Komitet regionów Unii Europejskiej a integracja europejska - Małgorzata Bielecka

Komitet regionów Unii Europejskiej a integracja europejska

Małgorzata Bielecka

54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-634-9
Data wydania 1 stycznia 2007
Język: Polski
Liczba stron: 243
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka poświęcona jest miejscu i roli Komitetu Regionów w procesie jednoczenia Europy. Komitet Regionów jest najmłodszą instytucją Unii Europejskiej. Powołany Traktatem z Maastricht w 1992 r., rozpoczął działalność w marcu 1994 r. Od samego początku miał zarówno swoich zwolenników, jak i prze­ciwników. Dla pierwszych był on ucieleśnieniem „,,subsydiarności??, gwarantem udziału samorządów terytorialnych w tworzeniu Europy opartej na za­sadach demokracji obywatelskiej. Przeciwnicy poddawali w wątpliwość celowość jego istnienia, argumentując, iż sprawy samorządu należą do wyłącz­nych kompetencji państw członkowskich, natomiast regiony nie mogą uzurpować sobie praw do udziału w polityce zagranicznej. Ostatecznie o powoła­niu Komitetu Regionów przesądził nacisk rządu niemieckiego, popieranego przez Komisję Europejską. Ta ostatnia gotowa była przyznać nowej instytucji stosunkowo duże kompetencje. W efekcie utworzono jednak organ o dość ograniczonych kompetencjach. Udział Komitetu Regionów w procesie decy­zyjnym Unii Europejskiej ogranicza się do wydawania opinii. Są one publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Spis treści

Rozdział l
Współpraca regionalna a procesy integracyjne 9
1.1. Geneza współparcy regionalnej w Europie 9
1.2. Determinanty współpracy regionalnej 16
1.3. Ewolucja problematyki regionów we Wspólnotach Europejskich 20
1.4. Polityka regionalna w świetle Traktatu o Ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej 30

Rozdział 2
Komitet Regionów - geneza, struktura i kompetencje 37
2.1. Geneza powołania Komitetu Regionów 37
2.2. Obecna pozycja prawna Komitetu Regionów w strukturze organizacyjnej Unii Europejskiej 44
2.3. Skład Komitetu Regionów 48

Rozdział 3
Komitet Regionów a instytucje Wspólnot Europejskich 67
3.1. Tryb współdziałania z głównymi instytucjami Unii Europejskiej 67
3.2. Relacje z Komisją Europejską i innymi instytucjami 75

Rozdział 4
Organy Komitetu Regionów i ich działalność w łatach 1994-2001 83
4.1. Zgromadzenie plenarne 83
4.2. Biuro 89
4.3. Komisje 94
4.4. Komisja do spraw instytucjonalnych 118

Rozdział 5
Działalność konsultacyjna Komitetów Regionów w latach 1994-2003 123
5.1. Dziedziny aktywności i opinie Komitetu Regionów przyjęte w latach 1994-1998 123
5.2. Dziedziny aktywności i opinie Komitetu Regionów przyjęte w latach 1998-2001 146
5.3. Działalność konsultacyjna Komitetu Regionów na na początku III kadencji w latach 2002-2003 166
5.4. Efekty działalności Komitetu Regionów 168

Rozdział 6
Komitet Regionów a perspektywy rozwoju zjednoczonej Europy 175
6.1. Koncepcje wzrostu roli regionów i zbiorowości terytorialnych w jednoczącej się Europie 175
6.2. Wzrost znaczenia Komitetu Reionów w procesie jednoczenia Europy 188

Rozdział 7
Priorytety Komitetu Regionów w latach 2002-2006 205
7.1. Istota działalności priorytetowej Komitetu Regionów 205
7.2. Specyficzne priorytety polityczne Komitetu Regionów 207
7.3. Ewolucja roli Komitetu Regionów w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej 212

Podsumowanie 215
Zakończenie 219
Ważniejsze skróty 223
Bibliografia 225

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »