Kodeks postępowania karnego. Strafprozessordnung -

Kodeks postępowania karnego. Strafprozessordnung

299,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8356-434-0
Data wydania 16 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 770
Rozmiar pliku: 4,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
299,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Niniejsza publikacja, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki obce, zawiera niemieckie tłumaczenie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Diese Veröffentlichung, die in der neuen Serie der Übersetzungen polnischer Gesetze in Fremdsprachen herausgegeben wurde, enthält die deutsche Übersetzung des Strafprozessordnung.