Komentarz do Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Witold Modzelewski

Komentarz do Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Witold Modzelewski

45,00 zł38,25 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-67172-40-0
Data wydania 22 kwietnia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 257
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
45,00 zł38,25 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Pragniemy poinformować, że nakładem Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych ukazał się Komentarz do Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Publikacja ta stanowi obecnie jedyną aktualną pozycję dostępną na polskim rynku wydawniczym, która w sposób kompleksowy komentuje to rozporządzenie, któremu, pomimo obowiązku jego bezpośredniego stosowania, poświęca się zbyt mało uwagi w stosunku do znaczenia, jakie ma ono dla prawidłowej interpretacji przepisów prawa podatkowego regulujących problematykę podatku od towarów i usług. Jest to najistotniejszy podatek w Polsce, a liczba jego podatników liczona jest w milionach. Komentowane Rozporządzenie jest aktem wykonawczym w stosunku do Dyrektywy 2006/112/WE, której implementacją jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Tym samym dla prawidłowej wykładni krajowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług niezbędna jest nie tylko znajomość przepisów Rozporządzenia, ale także ich zrozumienie, które wobec bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych, a także wyjątkowej komplikacji omawianego zagadnienia może być trudne również dla osób zawodowo zajmujących się problematyką prawno-podatkową.

Komentarz kierowany jest w szczególności do doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych oraz pracowników organów podatkowych zajmujących się problematyką podatku od towarów i usług oraz studentów zainteresowanych tematyką prawno-podatkową. Skomentowano w nim przepisy Rozporządzenia uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości unii Europejskiej, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny, formułując przy tym pod adresem prawodawcy postulaty, dotyczące pożądanych zmian w omawianych przepisach.

Komentarz powstał pod redakcją prof. Witolda Modzelewskiego, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie prawa podatkowego, wieloletniego wykładowcy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceministra finansów w latach 1992­–1996 odpowiedzialnego za przebudowę polskiego systemu prawa podatkowego w czasach po transformacji ustrojowej.

 

Spis treści

Wykaz skrótów........................................................................................... 9

Od wydawcy............................................................................................. 11

PREAMBUŁA............................................................................................. 12

ROZDZIAŁ I............................................................................................. 18

Artykuł 1................................................................................................. 18

ROZDZIAŁ II............................................................................................ 19

Artykuł 2................................................................................................. 19

Artykuł 3................................................................................................. 21

Artykuł 4................................................................................................. 24

ROZDZIAŁ III........................................................................................... 26

Artykuł 5................................................................................................. 26

ROZDZIAŁ IV............................................................................................ 28

SEKCJA 1................................................................................................. 28

Artykuł 5a................................................................................................ 28

Artykuł 5b............................................................................................... 30

Artykuł 5c................................................................................................ 32

Artykuł 5d............................................................................................... 35

SEKCJA 2................................................................................................ 36

Artykuł 6................................................................................................. 36

Artykuł 6a................................................................................................ 50

Artykuł 6b............................................................................................... 50

Artykuł 7................................................................................................. 51

Artykuł 8................................................................................................. 57

Artykuł 9................................................................................................. 59

Artykuł 9a................................................................................................ 61

ROZDZIAŁ V............................................................................................. 65

SEKCJA I................................................................................................. 65

Artykuł 10............................................................................................... 65

Artykuł 11............................................................................................... 69

Artykuł 12............................................................................................... 72

Artykuł 13............................................................................................... 74

Artykuł 13a............................................................................................. 76

Artykuł 13b............................................................................................. 79

SEKCJA 2................................................................................................ 82

Artykuł 14............................................................................................... 82

Artykuł 15............................................................................................... 82

SEKCJA 3................................................................................................ 84

Artykuł 16............................................................................................... 84

SEKCJA 4................................................................................................ 86

Podsekcja 1............................................................................................. 86

Artykuł 17............................................................................................... 86

Artykuł 18............................................................................................... 89

Podsekcja 2............................................................................................. 92

Artykuł 19............................................................................................... 92

Podsekcja 3............................................................................................. 95

Artykuł 20............................................................................................... 95

Artykuł 21............................................................................................... 97

Artykuł 22............................................................................................... 99

Artykuł 23............................................................................................... 101

Artykuł 24............................................................................................... 103

Podsekcja 3a............................................................................................ 105

Artykuł 24a............................................................................................. 105

Artykuł 24b............................................................................................. 107

Artykuł 24c............................................................................................. 111

Podsekcja 3b........................................................................................... 112

Artykuł 24d............................................................................................. 112

Podsekcja 3c........................................................................................... 114

Artykuł 24e............................................................................................. 114

Artykuł 24f.............................................................................................. 116

Podsekcja 4............................................................................................. 117

Artykuł 25............................................................................................... 117

Podsekcja 5............................................................................................. 119

Artykuł 26............................................................................................... 119

Artykuł 27............................................................................................... 119

Artykuł 28............................................................................................... 121

Artykuł 29............................................................................................... 123

Podsekcja 6............................................................................................. 124

Artykuł 30............................................................................................... 124

Artykuł 31............................................................................................... 126

Podsekcja 6a........................................................................................... 128

Artykuł 31a............................................................................................. 128

Artykuł 31b............................................................................................. 132

Artykuł 31c............................................................................................. 133

Podsekcja 7............................................................................................ 134

Artykuł 32............................................................................................... 134

Artykuł 33............................................................................................... 134

Artykuł 33a............................................................................................. 139

Podsekcja 8............................................................................................. 141

Artykuł 34............................................................................................... 141

Podsekcja 9............................................................................................. 143

Artykuł 35............................................................................................... 143

Artykuł 36............................................................................................... 144

Artykuł 37............................................................................................... 146

Podsekcja 10............................................................................................ 148

Artykuł 38............................................................................................... 148

Artykuł 39............................................................................................... 152

Artykuł 40............................................................................................... 154

Podsekcja 11........................................................................................... 155

Artykuł 41............................................................................................... 155

ROZDZIAŁ Va........................................................................................... 156

Artykuł 41a............................................................................................. 156

ROZDZIAŁ VI........................................................................................... 157

Artykuł 42............................................................................................... 157

ROZDZIAŁ VII........................................................................................... 160

Artykuł 43............................................................................................... 160

ROZDZIAŁ VIII.......................................................................................... 161

SEKCJA 1.................................................................................................. 161

Artykuł 44............................................................................................... 161

SEKCJA 2................................................................................................. 168

Artykuł 45............................................................................................... 168

Sekcja 2A................................................................................................ 169

Artykuł 45a............................................................................................. 169

SEKCJA 3................................................................................................ 174

Artykuł 46............................................................................................... 174

SEKCJA 4................................................................................................ 175

Artykuł 47............................................................................................... 175

Artykuł 48............................................................................................... 177

SEKCJA 5................................................................................................ 178

Artykuł 49............................................................................................... 178

Artykuł 50............................................................................................... 181

Artykuł 51............................................................................................... 183

ROZDZIAŁ IX........................................................................................... 186

Artykuł 52............................................................................................... 186

ROZDZIAŁ X............................................................................................ 187

SEKCJA 1................................................................................................ 187

Artykuł 53............................................................................................... 187

Artykuł 54............................................................................................... 191

SEKCJA 1A.............................................................................................. 192

Artykuł 54a............................................................................................. 192

SEKCJA 1B.............................................................................................. 194

Artykuł 54b............................................................................................. 194

Artykuł 54c............................................................................................. 197

SEKCJA 2................................................................................................ 199

Artykuł 55............................................................................................... 199

ROZDZIAŁ XI........................................................................................... 202

SEKCJA 1................................................................................................ 202

Artykuł 56............................................................................................... 202

Artykuł 57............................................................................................... 204

SEKCJA 2................................................................................................ 207

Podsekcja 1............................................................................................. 207

Artykuł 57a............................................................................................. 207

Podsekcja 2............................................................................................. 209

Artykuł 57b............................................................................................. 209

Podsekcja 3............................................................................................. 209

Artykuł 57c............................................................................................. 209

Podsekcja 4............................................................................................. 211

Artykuł 57d............................................................................................. 211

Artykuł 57e............................................................................................. 213

Artykuł 57f.............................................................................................. 214

Artykuł 57g............................................................................................. 217

Podsekcja 5............................................................................................. 219

Artykuł 57h............................................................................................. 219

Podsekcja 6............................................................................................. 221

Artykuł 58............................................................................................... 221

Artykuł 58a............................................................................................. 226

Artykuł 58b............................................................................................. 227

Artykuł 58c............................................................................................. 227

Podsekcja 7............................................................................................ 230

Artykuł 59............................................................................................... 230

Artykuł 59a............................................................................................. 230

Artykuł 60............................................................................................... 230

Artykuł 60a............................................................................................. 230

Artykuł 61............................................................................................... 231

Artykuł 61a............................................................................................. 231

Podsekcja 7a........................................................................................... 235

Artykuł 61b............................................................................................. 235

Podsekcja 8............................................................................................. 237

Artykuł 61c............................................................................................. 237

Podsekcja 9............................................................................................ 238

Artykuł 62............................................................................................... 238

Artykuł 63............................................................................................... 238

Artykuł 63a............................................................................................. 238

Artykuł 63b............................................................................................. 239

Podsekcja 10........................................................................................... 241

Artykuł 63c............................................................................................. 241

SEKCJA 3................................................................................................ 245

Artykuł 63d............................................................................................. 245

ROZDZIAŁ XII.......................................................................................... 247

Artykuł 64............................................................................................... 247

Artykuł 65............................................................................................... 247

Bibliografia.............................................................................................. 248

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »