Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego - Aleksandra Nadolska

Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego

Aleksandra Nadolska

84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7409-5
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 456
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera wszechstronną i kompleksową analizę na poziomie krajowym, europejskim i globalnym instytucjonalnej architektury nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej.

W opracowaniu omówiono m.in.:
 • strukturę nowej instytucjonalnej architektury europejskiego nadzoru finansowego,
 • definicję efektywności nadzoru finansowego,
 • właściwości sieci bezpieczeństwa finansowego,
 • kwestię wyeksponowania stabilności finansowej jako naczelnej zasady nadzorowania rynku finansowego,
 • status prawny i trzy aspekty niezależności Komisji Nadzoru Finansowego,
 • najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu prawa rynku finansowego.
 • Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, prawników, bankowców, jak też pracowników instytucji związanych systemowo z działalnością na rynku finansowym banku centralnego, ministerstwa finansów, instytucji gwarantowania depozytów - przede wszystkim jednak pracowników organów krajowego i europejskiego nadzoru finansowego i banku centralnego. Może zainteresować również studentów prawa i finansów, którzy chcą uzupełnić wiedzę z zakresu prawa finansowego.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Wstęp 11
  Rozdział 1 Pojęcie nadzoru i jego zakres 19
  1.1. Nadzór a kontrola - rys historyczny 19
  1.2. Zakres pojęciowy kontroli i nadzoru w teorii prawa publicznego 25
  1.3. Charakter i formy nadzoru mające wiążący wpływ na instytucje nadzorowane 35
  1.4. Cele, zasady i kryteria nadzoru 40
  Rozdział 2 Rodzaje nadzoru na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej 51
  2.1. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym 51
  2.2. Nadzór sektorowy versus nadzór zintegrowany 59
  2.3. Konstrukcja prawna nadzoru finansowego w Unii Europejskiej 64
  2.4. Nadzór skonsolidowany 81
  2.5. Nadzór ostrożnościowy 90
  2.6. Nadzór nad konglomeratami finansowymi 103
  Rozdział 3 Europejski nadzór finansowy. Nowa architektura 110
  3.1. Kryzys gospodarczy jako przyczyna zmian w europejskiej architekturze nadzoru finansowego 110
  3.2. Raport Lamfalussy'ego i raport J. de Larosi?re'a 118
  3.3. Struktura Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego 124
  3.4. Konstrukcja Europejskiej Unii Bankowej 156
  Rozdział 4 Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce 191
  4.1. Cel nadzorowania rynków finansowych 191
  4.2. Ewolucja organizacyjna nadzoru 197
  4.3. Nadzór sektorowy 205
  4.4. Przyczyny integracji organów nadzoru w Polsce 225
  4.5. Rola banku centralnego w sprawowaniu nadzoru finansowego 232
  Rozdział 5 Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej 245
  5.1. Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego 245
  5.2. Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością Komisji Nadzoru Finansowego 261
  5.3. Niezależność Komisji Nadzoru Finansowego 267
  Rozdział 6 Efektywność nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego 280
  6.1. Efektywność (ekonomiczna) - zakres pojęciowy 280
  6.2. Metody badania efektywności nadzoru instytucjonalnego w fazie regulacyjnej - wybrane zagadnienia 287
  6.3. Wykorzystanie ekonomicznej analizy prawa 296
  6.4. Efektywność ekonomiczna w teorii Ronalda Coase'a 303
  6.5. Bezpieczeństwo ekonomiczne i stabilność finansowa jako determinanty efektywnego nadzoru 307
  6.6. Pomiar efektywności KNF poprzez realizowane cele 319
  Rozdział 7 Komisja Nadzoru Finansowego w sieci bezpieczeństwa finansowego 335
  7.1. Globalizacja finansowa 335
  7.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego w ujęciu instytucjonalnym 339
  7.3. Komisja Nadzoru Finansowego jako element narodowej sieci bezpieczeństwa finansowego 349
  7.4. Komisja Nadzoru Finansowego jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego 369
  7.5. Komisja Nadzoru Finansowego jako element globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego 387
  Wnioski 395
  Akty prawne 413
  Orzecznictwo 421
  Bibliografia 423
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »