiego ładu korporacyjnego 140
  Podsumowanie 145
  Bibliografia 147
  Załączniki
  1. Kodowanie cech efektywności komitetu audytu 155
  2. Przykładowy regulamin komitetu audytu 157
  3. Dobre praktyki komitetów audytu w Polsce 164
  Indeks 169
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »