Kodeks Pracy 2021.Praktyczny komentarz z przykładami - Opracowanie zbiorowe

Kodeks Pracy 2021.Praktyczny komentarz z przykładami

Opracowanie zbiorowe

103,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Infor
ISBN 978-83-8137-870-3
Data wydania styczeń 2021
Język: Polski
Liczba stron: 612
Rozmiar pliku: 6,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
103,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz uwzględnia najnowsze regulacje dotyczące prawa pracy.

Omówiono w nim m.in.:
● wykonywanie pracy w formie zdalnej,
● badania lekarskie i szkolenia bhp w czasie epidemii,
● stosowanie elastycznych form czasu pracy,
● rozwiązania w zakresie zmiany wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w okresie epidemii,
● wyższe kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnie dłużników alimentacyjnych.


Pandemia COVID-19 wymusiła istotne zmiany w dotychczasowych zasadach wynikających z prawa pracy.
Praca zdalna. W okresie epidemii koronawirusa wprowadzono możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie ustawy o COVID-19. Przepisy te określają, komu i na jakich warunkach pracodawcy mogą polecić wykonywanie pracy w formie zdalnej.
Badania lekarskie i szkolenia bhp. W czasie epidemii koronawirusa wykonywanie badań okresowych i okresowych szkoleń bhp zostało zawieszone. Obowiązują również nowe zasady wykonywania wstępnych szkoleń bhp.
Elastyczne formy czasu pracy. Pracodawcy, którzy zostali dotknięci skutkami pandemii koronawirusa, mogą wprowadzić elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy. Mogą oni np. skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z 11 godzin do 8 godzin, a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 godzin do 32 godzin albo wprowadzić w drodze porozumienia system równoważnego czasu pracy, w którym będzie dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.
Zmiana wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia. W czasie epidemii koronawirusa pracodawcy mogą czasowo obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy maksymalnie do ½ etatu oraz wynagrodzenie za pracę na podstawie ustawy o COVID-19.
Wszystkie te zagadnienia są w komentarzu wyjaśnione i zobrazowane przykładami.
Ponadto od 1 grudnia 2020 r. wprowadzono nowe obowiązki pracodawców wobec pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi. Podwyższono również kary za zatrudnianie takich osób „na czarno” do 45 tys. zł.


ATUTY PUBLIKACJI:
Atutem książki jest to, że – jako pierwsza publikacja tego typu na rynku – zawiera komentarz do szczególnych rozwiązań w zakresie prawa pracy dotyczących pracy w czasie epidemii COVID-19. Dodatkowymi zaletami publikacji są jej praktyczność i liczne przykłady