Kodeks pracy 2015 - nowe wydanie - Bożena Lenart

Kodeks pracy 2015 - nowe wydanie

Bożena Lenart

51,19 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
ISBN 978-83-269-3839-9
Data wydania kwiecień 2015
Język: Polski
Liczba stron: 176
Rozmiar pliku: 309 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 176
Rozmiar pliku: 600 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 178
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
51,19 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

Książka „Kodeks pracy 2015” to część serii wydawniczej Przepisy z komentarzem, w ramach której prezentujemy praktyczne omówienie obowiązujących przepisów. Książka zawiera najnowszy tekst ujednolicony ustawy oraz omówienie zmian, jakie w ostatnim czasie weszły do Kodeksu pracy w zakresie:

• urlopów wychowawczych – od 1 października 2013 r.,
• czasu pracy – z 4 marca 2014 r. i 23 sierpnia 2013 r.,
• uprawnień rodzicielskich z 17 czerwca 2013 r.
• badań lekarskich pracowników – z 1 kwietnia 2015 r.
Czytelnik znajdzie w niej także 24 gotowych dokumentów kadrowych związanych z uprawnieniami rodzicielskimi oraz elastycznym czasem pracy.

Spis treści

ELASTYCZNY CZAS PRACY
Nawet 12-miesięczne okresy rozliczeniowe
Wydłużenie okresu rozliczeniowego musi być uzasadnione
Gdy nie ma związków, wystarczy porozumienie z przedstawicielami pracowników
O zawartym porozumieniu trzeba poinformować inspekcję pracy
Wynagrodzenie w każdym miesiącu nie może być niższe niż płaca minimalna
Obowiązkowe harmonogramy czasu pracy
Rozkład czasu pracy w umowie – grafik niepotrzebny
Dwa rodzaje ruchomego czasu pracy
Konieczne zapis w układzie zbiorowym, porozumienie lub wniosek pracownika
Uproszczony tryb wprowadzania przerywanego czasu pracy
Przerywany czas pracy można wprowadzić porozumieniem
Szczegółowy rozkład czasu pracy – obowiązkowy
Mimo nieświadczenia pracy – pracownikowi należy się wynagrodzenie
Odpracowywanie wyjść prywatnych
Zapisy w przepisach wewnętrznych pożądane, ale nieobowiązkowe
Za nieodpracowane wyjście nie ma zapłaty
NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE
Urlop macierzyński
Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego do wykorzystania przed porodem
Minimalny wymiar urlopu do wykorzystania po porodzie
W razie hospitalizacji lub zgonu matki dziecka urlop macierzyński przejmuje ojciec \
Dodatkowy urlop macierzyński
Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy
Urlop rodzicielski
Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, trzeba być pracownikiem
Urlop rodzicielski obejmuje kolejne dni kalendarzowe
Sposób korzystania z urlopu rodzicielskiego
Udzielanie urlopu rodzicielskiego
Poród w czasie urlopu wychowawczego – bez prawa do rodzicielskiego
Jednoczesne korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez obydwoje rodziców
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
Rezygnacja z części lub całości urlopu rodzicielskiego
Urlopy adopcyjne
Urlop wychowawczy
Nowy termin skorzystania z urlopu wychowawczego
Miesiąc urlopu wychowawczego dla każdego rodzica
Samotny rodzic skorzysta z pełnego wymiaru urlopu
Dłużej razem na urlopie wychowawczym
Urlop do wykorzystania nawet w 5 częściach
Dodatkowy urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko
Zmiany objęły też urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy nie przedawnia się na urlopie wychowawczym
Wymiar urlopu bez zasady proporcjonalności
BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW
Do nowego pracodawcy ze starym zaświadczeniem
Trzeba porównać warunki pracy
Skierowanie i orzeczenie lekarskie – nowe wzory
Kolejne ułatwienia dla pracodawców
WZORY DOKUMENTÓW
Wzór 1. Wniosek pracownicy o urlop macierzyński przed porodem
Wzór 2. Wniosek pracownicy o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego
Wzór 2a. Zaświadczenie pracodawcy ojca dziecka, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego
Wzór 3. Wniosek pracownika ojca o część urlopu macierzyńskiego niewykorzystaną przez matkę
Wzór 4. Wniosek o przerwanie urlopu macierzyńskiego na czas pobytu dziecka w szpitalu
Wzór 5. Wniosek pracownicy o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski
Wzór 6. Wniosek w sprawie rezygnacji z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego
Wzór 7. Wniosek pracownika o dodatkowy urlop macierzyński
Wzór 8. Wniosek pracownika ojca o dodatkowy urlop macierzyński, z którego zrezygnowała matka dziecka
Wzór 9. Wniosek o łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
Wzór 10. Informacja o nieuwzględnieniu wniosku pracownika o podjęcie pracy w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego
Wzór 11. Wniosek pracownika o urlop rodzicielski
Wzór 11a. Oświadczenie pracownika dotyczące urlopu rodzicielskiego – załącznik do wniosku o urlop rodzicielski
Wzór 12. Wniosek w sprawie rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiego
Wzór 13. Wniosek pracownika ojca o urlop rodzicielski, z którego zrezygnowała matka dziecka
Wzór 14. Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
Wzór 15. Wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
Wzór 16. Wniosek o uzupełniający dodatkowy urlop macierzyński (art. 29 i 30 ustawy z 28 maja 2013 r.)
Wzór 17. Wniosek o urlop wychowawczy
Wzór 17a. Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna) dziecka o zamiarze lub braku zamiaru
korzystania z urlopu wychowawczego
Wzór 18. Porozumienie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników
w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy
Wzór 19. Porozumienie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy
Wzór 20. Wniosek pracownika o objęcie ruchomym czasem pracy
Wzór 21. Wniosek pracownika o zgodę na wyjście w godzinach pracy w celach prywatnych
Wzór 22. Porozumienie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników w sprawie stosowania systemu przerywanego czasu pracy
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »